gob politiek geleen
gob online
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politieke vereniging
gob
gob geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen aan en antwoorden van het college

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake zeer verwarrende parkeersituatie op de Markt te Born.

Sittard-Geleen, 22 mei 2024 VERZONDEN 28 MEI 2024 Geachte heer Verjans, In april 2024 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de parkeersituatie op de Borner Markt. Uit de bebording blijkt enerzijds dat er sprake is van een voetgangerszone en anderzijds dat er sprake is van een parkeerplaats en daarnaast zijn […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake MP-feesten 23 mei 2024.

Sittard-Geleen, 22 mei 2024 VERZONDEN 23 MEI 2024 Geachte heer Breidenbach, Op 26 april jl. ontvingen wij uw brief van 25 april 2024 ex art. 43 RvO n.a.v. het nieuwsbericht waarin vermeld stond dat er geen 17° editie van de MP-feesten zal plaatsvinden. U heeft hier vragen over gesteld. Hieronder treft u onze reactie aan. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief Art. 43 RvO inzake JOGG-aanpak werkt niet?

15 mei 2024 Geachte voorzitter, In een artikel van Binnenlands Bestuur van 7 mei jongstleden inzake de JOGG-aanpak staat het volgende; JOGG-aanpak werkt niet In wijken met een JOGG-aanpak is acht jaar later geen afname van het aantal kinderen met overgewicht te zien. De JOGG-aanpak, voorheen voluit Jongeren Op Gezond Gewicht genoemd, heeft sinds de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief Art. 43 RvO inzake zeer verwarrende parkeersituatie op de Markt te Born.

Geachte voorzitter, Regelmatig worden we aangesproken over de zeer verwarrende situatie aangaande de parkeersituatie op de Markt te Born. Uit de bebording blijkt enerzijds dat er sprake is van een voetgangerszone en anderzijds dat er sprake is van een parkeerplaats en daarnaast zijn in de bestrating de parkeerplekken met een P aangeduid. Uit bijgevoegde foto’s […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake afval bij plaatsingen in de gemeente Sittard-Geleen.

Geachte heer Breidenbach, Wij hebben uw brief ex Art. 43 RvO over afval bijplaatsingen in de gemeente Sittard- Geleen ontvangen. Hieronder treft u onze reactie aan. Vraag 1 Is het college bekend met een toename van deze problematiek? De problematiek van bijplaatsingen wordt samen met illegale dumpingen gemeten onder de noemer illegale stortingen. De bijplaatsingen […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake windmolens grensgebied Selfkant.

Geachte heer Tholen, Op 2 februari 2024 ontvingen wij uw brief met vragen ex artikel 43 RvO met als onderwerp “Windmolens grensgebied Selfkant”. Hieronder treft u de antwoorden op uw vragen aan. Vraag 1 Is het college op de hoogte van de plannen van de buurgemeente Selfkant om windturbines te plaatsen aan de grens met […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 “afval bij plaatsingen gemeente Sittard-Geleen”

Geachte Hr. Verheijen Afgelopen week verschenen meermaals berichten op social media van diverse afval bij plaatsingen binnen onze gemeente. Wat opviel aan deze berichten was dat deze vooral plaatsvonden bij de speciaal ingerichte afvaldepots (zie ook de afbeelding bloemenmarkt d.d. 19-02-2024) Sommige afval bij plaatsingen zijn ook gedaan ten gevolgen van volle containers. gob heeft […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis

Sittard-Geleen. 9 februari 2024 VERZONDEN 9 FEB 2024 Geachte heer Kubben en mede-indieners, U heeft in uw brief van 5 februari 2024 vragen ex artikel 43 RvO inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis Westelijke Mijnstreek gesteld. Hieronder treft u onze beantwoording van uw vragen aan. Vraag 1 Is de wens van de gemeenteraad van Sittard-Geleen tot […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake diefstal AED toezichtmonitors Paardestraat.

Sittard-Geleen, 6 februari 2024 VERZONDEN 0 8 FEB. 2024   Geachte heer van Rijswijk, Op 10 januari 2024 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO inzake ’diefstal AED/toezichtmonitors Paardestraat’. Hieronder treft u onze antwoorden aan op de door u gestelde vragen. Vraag 1 Waarom is de diefstal van deze AED niet […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen artikel 43 R.v.O. inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis Westelijke Mijnstreek.

Datum: 5 februari 2024 Geacht college, Het (eventuele) afschalen en/of spreiden van zorg door Zuyderland in zowel Heerlen als Geleen is al jaren een heet hangijzer. In november 2020 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen zich uitgesproken tegen de verplaatsing van spoedeisende zorg met betrekking tot cardiologie en longziekte van Westelijke Mijnstreek (Geleen) naar Parkstad (Heerlen). […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Art. 43 vragen (gob) inzake windmolens grensgebied Duitsland.

Geachte voorzitter, In het Limburgs Dagblad van 29 januari 2024 staat een artikel waarin te lezen is dat de gemeente Selfkant, onze buurgemeente aan Duitse zijde, voornemens is gebieden aan te wijzen waar windturbines geplaats kunnen worden (Overal in Duitsland moeten windmolens verrijzen. ook lanes d… – De Limburer). Het artikel borduurt voort op een […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake Natuurbegraafplaats Danikerberg.

Sittard-Geleen, 30 januari 2024 VERZONDEN 01 FEB 2024 Geachte mevrouw Janssen en meneer B van Rijswijk, Op 13 december 2023 ontvingen wij uw brief met vragen ex art. 43 RvO over het initiatief in de gemeente Beekdaelen met betrekking tot de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats in het gebied Daniken. Door de initiatiefnemers Natuurbegraven Nedeüand en […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake nieuwsbericht Albert Heijn Geleen.

Sittard-Geleen 6 januari 2024 Geachte heer Breidenbach en mevrouw Janssen, Op 15 november ontvingen wij een brief ex art. 43 RvO over het nieuwsbericht Albert Heijn in Geleen. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Limburger van 14 november jongstleden. Hieronder treft u onze reactie aan. Vraag 1 Is het College […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Diefstal AED/ Toezichtmonitors Paardestraat

Sittard-Geleen, 10 januari 2024 Geachte voorzitter, De Stichting Burgerhart Sittard-Geleen welke in onze gemeente al sinds jaar en dag de AED’s op doeltreffende wijze beheert, heeft via haar facebook pagina aandacht voor de diefstal van de AED op de Paardestraat in Sittard gevraagd. Omdat het een levensreddend middel betreft dat een integraal deel uit maakt […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

ex art. 43 RvO inzake “Natuurbegraafplaats Danikerberg”

Geachte voorzitter, Natuurmonumenten heeft 5 juni 2023 de procedure gestart inzake een wijziging van het bestemmingsplan Danikerberg/Danikerbos door een officieel verzoek in te dienen bij de Gemeente Beekdaelen tot wijziging. Aan dit verzoek gingen bewonersavonden in Beekdaelen vooraf op 1 maart en 9 mei 2023 j.l.. De gemeente Beekdaelen heeft september 2023 de initiatiefnemer groen […]

Lees meer »
Moties en amendement

Motie verduurzaming maatschappelijk vastgoed zijnde gemeenschapshuizen in eigendom van een stichting en verduurzaming van accommodaties die in eigendom zijn van een verenigingen of maatschappelijke organisatie.

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2023 inzake de programmabegroting 2024. Constaterende dat: – Op pagina 78 van de begroting staat; “In 2024 verwachten wij de financiële consequenties van de noodzakelijke verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in beeld te hebben, op basis waarvan wij voorstellen kunnen uitwerken over […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief Art. 43 RvO inzake verkeerssituatie na reconstructie Graetheide.

Geachte voorzitter, Na het openstellen van de Graetheide in Born ontvangen wij berichten van bewoners dat er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. De weg is met als doel gereconstrueerd om de verkeerssnelheid om laag te brengen en de weg verkeersluwer te maken. Hierdoor zou de “bekende” sluiproute ook minder aantrekkelijk moeten worden. Helaas constateren wij dat er […]

Lees meer »

Antwoord ex art 43 RvO inzake verbreding Julianakanaal.

Sittard-Geleen, 24 oktober 2023 VERZONDEN 2 6 OKT. 2023 Geachte heren Klee, Wetzels en Verjans, Op 13 september 2023 ontvingen wij uw brief ex art 43 RvO over verbreding Julianakanaal. Het is ons niet gelukt om uw vragen binnen de hiervoor gestelde termijn te beantwoorden. Hierover hebben wij u geïnformeerd via een verdagingsbrief die op […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake status verbouw Sportplaza Het Anker.

Geachte voorzitter, Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de raad een besluit genomen inzake het businessplan nieuwe plannen Het Anker, het besluit was als volgt: 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase Het Anker, waarin tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen is uitgewerkt. De […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen inzake acute ziekenhuis zorg.

Sittard-Geleen, 22 augustus 2023 VERZONDEN 2 4 AUG. 2023 Ex artikel 43 RvO Acute ziekenhuis zorg Geachte heer van Rijswijk, U heeft in uw brief van 12 juli 2023 vragen ex artikel 43 RvO Acute ziekenhuis zorg ingediend. Hieronder treft u onze beantwoording van uw vragen aan. Vraag 1 Is B&W bekend met bovengenoemde medewerkers […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 RvO inzake vragen stichting Waringin.

Sittard-Geleen, 25 juli 2023 VERZONDEN 2 7 JULI 2023 Geachte heer Claessens, heer Breidenbach, U heeft in uw brief van 21 juni 2023 vragen ex artikel 43 RvO ingediend inzake de stichting Waringin. Hieronder treft u onze reactie aan. Vraag 1 Is het college bekend met de stichting Waringin die met name in de regio […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake inzet hulpverleners bij evenementen en festivals.

Geachte heer Boonen, Op 31 maart 2023 ontvingen wij uw brief met vragen ex artikel 43 RvO met als onderwerp “brief ex art. 43 RVO over Hulpverleners bij evenementen en festivals”. Aanleiding voor het stellen van dëze vragen is de in 2022 geïntroduceerde ‘veldnorm evenementenzorg’ die meer en zwaardere competenties vereist van de hulpverleners die […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vervolgbrief ex art. 43 RvO inzake “Acute Ziekenhuis Zorg”

Sittard-Geleen, 12 juni 2023 Geachte voorzitter, oktober 2020 stelden gob art. 43 vragen inzake de inrichting van de “Acute Ziekenhuis Zorg” in Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek in het bijzonder. Dit was aanleiding voor een raadsbreed verzoek aan B&W om onze grote zorgen aan Zuyderland over te brengen en alles in het werk te stellen […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake veiligheid jongeren stations gemeente Sittard Geleen 6 juli 2023.

Sittard-Geleen, 4 juli 2023 VERZONDEN 0 6 JULI 2023 Geachte mevrouw Knops, geachte heren Breidenbach en Kuburic, Op 5 juni 2023 hebben wij uw brief ontvangen met een aantal vragen ex. art. 43 RVO inzake “Veiligheid jongeren stations Sittard-Geleen”. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van een aantal incidenten welke met name in 2021, 2022 […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels 8 juni 2023

Sittard-Geleen, 6 juni 2023 VERZONDEN O 8 JUNI 2023 Geachte heer Claessens, heer Tholen. Op 16 mei ontvingen wij uw brief met vragen ex art. 43 RvO inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van klachten over het herstel van de bestrating na aanleg van glasvezelkabels. In onderstaande beantwoording informeren wij […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 (CDA-gob) inzake Toon Hermans expositie 8 juni 2023

Sittard-Geleen, 6 juni 2023 VERZONDEN 0 8 JUNI 2023 Geachte heren Smeets en van Rijswijk, Op 23 april jongstleden hebben wij jullie brief ontvangen waarin jullie vragen ex artikel 43 RvO stellen over de Toon Hermans expositie. Hieronder treffen jullie ons antwoord aan. Vraag 1 Is het college bereid om de Toon Hermans expositie in […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake vragen veiligheid jongeren stations gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, 5 juni 2023 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vragen veiligheid jongeren stations gemeente Sittard-Geleen Geachte voorzitter, Op 1 juni 2023 verscheen een artikel in de krant De Limburger over jonge vrouwen die aangevallen, uitgescholden en bestookt zouden zijn met seksueel getinte opmerkingen bij station Geleen-Lutterade. Er wordt gesproken over meerdere jonge vrouwen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

brief ex art. 43 RvO inzake vragen maaibeleid gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 23 mei 2023 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vragen maaibeleid gemeente Sittard-Geleen Geachte voorzitter, Natuur in de gemeente Sittard-Geleen brengt voordelen met zich mee op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Het vermindert de gevolgen van klimaatverandering voor bewoners, zoals wateroverlast en hittestress maar ook vanuit ecologisch perspectief draagt een groene omgeving bij […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels.

Sittard-Geleen, 16 mei 2023 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels   Geachte voorzitter, Op 9 augustus 2022 heeft de gob fractie ex art. 43 RvO vragen gesteld inzake klachten aanleg glasvezelkabels. Deze vragen hebben we gesteld naar aanleiding van klachten over het terugleggen van de bestrating na aanleg van glasvezelkabels. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 vragen inzake Toon Hermans expositie.

Sittard-Geleen, 24 april 2023 Onderwerp: art. 43 vragen inzake Toon Hermans expositie Geachte voorzitter, Toon Hermans wordt al tientallen jaren gezien als een van de markantste zonen van Sittard. Veel mensen, jong en ouder, zien in hem nog altijd een voorbeeld van hoe om te gaan met de ups en downs in het leven. Cabaret […]

Lees meer »

Beantwoording vragen ex artikel 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid.

Sittard-Geleen, 5 april 2023 VERZONDEN – 6 APR. 2023 Geachte mevrouw Knops-Verjans, Op 13 maart 2023 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. art 43 RvO over mobiliteit en leefbaarheid. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving op 27 februari jl. in De Limburger over het verdwijnen van bushaltes in dorpen. U maakt […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO over Hulpverleners bij evenementen en festivals

Sittard-Geleen, 31 maart 2023 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO over Hulpverleners bij evenementen en festivals Geachte voorzitter, Het is (alweer) bijna april en met het voorjaar staan ook weer de nodige prachtige evenementen en festivals in onze gemeente voor de deur. Evenementen en festivals waar veel mensen van binnen en buiten onze gemeente van […]

Lees meer »

Antwoord artikel 43 vragen De Domijnen.

Geachte heer Boonen, Op 27 februari hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over De Domijnen. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de transitie van De Domijnen en de samenwerking tussen de theaters Parkstad Limburg Theaters en Toon Hermans Theater. In onderstaande beantwoording informeren wij u over de voortgang van de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid.

Sittard-Geleen, 13 maart 2023 Brief ex art. 43 RvO inzake mobiliteit en leefbaarheid Geachte voorzitter, Het kan niemand zijn ontgaan dat er de laatste paar weken met enige regelmaat artikelen in de krant hebben gestaan met als thema het openbaar vervoer of beter gezegd het verdwijnen van het openbaar vervoer. Veertien dorpen in Limburg zijn […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO over De Domijnen.

Geachte voorzitter, In november 2020 heeft adviesbureau BMC een rapport opgeleverd over de Evaluatie Cultuurbedrijf De Domijnen. De aanbevelingen uit dat rapport zijn (nagenoeg) volledig overgenomen door het college en de gemeenteraad. Aan de hand van de aanbevelingen uit het BMC-rapport en de gemeentelijke opdracht is De Domijnen (hierna: DD) aan de slag gegaan met […]

Lees meer »

Antwoord ex. art 43 RvO bouwplan voormalige school locatie Einighausen.

Sittard-Geleen, 31 januari 2023 VERZONDEN 0 2 FEB. 2023 Geachte mevrouw Verjans-Knops, Op 3 januari 2023 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO betreffende het bouwplan voormalige school locatie Einighausen. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1: Kunt u aangeven wanneer u bent geïnformeerd over deze beslissing van Mulleners Vastgoed. Op […]

Lees meer »

Antwoord ex art. 43 inzake het Kruispunt Grevenbicht.

Verkeerssituaties kruispunt Grevenbicht Sittard-Geleen, 20 december 2022 VERZONDEN 2 2 DEC. 2022 Geachte heer Klee, Op 28 november 2022 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over kruispunt Grevenbicht. U geeft aan dat er zich recent een ongeval heeft voorgedaan. U geeft verder aan dat u heeft vernomen dat er regelmatig ongevallen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake bouwplan voormalige schoollocatie Einighausen.

Geachte voorzitter, Het dorpsplatform Einighausen en het dorpsplatform Guttecoven zijn al enige tijd met de gob fractie in gesprek betreffende leefbaarheid van de dorpskernen.  De leefbaarheid is o.a. gekoppeld aan het faciliteren van meer woningen in deze dorpskernen. De vraag naar meer woningen is nogmaals krachtig aangezet tijdens een Pleinsessie waarin beide dorpsplatformen hier zeer […]

Lees meer »

Antwoord vanuit het college inzake ‘chaos’ bij Streekomroep Bie Os.

Schriftelijke vragen ex art. 43 RvO inzake ‘chaos’ bij Streekomroep Bie Os. Sittard-Geleen, 6 december 2022 VERZONDEN 0 8 DEC. 2022 Geachte heer Claessens, Op 8 november jongstleden hebben wij uw brief ontvangen waarin u vragen ex artikel 43 RvO stelt over de ‘chaos’ bij Streekomroep Bie Os. Hieronder treft u ons antwoord aan. Vraag […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

brief ex art. 43 RvO inzake kruispunt Grevenbicht

Sittard-Geleen, 28 november 2022 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake kruispunt Grevenbicht Geachte voorzitter, Op 11 oktober 2022 heeft zich in Grevenbicht een ongeval voorgedaan op het kruispunt Houtstraat-Beneluxlaan-Rozenlaan. Dit ongeval had helaas een dodelijke afloop. Er gebeuren op dit kruispunt, naar we hebben begrepen, regelmatig ongevallen met materiële- en letselschade. De gob fractie […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Art. 43 RvO vervolgvragen inzake ‘chaos’ bij Streekomroep BieOs.

Sittard-Geleen, 8 november 2022 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO vervolgvragen inzake ‘chaos’ bij Streekomroep BieOs Geachte voorzitter, Het afgelopen jaar heeft de gob fractie aandacht gevraagd voor de situatie bij Streekomroep BieOs naar aanleiding van enkele krantenartikelen over het reizen en zeilen bij de omroep. Het betreft de volgende krantenartikelen; Op 1 juli 2021 […]

Lees meer »

Antwoord art. 43 brief Deelname ‘Programma Samen!’

Sittard-Geleen, 19 oktober 2022 VERZONDEN 2 i OKT. 2022 Geachte heer Claessens, Op 21 september 2022 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake deelname ‘Programma SAMEN!’. In uw brief vraagt u aandacht voor het ‘Programma SAMEN!’ waarin ondersteuning wordt geboden voor bestaande bewonersinitiatieven om door te gaan en/of door te […]

Lees meer »

Antwoorden op vragen oven de geplande nieuwbouw van zorgcentrum “de Baenje”.

Sittard-Geleen, 18 oktober 2022 VERBONDEN 2 1 OKT. 2022 Geachte heer Wetzels en mevrouw Statnik, Op 9 september ontvingen wij uw brief met vragen ex artikel 43 RvO. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het door ZoWonen en Zuyderland gepresenteerde schetsplan voor de geplande nieuwbouw van zorgcentrum “de Baenje”. Hieronder treft u de antwoorden […]

Lees meer »

Beantwoording vragen inzake fietspaden in de gemeente

Sittard-Geleen, 19 september 2022 VERZONDEN 2 2 SEP. 2022 Geachte heer Wetzels, Wij ontvingen onlangs uw art.43 brief d.d. 4 augustus 2022 met vragen over de staat van de fietspaden, de afhandeltermijnen van de meldingen en de te nemen maatregelen om de fietspaden veilig te houden. Hierbij leest u onze reactie op uw vragen. Vraag […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Programma SAMEN!

Sittard-Geleen, 20 september 2022 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake deelname ‘Programma SAMEN!’ Geachte voorzitter, Een belangrijk element in de toekomstvisie 2030 en de daaraan gekoppelde ontwikkelpaden is de kracht van de samenleving benutten. Samen optrekken om mooie resultaten te bereiken. In de samenleving zijn al tal van mooie initiatieven in wijken en buurten […]

Lees meer »

Antwoord vanuit het college nav de klachten over aanleg glasvezelkabels.

Sittard-Geleen, 6 september 2022 VERZONDEN 0 8 SEP. 2022 Geachte heer Claessens, Op 9 augustus ontvingen wij uw brief met vragen ex art. 43 RvO inzake klachten aanleg glasvezelkabels. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van klachten over het herstel van de bestrating na aanleg van glasvezelkabels. In onderstaande beantwoording informeren wij u over de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ontwikkelingen geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje”.

Sittard-Geleen, 9 september 2022 Onderwerp: Brief ex art. 43 RvO inzake ontwikkelingen geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje”. Geachte voorzitter,   Door buurtcomité WijWonen is de gob fractie de afgelopen maanden meermaals geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de geplande nieuwbouw zorgcentrum “de Baenje”. Tijdens de informatieavond op 20 juli jl. in de Loungebar van Foroxity hebben […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verkeersveiligheid op de fietspaden in onze gemeente….

Sittard-Geleen, 4 augustus 2022 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake fietspaden in de gemeente. Geachte voorzitter, De verkeersveiligheid op provinciale wegen is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Wij willen middels deze brief aandacht vragen voor de verkeersveiligheid op fietspaden binnen onze gemeente. Laten we voorop stellen dat de kwaliteit van de […]

Lees meer »

Advies geen grondwater gebruiken.

Vragen ex art. 43 RvO inzake Grondwatervervuiling DSM                                                                                 Sittard-Geleen, 8 juni 2022 VERZONDEN O 9 JUNI […]

Lees meer »

Voorlopig geen landelijke windturbinenormen.

Sittard-Geleen, 6 mei 2022 Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Regionale Energie Strategie” Geacht heer Verheijen, Op 20 april 2022 hebben wij kennisgenomen van het antwoord van minister Jetten inzake RES-beraad, het coalitieakkoord en de Regionale Energie Strategie. Hierin staan o.a. antwoorden op de gestelde vragen over RES en de klimaatambities in het landelijk […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verontrusting over vervuild grondwater, terecht of niet?

Sittard-Geleen, 14 april 2022 Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Grondwatervervuiling DSM” Geachte voorzitter, In een deel van de wijk Lindenheuvel is sprake van een historische grondwatervervuiling, die afkomstig is van het DSM-terrein, thans Chemelot. Recent is duidelijk geworden dat het advies met betrekking tot het (niet) mogen gebruiken van opgepompt grondwater voor drenken […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vrachtwagenproblematiek.

Sittard-Geleen, 11-04-2022 Onderwerp: brief ex art. 43 “Vrachtwagen problematiek” Geachte Hr. Verheijen Op 29 maart 2022 publiceerde dagblad de Limburger onderstaand krantenartikel. In dit krantenartikel staan de maatregelen beschreven die de gemeente Stein treft betreffende de vrachtwagen problematiek op het Business park in Stein. Chauffeurs die daar nu toch parkeren ontvangen een boete van € […]

Lees meer »

Een informatie app voor jongeren……wij vinden dat belangrijk!

brief ex art. 43 RvO Informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden. Sittard-Geleen, 22 februari 2022 VERZONDEN 2 4 FEB. 2022 Geachte heer Claessens, U heeft in uw brief van 3 februari 2022 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over een informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden. Hieronder treft u de beantwoording […]

Lees meer »

Sportplaza Het Anker wordt donderdag 24 februari besloten in de raad

Schriftelijke vragen ex artikel 43 RVO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born Sittard-Geleen, 8 februari 2022 VERZONDEN 1 0 FEB. 2022 Geachte mevrouw Salvino-Meijer en heer Claessens, Op 12 januari 2022 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ontkoppelen prijs warmtenet aan gasprijs.

Geleen, 24 januari 2022 Betreft: ontkoppelen prijs stadswarmte van de gasprijs Geachte voorzitter, De erg gestegen gasprijzen hebben voor veel inwoners een grote financiële impact. Daarvoor is al herhaaldelijk aandacht gevraagd in de raad. Daarnaast willen we als gemeente een warmtetransitie inzetten en daarbij is stadswarmte een goed alternatief. Maar de prijs van stadswarmte is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden

Sittard-Geleen, 3 februari 2022 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden Geachte voorzitter, In de nieuwsbrief van Gemeente.nu van 27 januari 2022 stond een artikel over een informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden. Het artikel draait om het volgende; Inwoners van Rotterdam die 18 jaar worden, […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ontkoppelen prijs warmtenet aan gasprijs.

Geleen, 24 januari 2022 Betreft: ontkoppelen prijs stadswarmte van de gasprijs Geachte voorzitter, De erg gestegen gasprijzen hebben voor veel inwoners een grote financiële impact. Daarvoor is al herhaaldelijk aandacht gevraagd in de raad. Daarnaast willen we als gemeente een warmtetransitie inzetten en daarbij is stadswarmte een goed alternatief. Maar de prijs van stadswarmte is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Het Anker te Born…..wat is de stand van zaken?

Sittard-Geleen, 12 januari 2022 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening.   Geachte voorzitter, Op 27 november 2020 heeft de gob fractie art. 43 RvO vragen gesteld inzake ‘de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening’. In de antwoorden […]

Lees meer »

Veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel.

antwoorden art. 43 vragen inzake Betekenis voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel? Sittard-Geleen, 8 december 2021VFR70NDFN 1 0 DEC. 2021 Geachte heer Vroomen. Namens uw fractie heeft u bij brief van 12 november jl. enkele vragen gesteld over hetrapport van de TVC (Technische VeiligheidsCommissie) “Veiligheid in Samenwerking”en de betekenis hiervan voor de veiligheid in […]

Lees meer »

Besluit St. Joepmarkt 2022 in februari a.s.

vragen ex artikel 43 RVO inzake St. Joep markt Sittard 2022 Sittard-Geleen, 08 december 2021VERZONDEN 10 DEC. 2021 U heeft bij brief van 23 november 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend metbetrekking tot mogelijkheden tot verplaatsing van de St Joep markt, mocht door decoronamaatregelen de St. Joep markt op de jaarlijks vaste datum van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Financiële tekorten bij verbreding A2.

Sittard-Geleen, 10 december 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Financiële tekorten bij verbreding A2 Geachte voorzitter, In De Limburger van 10 december 2021 staat een artikel over een miljoenentekort bij de verbreding van de A2; ‘Boosheid en zorgen na plots afblazen ondertekenen contract A2’. In het artikel staat onder andere het volgende;  ‘Een tekort […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Wij zetten vraagtekens bij opkopen woningen in Lindenheuvel voor arbeidsmigranten.

Sittard-Geleen, 25 november 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 “Zelfbewoning” Geachte Hr. Verheijen Op steeds meer plaatsen worden woningen opgekocht door grote en kleine investeerders. Deze investeerders kopen woningen op om deze vervolgen weer te verhuren. Hierdoor wordt de markt voor de verkoop van huizen nog krapper dan deze al is. Een toename van het […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Inwoners Inwoners Holtum meepraten over ontwerp van de Haan!

Sittard-Geleen, 24 november 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Haantje van Buchten symbool voor project Bottleneck Geachte voorzitter, In een op 24 november 2021 door de gemeente Sittard-Geleen gepubliceerd persbericht inzakehet “Haantje van Buchten symbool voor project Bottleneck” staat onder andere het volgendete lezen: “Operatie Bottleneck is grotendeels gefinancierd met de rijks- en provinciale […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

St. Joep markt, een hoogtepunt in het jaar!

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake St. Joep markt Sittard 2022 Geachte voorzitter, Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer tijd voor de grootste en gezelligste jaarmarkt van heelNederland: de St. Joep markt. Duizenden bezoekers komen vanuit de hele Euregio een bezoekjebrengen aan deze jaarmarkt met standwerkers en marktkooplui die allerlei producten aan […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Technische Veiligheids Commissie en de Veiligheid op Krawinkel en Lindenheuvel.

Sittard-Geleen, 12 november 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 Betekenis voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel? Geachte voorzitter, De vragen in deze brief gaan vooral om de veiligheid van de inwoners van Krawinkel en Lindenheuvel. Heden werden we via een mededeling van de Deputé aan Provinciale Staten geattendeerd op het rapport van de TVC […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Overlast parkeren Kampstraat Geleen.

Sittard-Geleen 04 oktober 2021 Betreft: (vervolg)vragen ex artikel 43 RvO inzake Parkeren Kampstraat Geleen Geacht College, Al ruim 6 jaar is het parkeren van vrachtwagens in onze gemeente op o.a. de Kampstraatin Geleen een discussie in de Raad. Over dit onderwerp zijn al meerdere vragen middelsart.43 brieven gesteld. In diverse commissies en rondes is dit […]

Lees meer »

Kan vakschool bijdragen aan problemen op arbeidsmarkt.

Sittard-Geleen, 6 oktober 2021VERZONDEN – 7 OKT. 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 5 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO inzake ‘Vakschool moet kloof op arbeidsmarkt aanpakken’. II heeft vragen gesteld naar aanleiding van het bericht in de krant waarin staat vermeld dat het college van burgemeester en wethouders van […]

Lees meer »

Geluids- en geuroverlast Holtum.

Sittard-Geleen, 22 september 2021VERZONDEN 2 4 SEP. 2021 Geachte mevrouw Salvino, geachte heer Claessens, Op 24 augustus 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘ernstige signalen van overlast in Holtum’. De overlast wordt volgens u veroorzaakt door het bedrijf Ekompany, gelegen op industrieterrein Holtum-Noord. Hieronder staan de antwoorden op […]

Lees meer »

Watersley……de stand van zaken.

Sittard-Geleen, 14 september 2021VERZONDEN 1 7 SEP, 2021 Geachte heer Vroomen, In uw brief van 20 augustus jl. stelt u het college – mede namens het raadslid de heer Van Rijswijk – een aantal vragen met betrekking tot “Watersley”. Onderstaand treft u een inleiding en de antwoorden aan. Wij zijn met Watersley Sports & Development […]

Lees meer »

Op welke manier zijn we in onze gemeente bezig om de problematieken in de woningmarkt op te lossen?

Sittard-Geleen, 22 september 2021VERZONDEN 01 OKI. 2021 Geachte mevrouw Salvino, In uw schrijven van 12 september 2021, door ons ontvangen op 13 september 2021, heeft u vragen ex artikel 43 RVO aan het College voorgelegd over de wenselijkheid vaneen flexibele woningmarkt. Onderstaand treft u ons antwoord op uw vragen aan. Vraag 1Op welke manier zijn […]

Lees meer »

De Streekomroep…..de stand van zaken.

Sittard-Geleen, 14 september 2021VERZONDEN 1 7 SEP, 2021 Geachte heer Claessens, Op 6 juli jongstleden hebben wij uw brief ontvangen waarin u vragen ex artikel 43 RvO stelt over de chaos bij Streekomroep Bie Os. Hieronder treft u ons antwoord aan. Vraag 1Is het college op de hoogte van de in de krantenartikelen geschetste problematiek […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Flexibele woningmarkt…..hoe doen wij dat in Sittard-Geleen.

Limbricht, 12 september 2021 Betreft: een flexibele woningmarkt……JA graag Beste heer Verheijen, In 2016 stelde de raad de woonvisie vast. Deze beschrijft deprioriteiten voor het wonen/volkshuisvesting voor de komendejaren. De basis voor de woonvisie vormt de Structuurvisie WonenZuid-Limburg en de Regionale Prestatieafspraken WestelijkeMijnstreek. In het 2e kwartaal van 2020 is de Structuurvisie WonenZuid-Limburg geëvalueerd. In […]

Lees meer »

Waarschuwing- en alarmeringssystemen moeten loeien, vindt ook het college.

Sittard-Geleen, 24 augustus 2021VERZONDEN 2 6 AUG. 2021 Geachte heer Vroomen, Op 22 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over hetcontinueren van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS). Vraag 1Deelt B&W ons gevoelen dat voortbestaan van de WAS-palen in onze gemeente eennoodzaak is gelet op de specifieke risico’s in onze […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ernstige signalen van overlast in Holtum.

Beste heer Verheijen, Onlangs heb ik, namens onze fractie, een gesprek gehad met inwonersvan Holtum. Zij zijn de direct omwonenden van het daar gevestigdebedrijf Ekompany.De hoofdactiviteit van dit bedrijf is het bewerken vanspecialty kunstmeststoffen. Dit betreft in het bijzonder het coaten vankunstmeststoffen en mengsels hiervan. Daarnaast worden de gecoateproducten gemengd met andere (wel en niet […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Leefbaarheid & Economie in balans. gob stelde aanvullende vragen inzake Watersley.

Sittard-Geleen, 20 augustus 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “ Stand van zaken Waterley” Geachte voorzitter,In aanvulling op de eerdere art43 vragen en antwoorden ‘Bomenkap Watersley’ zijn door een aantal eigen waarnemingen, signalen van omwonenden én het IVN, een aantal vragen gerezen mbt het beheer en status van de goudgroene bosgedeelten op Waterley. […]

Lees meer »

Aanpak voor verkeersveiligheid en overlast parkeerplaats Danikerbos.

Artikel 43 RvO vragen inzake (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden Sittard-Geleen, 27 juli 2021 VERZONDEN 2 9 juli 2021 Geachte mevrouw Wijnen, Op 26 mei hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over ‘(verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden’. Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen aan- Vraag I Is het […]

Lees meer »

Vestiging Black Bear, volgens RUD geen MER nodig!

Aanvullende vragen vestiging rCBNL op Chemelot Sittard-Geleen, 21 juli 2021VERZONDEN 2 9 JULI 2021 Geachte heer Vroomen, Door u en de raadsleden mevrouw Y. Salvino-Meyer en de heer R. Breidenbach zijn op9 juni jl. ingevolge artikel 43 RvO aanvullende vragen gesteld over de voorgenomenvestiging van “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de Chemelot site […]

Lees meer »

College is bereid om samen met de omwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad- Ecrevissestraat Geleen tot een oplossing te komen. Goed werk Myra Wijnen!

Artikel 43 RvO vragen inzake openbare veiligheid enervaren overlast, door de omwonenden van de parkeerplaatsDriepoelpad – Ecrevissestraat Geleen Sittard-Geleen, 28 juli 2021VERZONDEN 2 9 JULI 2021 Geachte mevrouw Wijnen, Op 2 juli hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over ‘openbareveiligheid en ervaren overlast door de omwonenden van de parkeerplaats driepoelpad […]

Lees meer »

Vrijkomende (agrarische) bebouwing wordt opnieuw tegen het licht gehouden.

Uw vragen ex Artikel 43 RvO inzake vrijkomende bebouwing buitengebied Sittard-Geleen, 20 juli 2021VERZONDEN 2 3 JULI 2021 Geachte heer Vroemen, Op 20 mei 2021 hebben wij uw brief – mede namens uw collega raadslid mevrouw K.Creemers- ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over vrijkomende bebouwing in hetbuitengebied. Allereerst is het goed om te […]

Lees meer »

Duidelijkheid over herverdeling politieformatie.

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘Herverdelingsproblematiekpolitieformatie Limburg’ Sittard-Geleen, 20 juli 2021VERZONDEN 2 3 JULI 2021 Geachte heer Vroomen, Op 6 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RVO inzake de‘Herverdelingsproblematiek politieformatie Limburg’. Alvorens we uw vragen beantwoorden willen we graag reageren op de inleiding van uwbrief. In deze inleiding […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Sirenes moeten kunnen loeien.

Sittard-Geleen, 22 juli 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO: Sirene moet kunnen blijven loeien – heroverweging “WAS palen beleid” Geachte voorzitter,“Goede oude sirene misschien bruikbaarder dan we dachten”, uitspraak van Bondskanselier Merkel in bijgevoegd artikel, is voor de gob-fractie aanleiding om nog maar eens extra aandacht te vragen voor het niet “zo maar” opheffen […]

Lees meer »

Promotie wandelpaden.

Geachte meneer Vroomen, Op 22 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzakepromotie wandelpaden Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragenaan. Vraag 1In het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen wordt het belang vanextensieve recreatie in de vorm van wandelen en fietsen benadrukt. Is het mogelijk omop basis van het […]

Lees meer »

Het proces inzake gemeenschap accommodatie Het Klaverblad te voortvarend.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021VERZONDEN 0 7 JULI 2021 Geachte mevrouw Salvino en heer Claessens, Op 1 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake’toekomst gemeenschapshuis ’t Klaverblad’. Hieronder treft u onze antwoorden op uwvragen aan. Vraag 1Kan het college aangeven waarom er t.a.v. Einighausen, vooruitgelopen wordt op denadere besluitvorming […]

Lees meer »

Energie opwekken langs de autosnelweg.

Sittard-Geleen, 6 juli 2021VERZONDEN 08 JULI 2021 Geachte heer Tillie, U heeft bij brief van 15 juni 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend met betrekking tothet opwekken van zonne-energie langs snelwegen. Hierbij verwijst u naar nos.nl (https://nos.nl/artikel/2385022-grote-potentievooropwekken-van-energie-langs-snelwegen) met een bericht dat Rijkswaterstaat inantwoord op vragen van de NOS aangeeft dat er mogelijkheden zijn omop […]

Lees meer »

Acute opnamestop William Schrikker groep…….de toestand is zorgelijk.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021VERZONDEN 0 8 JULI 2021 Geachte heer Vroomen, U heeft in uw brief van 25 juni 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over de acuteopnamestop van de William Schrikker Stichting Limburg. Hieronder treft u debeantwoording van uw vragen aan. Vraag 1Is aan te geven hoeveel kinderen getroffen zijn ? Is de […]

Lees meer »

Belangrijke stappen voor Lindenheuvel.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021VERZONDEN 0 8 JULI 2021 Geachte heer Breidenbach, Op 5 mei jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO inzake deproblematiek rondom arbeidsmigranten in de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen.Op 27 mei hebben wij u bericht dat wij u voor 30 juni van een antwoord voorzien. In dezebrief geven […]

Lees meer »

Ondernemers persoonlijk (laten) benaderen.

Sittard-Geleen, 8 juli 2021VERZONDEN 08 JULI 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 9 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzakepersoonlijke samenwerking creeert kansen. Fractie GOB vraagt aandacht om mede intriple helix verband tijd voor elkaar te nemen. Hieronder treft u onze antwoorden op uwvragen aan. Vraag 1Bent u bereid […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ondernemers faciliteren….waarom moeilijk doen als het beter kan!

Limbricht, 8 juli 2021 Betreft: YS, 08-12, inzake ondernemersondersteuning, waarommoeilijk doen als het beter kan! Beste heer Verheijen, Een aantal weken geleden schreef ik, namens de gob fractie, een art. 43inzake ondernemersondersteuning. Dit art.43 staat op zichzelf en heeftindirect ook weer een link met elkaar. In 2019 heeft er een ondernemerspeiling plaatsgevonden, en zoalsbekend is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Zorgen om herverdeling politieformatie.

Sittard-Geleen, 06 juli 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “herverdelingsproblematiek Politieformatie Limburg” Geachte voorzitter, Heden 6 juli werd de raad via de dagberichten geïnformeerd over een voorgenomen herverdeling van de politieformatie Limburg. We begrijpen dat door de herverdeling 66 formatie plaatsen overgeheveld gaan worden van Zuid-Limburg naar Noord-Limburg.Hoewel in de tabel Sittard-Geleen ‘slechts’ […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen inzake chaos bij Streekomroep Bie Os.

Sittard-Geleen, 6 juli 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake chaos bij Streekomroep Bie Os Geachte voorzitter, Enkele jaren geleden (2019) is streekomroep Start de samenwerking aangegaan met LOS en is streekomroep Bie Os ontstaan. Dat dergelijke fusies meestal gepaard gaan met de nodige hobbels en problemen kunnen we ons voorstellen, echter recente krantenartikelen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Overlast parkeerplaats Driepoelpad-Ecrevissestraat Geleen.

Sittard-Geleen, 1 juli 2021 Geachte voorzitter, Mijn art.43 d.dd 23 Mei 2021 inzake problemen elders in Geleen, was aanleiding voor andereinwoners van Geleen om mij inzake hun problematiek te benaderen. Het betreft de aanwonenden van de parkeerplaats Driepoelpad/Ecrevissestraat te Geleen, die zichallen herkennen in de problemen en toenemende overlast, zoals beschreven is in bijgevoegdehandtekeningenbrief. De […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De Vakschool mogelijk mede een oplossing voor de arbeidsmarkt.

Limbricht, 4 juli 2021 Betreft: YS, 04-21, inzake Vakschool moet kloof op arbeidsmarktaanpakken Beste heer Verheijen, Onlangs konden wij in de krant lezen dat het college van burgemeesteren wethouders van Heerlen besloten heeft De Vakschool in Parkstadeen subsidie van 500 K te verstrekken. De gemeente geeft een deel vanhet voormalige Emmacollege aan de Passartweg in […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Onduidelijkheden over ontwikkelingen Het Klaverblad in Einighausen.

Sittard-Geleen, 30 juni 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake toekomst gemeenschapshuis ’t Klaverblad Geachte voorzitter, De toekomst van gemeenschapsaccommodaties is belangrijk voor alle wijken en dorpen in onze gemeente. Het accommodatiebeleid heeft hier een enorme impact op. gob heeft de ontwikkelingen op het gebied van het accommodatiebeleid altijd kritisch gevolgd.  Naar aanleiding van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Door personeelstekort geen zorg voor kwetsbare kinderen.

Sittard-Geleen, 25 juni 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “acute opname stop William Schrikker Limburg” Geachte voorzitter, Heden 25 juni werd bekend dat per onmiddellijk een acute opnamestop bij de William Schrikker Stichting (WSS) in Limburg is afgekondigd. Aangezien de WSS naar verluidt de enige instelling in Limburg is die beschermingsmaatregelen uitvoert voor kinderen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Onbekende rijkdom aan wandel- en fietsroutes in Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 22 juni 2021 Brief ex art. 43 RvO inzake “Promotie Wandelpaden Sittard-Geleen” Geachte voorzitter,Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde ‘Actieplan Toerisme’ wil de gob-fractie de aandacht vestigen op de vele wandelpaden in de gemeente en de toeristische potenties die dit voor de plaatselijke horeca, hotels en B&B accommodaties kan hebben.Wandelen is in […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Opwekken van energie middels zonnepanelen langs de snelweg.

Geleen, 15 juni 2021 Briefnummer: IT202102Betreft: opwekken energie langs snelwegen Geachte voorzitter, Binnen de RES Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt voor het opwekken van zowel zonne- als windenergie. Voor Sittard-Geleen betekent dit onder andere dat er een windpark geplaatst zal gaan worden in Holtum-Noord en dat er gezocht moet worden naar locaties voor het plaatsen van […]

Lees meer »

Er is nog geen overeenkomst met provider gesloten.

vervolgvragen ex artikel 43 RvO inzake glasvezelSittard-Geleen, 1 juni 2021VERZONDEN 0 3 JUNI 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 17 mei hebben wij uw brief ontvangen met vervolgvragen ex. artikel 43 RvO over glasvezel in Sittard-Geleen. U heeft vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de antwoorden die u 9 februari jongstleden gekregen heeft en naar aanleiding van […]

Lees meer »

Storing parkeerautomaten….wat is de procedure?

Beantwoording vragen ex art.43 Rvo inzake storingen parkeerautomatenSittard-Geleen, 1 juni 2021VERZONDEN 0 3 JUNI 2021 Geachte heer Tillie, Op 17 mei jongstleden hebben wij uw brief ontvangen met de vragen ex artikel 43 Rvo inzake storingen aan de parkeerautomaten. De gob fractie heeft vragen over de storingen en de wijze waarop de gemeente daarmee omgaat. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vestiging Black Bear…..mogelijk moeten er stappen in het vergunning traject overgedaan worden.

Sittard-Geleen, 9 juni 2021 Onderwerp: aanvullende vragen ex art. 43 RvO inzake “stand van zaken autobanden zwartsel fabiek rCBNL op Chemelot” Geachte voorzitter,Naar aanleiding van voorgaande gob art43 vragen d.d. 4 januari inzake de voorgenomen bouw van een autozwartsel fabriek op Chemelot en de antwoorden daarop 25 febr en 22 maart j.l. heeft gob enkele […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Persoonlijke benadering ondernemers creëert kansen.

Beste heer Verheijen, ‘Steun uw lokale ondernemers’, een kreet die we in coronatijd nog vaker gehoord hebben dan voorheen. In onze eigen gemeente of in een andere gemeente, langs de weg op reclameborden, of op social media. Veel ondernemers hebben in tijden van nood gebruik kunnen maken van overheidssteun. Gelukkig maar. Zo langzaamaan gaat alles […]

Lees meer »

Mogelijkheden tot hulp bij een eventuele scheiding….ons raadslid Marcel Claessens stelde hierover vragen aan het college.

brief ex art. 43 RvO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente Sittard-Geleen, 25 mei 2021 Geachte heer Claessens, U heeft in uw brief van 29 april 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeente. Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan. Vraag 1Is het college bekend met de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob vraagt aandacht voor (verkeers)veiligheid Danikerbos.

 Onderwerp: brief ex art.43 RvO inzake (verkeers)veiligheid en overlast Danikerbos/Ten Eysden.  Sittard-Geleen, 23 Mei 2021 Geachte voorzitter, Verkeersveiligheid en veiligheid zijn voor gob belangrijke thema’ s en daarom vragen we extra aandacht voor de volgende situatie. Er is sprake van een aanzienlijk toename van het aantal wandelaars van het toch al druk bezochte buitengebied bij […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Hergebruik van bestaande agrarische bebouwing.

Sittard-Geleen, 20 mei 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vrijkomende bebouwing in het buitengebied. Geachte voorzitter,Er bereiken ons berichten dat er in onze gemeente agrarische gebouwen, binnen een agrarische bouwkavel, niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk als zodanig gebruikt worden.Regelmatig is er geen opvolger voor het bedrijf. Vaker wordt verzocht aan de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vervolgvragen namens de fractie gob inzake glasvezel.

Sittard, 17 mei 2021 Briefnr: YS2117 inzake glasvezel Beste heer Verheijen, Op 9 februari j.l.  heeft het college antwoorden gegeven op mijn vragen met betrekking tot de mogelijke aanleg van glasvezel in Sittard-Geleen. Het college heeft daarin aangegeven in overleg te zijn met een aantal partijen over de voorwaarden waaronder werkzaamheden in onze grond mogen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Raadslid Tillie stelt vragen over niet functioneren parkeerautomaten, het mislopen van inkomsten en niet functionerende dienstverlening.

Betreft: storingen parkeerautomaten Geachte voorzitter, Bezoekers aan onze stad vinden tal van prima parkeergelegenheden en goed toegankelijke parkeerautomaten. En dat is belangrijk voor zowel de uitstraling van Sittard-Geleen en voor haar inkomsten. Door een lager aantal gebruikers als gevolg van corona blijven de parkeerinkomsten nu al ver achter bij de begrote parkeerinkomsten (in 2020: € […]

Lees meer »

De plannen met het terrein Don Bosco aan de Ouderweg 71 in Sittard.

Vragen ex artikel 43 RVO inzake plannen terrein Don Boscoaan de Oudeweg 71 te Sittard Sittard-Geleen, 28 april 2021VERZONDEN 3 0 APR, 2021 Geachte heer Claessens, In uw schrijven van 24 februari 2021 stelt u vragen ex artikel 43 RVO aan het college inzake de plannen met het terrein Don Bosco aan de Ouderweg 71 […]

Lees meer »

Raadslid Van Rijswijk en burgerlid Vroomen stelden vragen over de bomenkap Watersley.

Uw vragen ex Artikel 43 RvO inzake bomenkap Watersley Sittard-Geleen, 29 april 2021VERZONDEN 30 APR. 2021 Geachte heer Vroomen, Op 8 maart 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over het kappen van 500 bomen te Watersley. Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. Allereerst is het goed […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Roy Breidenbach informeert bij college naar de stand van zaken problematiek arbeidsmigranten.

Geleen, 05-05-2021 Onderwerp: Vervolg brief ex art. 43 inzake problematiek arbeidsmigrantenBurgemeester Lemmensstraat e.d. Geachte voorzitter, Vorige jaar Juni heb ik namens gob een art. 43 brief gestuurd met daarin een aantal vragen over de problematiek die werd veroorzaakt door arbeidsmigranten.Op 9 juli 2020 heeft het college de vragen beantwoord.Sindsdien zijn er een aantal punten die […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De gob fractie vindt het van belang dat ouders en kinderen Sittard-Geleen ervaren als een gezinsvriendelijke gemeente en de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen, ook tijdens een scheiding.

Sittard-Geleen, 29 april 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeenten Geachte voorzitter, Voor ouders en kinderen is een scheiding een verdrietige en onzekere periode. Gelukkig lukt het de meeste ouders om hier op een goede manier uit te komen. Dit geldt niet voor alle scheidingen. Zeker als het gaat […]

Lees meer »

Ontmoetingsplekken voor jongeren in Sittard-Geleen.

Sittard Geleen, 22 april 2021 Geachte heer Claessens, U heeft in uw brief van 30 maart 2021, mede namens raadslid Breidenbach, vragen ex artikel 43 RvO ingediend over de behoefte van jongeren aan ontmoetingsplekken.Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan. Vraag 1Herkent het college zich in de bevinding van de jongeren dat er […]

Lees meer »

Antwoorden van het college inzake incident met longtail avation vliegtuig.

brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig” Sittard-Geleen, 18 maart 2021 Geachte heer Vroomen , Op 23 februari 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over het incident met Longtail Avation vliegtuig. Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar volgens u ook bij inwoners […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Herontwikkeling basisschoollocatie Holtum…….is een mix tussen koop en huurwoningen/sociale huurwoningen mogelijk?

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Herontwikkeling voormalig basisschoollocatie Holtum Geachte voorzitter, Al geruime tijd is de gemeente Sittard-Geleen bezig met de plannen omtrent de herontwikkeling van de voormalige bassischool te Holtum. Tijdens twee informatiebijeenkomsten in 2018 en 2019 heeft de gemeente Sittard-Geleen samen met omwonenden en andere belangstellende gesproken over de mogelijke invulling […]

Lees meer »

Verkeersveiligheid van de Spaubeeklaan kan relatief snel worden uitgevoerd.

Geachte mevrouw Wijnen Op 3 maart 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg. U geeft aan dat het aantal voetgangers en fietsers vanuit de Spaubeeklaan richting de Biesenweg sterk toeneemt en dat de verkeersveiligheid onder druk staat. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1Is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Behoefte ontmoetingsplekken jongeren.

Geachte voorzitter, Op 19 maart jongstleden stond in De Limburger een artikel over Café Bloem: Café Bloem in Sittard omgetoverd tot een restaurant: poloshirts maken plaats voor overhemden. Uit dit artikel blijkt dat er een uitgaansgelegenheid minder is in onze gemeente hetgeen tot de nodige reacties heeft geleid van jongeren op social media. Ze betreuren […]

Lees meer »

Opheldering Aziatische tijgermug.

Sittard-Geleen, 16 maart 2021 Beantwoording vragen ex art. 43 RvOaangaande de Aziatische tijgermuggen Geachte heren Vroomen en Van Rijswijk, Op 25 februari 2021 ontvingen wij uw brief met vragen ex.43 RvO over de Aziatische tijgermug. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het feit dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in onze gemeente […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De bomenkap rondom en op Watersley……. duidelijkheid hierover is gewenst.

Sittard-Geleen, 8 maart 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Bomenkap 500 bomen Watersley” Geachte voorzitter, Middels een aanvraag tot omgevingsvergunning “Om21.0010” inzake het kappen van ca. 500 bomen (populieren, coniferen, fijnsparren en zilversparren) werd gob geïnformeerd over het voornemen om in het gebied Kollenberg-Watersley bomen te kappen. Gelet op de bijzondere natuurwaarden die dit […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg.

Sittard-Geleen, 3 maart 2021Onderwerp: brief ex art.43 RvO inzake verkeersveiligheid Spaubeeklaan/Biesenweg Geacht College, Verkeersveiligheid is voor gob een belangrijk thema en daarom vragen we extra aandacht voor de volgende situatie. Gelet op de toenemende populariteit van de horecagelegenheden aan de Biesenweg (Biesenhof), en in Sweikhuizen (CaffeeMeels en Gasterie de Bokkereyer), dient er o.i. rekening te […]

Lees meer »

Duidelijke uitleg over de plannen van Black Bear Carbon op Chemelot.

Plannen Black Bear Carbon op Chemelot Sittard-Geleen, 23 februari 2021VERZONDEN 2 5 FEB. 2021 Geachte mevrouw Salvino en heer Breidenbach Door de raadsfractie van gob zijn ingevolge artikel 43 RvO vragen gesteld naar de voorgenomen oprichting van de deelinrichting “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de site Chemelot. Vraag 1Bent u bekend met de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verenigingen en stichtingen…..ze mogen er niet alleen voor staan.

Geachte College van B&W, Zoals u wellicht weet via de lijst ‘nevenfuncties’, ben ik bestuurslid van de EHBO vereniging in Spaubeek. In die functie was ik gisteren 11 februari te gast op uitnodiging van de Gemeente Beek, om deel te nemen aan een Zoom meeting.In deze Zoom meeting werden we in deelgroepen bijeengebracht met andere […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Bouwtitels nader beschouwen, dat vinden wij belangrijk.

Sittard-Geleen, 25 februari 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake herziening van bestemmingsplannen en schrappen van de bepalingen weg bestemmen woningbouwtitels. Geachte voorzitter,De discussie in gemeenteraad van Sittard-Geleen inzake het weg bestemmen van woningbouwtitels dateert inmiddels van 2009. Destijds nam de gemeenteraad het besluit dat onbenutte bouwtitels gehandhaafd konden blijven mits:• geen wettelijke regeling […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Plaag tijgermuggen in Overhoven. En nu?

Sittard-Geleen, 25 februari 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Aziatische tijgermuggen” Geachte voorzitter,Via publicaties in de media vernamen wij dat er een aanmerkelijke concentratie Aziatische tijgermuggen(Aedes albopictus) in de wijk Overhoven is geconstateerd. Naar verluidt de grootste concentratie ooit in Nederland. Blijkens de NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit werd deze muggen reeds september […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Kan terrein Don Bosco ingezet worden als waterberging?

Sittard-Geleen: 24 februari 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake plannen terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard. Geachte voorzitter, In het dagbericht van woensdag 17 februari staat een ingekomen brief inzake de plannen van het terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard. De briefschrijver stelt het volgende voor: “Het […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Het incident met het longtail avation vliegtuig baart ons zorgen. En niet alleen bij ons…..

Sittard-Geleen, 23 februari 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig” Geachte voorzitter,Zaterdag 20 Februari j.l. verloor een Boeing 747 van de vliegmaatschappij Longtail Aviation boven Meerssen diverse onderdelen, waarbij een tweetal personen licht gewond raakte. Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar ook bij inwoners van Sittard-Geleen […]

Lees meer »

Glasvezel voor iedereen……wij vinden van wel.

Reactie op brief ex art. 43 RvO inzake glasvezelin de gemeente Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 9 februari 2021VERZONDEN 1 1 FEB. 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 29 december 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RvO over de aanleg van glasvezel in de gemeente Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1Bent […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Contractafspraken gemeente Sittard-Geleen met RWM EN korte termijn communicatie van de gemeente met inwoners moet worden verbeterd.

GOB WIL VERBETERING KORTE TERMIJN INFORMATIE AAN DE INWONERS VAN SITTARD-GELEEN Het op een vervroegd tijdstip ophalen van het oud papier zonder medewerking van de verenigingen en zonder dat de inwoners hierover tijdig werden geïnformeerd, is voor de politieke groepering gob aanleiding om een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders van […]

Lees meer »

DaCapo college Born krijgt nieuwe bestemming, de stand van zaken.

Iets meer duidelijkheid omtrent de herbestemming van het DaCapo-college Born In december 2020 heeft Marcel Claessens namens de gob fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders inzake de herbestemming van het DaCapo-college in Born. Het gob krijgt regelmatig vragen van omwonenden van het DaCapo-college in Born omtrent de herontwikkeling van deze locatie, […]

Lees meer »

Vooralsnog geen aanslag reclamebelasting, inkomsten Centrummanagement blijven gewaarborgd.

brief ex art. 43 RvO het niet innen van belastingen voorondernemers in Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 4 februari 2021VERZONDEN 0 4 FEB, 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 8 november jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen artikel43 R.v.O. inzake het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen. U geeft aan dat de gemeente Venlo heeft […]

Lees meer »

Stand van zaken Frans Klooster.

Schriftelijke vragen ex art. 43 RvO inzake “Frans Klooster”Sittard-Geleen, 21 december 2020 Geachte heren Vroomen en Van Rijswijk,In uw brief van 28 november jl. stelt u het college een aantal vragen met betrekking tot het “Frans Klooster”. Onderstaand treft u een toelichting en de antwoorden aan.ToelichtingVoor het programma van het voormalige Frans Klooster heeft de […]

Lees meer »

Het Anker is aan zet. Eerst met de gebruikers in overleg en daarna een beoordeling door de gemeente.

Sittard-Geleen, 22 december 2020VERZONDEN 2 3 DEC. 2020 Geachte mevrouw Salvino, Op 27 november 2020 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Bom, inclusief zwemvoorziening. Onderstaand treft u onze antwoorden aan. Vraag 1:Is het bij het College bekend, dat van de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Glasvezel…..noodzaak voor al onze inwoners.

brief ex art. 43 RvO inzake glasvezel in de gemeente                           Sittard-Geleen Geachte voorzitter, Nog een art. 43 op de valreep in 2020. En deze houden wij dan ook heel kort en bondig. Bij het lezen van ’t Waekblaad werden wij getriggerd door het artikel met de titel ‘glasvezel in gemeente Echt-Susteren is dichterbij dan […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Dreigt Chemelot het afvalputje van Limburg te worden.

Betreft: art.43 vragen inzake plannen Black Bear Carbon op Chemelot       Geachte voorzitter, Via het Provinciaal blad van Limburg d.d. 22-12-2020 is onze fractie geattendeerd op een beoordelingsbesluit m.e.r. Black Bear Carbon Nederland B.V.  van 17 december 2020. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vastgesteld dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de oprichting […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Peuterspeelzaal Biebelebons hoort in Limbricht. Ja toch?

Sittard-Geleen,  3 december 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake voorgenomen verhuizing Peuterspeelzaal Biebelebons van Limbricht naar Hoogveld Geachte voorzitter, Ons bereikte het bericht van een aantal ouders aangaande de voorgenomen verhuizing van Peuterspeelzaal Biebelebons, van de basisschool te Limbricht naar Hoogveld, vanwege ruimtegebrek in de school te Limbricht. Biebelebons werd eerder vanwege […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Herbestemming voormalig DaCapo college Born, wat is de stand van zaken…..

Sittard-Geleen, 2 december 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Voortgang herbestemming voormalig DaCapo college te Born Geachte voorzitter, De raadsleden van de gob fractie krijgen regelmatig de vraag over wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de herbestemming van het voormalig DaCapo college in Born. Naar aanleiding van eerdere gestelde […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Wordt het Frans Klooster een top hotel of niet? Wat is de stand van zaken.

Sittard-Geleen, 28 november 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Frans Klooster” Geachte voorzitter Via een publicatie in de Limburger 28 november, vernamen wij dat de start van de verbouwing en renovatie van het zogenaamde “Frans Klooster” kennelijk stokt en op de lange baan dreigt te raken.Het voornemen om in het “Frans Klooster” een […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Duidelijkheid over de toekomst van Het Anker!

Sittard-Geleen,  27 november 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening. Geachte voorzitter, Op 14 december 2017 is er door de gemeenteraad Sittard-Geleen een besluit genomen over de Toekomst Schaats- en Zwemvoorzieningen in Sittard-Geleen. Voor wat betreft Het Anker werd in het […]

Lees meer »

Oplossingen voor voetpad Rozenlaan te Geleen, op verzoek van Roy Breidenbach

Geachte heer Breidenbach,In uw brief van 20 oktober 2020, inzake de Rozenlaan in Geleen, meldt u een aantal bevindingen en stelt u vervolgens een drietal vragen.U geeft aan dat op de kruisingen van de Rozenlaan met de Hyacinthenlaan en de Bosweg sprake is van een onoverzichtelijke situatie en dat op een gedeelte van de Rozenlaan […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Gemeente int geen terrashuur en reclamebelasting in Venlo. Is dat in Sittard-Geleen ook mogelijk?

Sittard-Geleen,  8 november 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen.              Geachte voorzitter, Via de media kregen we kennis van het schrappen van belastingen voor ondernemers in de gemeente Venlo. In 2021 betalen Venlose ondernemers geen reclamebelasting in de binnenstad en horecazaken geen terrashuur. […]

Lees meer »

College onderschrijft de noodzaak tot het behoud van spoedeisende zorg in Sittard-Geleen en zal zich hiervoor maximaal inspannen.

brief ex art. 43 RvO inzake “Houtskoolschets VWS Acute Ziekenhuis Zorg” Sitard-Geleen, 27 oktober 2020 VERZONDEN 30 OKT. 2020 Geachte mevrouw Salvino en de heer Vroomen, In uw brief van 4 oktober jl. vraagt u aandacht voor de landelijke discussie en daarbij behorende internetconsultatie over de houtskoolschets van het ministerie van VWS met betrekking tot […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Werken bij VDL Nedcar: straks ook nog?

Het College van Burgemeester en WethoudersGemeente Sittard-GeleenPostbus 186130 AA Sittard Sittard-Geleen, 21 oktober 2020 Betreft: vragen ex artikel 43 RvO inzake VDL Nedcar Geacht College, De berichten over het beëindigen van de autoproductie binnen VDL Nedcar door opdrachtgever BMW in 2023 baart de gemeenteraad van Sittard-Geleen grote zorgen. Het heeft naar verwachting stevige gevolgen voor […]

Lees meer »

Onveilige verkeerssituatie in dorpskernen. Zijn er oplossingen. Fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde hier vragen over.

Schriftelijke vragen ex art 43 RvO inzake verkeersveiligheid Geachte mevrouw Salvino, In uw brief van 19 september 2020, inzake de verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen, meldt u een aantal bevindingen van bewoners en stelt u vervolgens een drietal vragen over een aantal wegen in deze dorpskernen. U geeft aan dat op een aantal wegen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Raadslid Roy Breidenbach stelt vragen aan het college inzake onveilige verkeerssituatie te Lindenheuvel.

Geleen, 20-10-2020Onderwerp: brief ex art. 43 inzake de verkeerssituatie Rozenlaan Geachte voorzitter, Graag breng ik namens gob het volgende onder uw aandacht.Gedurende de dag en avond vinden er allerlei activiteiten plaats aan de Rozenlaan te Lindenheuvel, ter hoogte van de locaties van (onder meer) het scouting gebouw en Care 4 Kidz. Op het einde van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Hoe zou de acute zorg er in de toekomst uit kunnen zien.

brief ex art. 43 RvO inzake “Houtskoolschets VWS Acute Ziekenhuis Zorg” Geachte voorzitter, Het ministerie VWS heeft recent de “Houtskoolschets Acute Zorg” voor internet consultatie gepubliceerd. Deze internet consultatie termijn sluit 1 november a.s.. Deze “houtskoolschets acute zorg” is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. In dit stuk wordt […]

Lees meer »

Spaanse Haof…de stand van zaken.

Vragen ex artikel 43 inzake De Spaanse Haof Sittard-Geleen, 24 september 2020 VERZONDEN 2 2 SEP, 2020 Geachte heer Tillie, In uw schrijven van 20 augustus 2020 stelt u vragen ex artikel 43 RVO aan het College over de stand van zaken met betrekking tot het project De wijk als [t]huis, inclusief het Spaanse Haof. […]

Lees meer »

Het college denkt met ons mee. Mooi!

Beantwoording vragen ex art. 43 RvO inzake ernstige zorgen over de Kingbeek Sittard-Geleen, 22 september 2020 Geachte mevrouw Salvino, Op 14 juli ontvingen wij een brief ex art. 43 RvO over de ernstige zorgen die u heeft over de Kingbeek en dit in verband met werkzaamheden in het Julianakanaal. In de brief verzoekt u welke […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Onze fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de verkeersveiligheid in de kerkdorpen Limbricht, Einighausen en Guttecoven.

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen. Geachte voorzitter, Van inwoners binnen onze gemeente ontvangen we als gob-fractie regelmatig reacties aangaande verkeersveiligheid in genoemde kerkdorpen. Gelet hierop wil ik via deze brief de volgende punten aan de orde stellen: 1.     Het is niet nieuw dat op de Provinciale Weg […]

Lees meer »
vragen aan het college - hoafke

De Spaanse Haof / De wijk als (t)huis, in Geleen Zuid…. wat kan er concreet afgesproken worden?

Geleen, 20 augustus 2020 Briefnummer: IT202012 Betreft: art. 43 inzake stand van zaken Who Cares prijswinnend project De wijk als (t)huis, incl het Spaanse Haof Geachte voorzitter, ‘Voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis neemt de vergrijzing en ontgroening toe. Er is een overschot aan portiek-etage flats zonder lift en galerijflats. Deze zijn niet geschikt te […]

Lees meer »

De coalitiepartijen stelden vragen aan het college inzake incident chemelot van 3 augustus 2019 in relatie tot IFV rapport.

Geachte fracties, Op 7 juli 2020 stelden de fracties GOB, CDA, Groenlinks en Stadspartij art 43 vragen inzake ‘IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019. Hieronder volgen de antwoorden op de door de fracties gestelde vragen. Vraag 1Heeft het college kennis genomen van het IFV- rapport? Ja, het college heeft kennis genomen van het IFV- […]

Lees meer »

Raadslid Marcel Claessens stelde vragen aan het college inzake compensatie leefbaarheid Holtum Noord.

Geachte heer Claessens, Op 9 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL-Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP). Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. […]

Lees meer »

Raadslid Jos Vroemen stelde vragen aan het college inzake een traditie in Geleen.

Geachte heer Vroemen, In antwoord op uw vragen ex artikel 43 RvO , inzake “gentleman’s agreement” bij verkoop voormalig gemeentehuis Markt 1 te Geleen, kunnen wij u als volgt berichten.Vraag 1Is het College bereid zich maximaal in te spannen om met de nieuwe eigenaar van het voormalige gemeentehuis via een gentleman’s agreement vast te leggen […]

Lees meer »

Fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de slechte bereikbaarheid BSGW. Men gaat zich inzetten voor betere communicatie.

Geachte mevrouw Salvino, Op 16 juli jl. hebben wij uw brief ontvangen ex artikel 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken.U geeft aan dat de dienstverlening van BsGW inzake de verstuurde betalingsverzoeken te wensen overlaat. Specifiek betreft het de betalingsverzoeken aan verenigingen.U verzoekt het College of zij bereid is deze kwestie […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake Stimulering Jonge Gezinnen.

Geachte voorzitter, In de recent besproken Woonvisie werd in de toelichting gesteld dat de krimp in Limburg en ook in onze gemeente een voortschrijdend fenomeen is en dat aanpassing van het woningbestand derhalve ook in onze gemeente gewenst is. Zoals betoogd door ons burgerlid Vroomen in desbetreffende ronde, zijn naast aanpassen aan deze trend ook […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Opvang problematiek dak- en thuislozen.

Sittard-Geleen, 11 Augustus 2020                   Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Opvang problematiek                  Geachte voorzitter, Zeer recentelijk bereikten gob klachten van bewoners flats Engelenkampstraat dat dak- en thuislozen zich met regelmaat op hun privé terrein begeven, die door de bewoners op vriendelijke wijze telkens aangesproken worden.  Lastiger zijn de dealers die op de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019.

Geleen 07 juli 2020.Onderwerp: IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019. Geachte Voorzitter, Op zaterdag 3 augustus 2019 vond er om 11.45 uur een calamiteit plaats bij de salpeterzuurfabriek op Chemelot.Om de bevolking te waarschuwen werd om 11.54 uur een NL-alert verstuurdEnige tijd later werd het sirene-alarm in werking gesteld.Bij inschakelen van radio en teletekst […]

Lees meer »

Gebruikersvergoeding sportaccommodaties…..samen met onze coalitiepartners stelden wij vragen hierover.

Schriftelijke vragen ex artikel 43 RVO inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis Sittard-Geleen, 7 juli 2020VERZONDEN – 9 JULI 2020 Geachte heer Breidenbach, Op 22 april 2020 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO, mede namens de fracties CDA, Groenlinks en Stadspartij ingediend, inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis.Aangezien er op […]

Lees meer »

Antwoorden van het college inzake de overlast in wijk Lindenheuvel.

Brief ex art. 43 inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen Geachte heer Breidenbach, Op 9 juni 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen. U benoemt daarbij […]

Lees meer »

Sterk Techniek Onderwijs belangrijk voor de toekomst. Het college gaf ons antwoorden.

Brief ex art.43 RvO Sterk Techniek Onderwijs Sittard-Geleen, 6 juli 2020VERZONDEN – 9 JULI 2020 Geachte mevrouw Salvino, Op 8 juni jongstleden heeft u per brief vragen ex artikel 43 R.v.O. gesteld naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief over Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Door middel van deze brief beantwoorden wij deze vragen.Vraag 1Is het college […]

Lees meer »

Gevaarlijke rotonde in Born…….de antwoorden van het college

vragen ex artikel 43 RvO inzake verkeersonveilige situatie voor fietsers bij rotonde Parkweg – Kerkstraat te BornSittard-Geleen, 18 juli 2020 Geachte mevrouw Salvino,Op 8 juni 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de verkeersonveilige situatie voor fietsers bij rotonde Parkweg – Kerkstraat te Born. U heeft vragen gesteld naar aanleiding […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken

Geachte voorzitter, Vanwege het Coronavirus heeft BSGW uitstel van betaling gegeven, maar inmiddels zijn er door BSGW per brief betalingsverzoeken verzonden die echt onduidelijk zijn en vragen opleveren bij diverse verenigingen. In de brief betreffende het verzoek om betaling staat vermeld:  In het overzicht hierboven staat aangegeven welke aanslagen u via automatische incasso betaald.. De […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake ernstige zorgen over de Kingbeek

Geachte voorzitter, Evenals de Heemkundevereniging Bicht en de IVN-werkgroep maakt politieke groepering gob zich ernstig zorgen over de Kingbeek, onder andere te Obbicht en Grevenbicht. Ook wij denken dat de geplande werkzaamheden i.v.m. de uitbreiding van het Julianakanaal schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de ecologische waardevolle Kingbeek. De Heemkundevereniging Bicht heeft al een oproep gedaan […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob vraagt om gentlemens agreement voormalig gemeentehuis Geleen.

Sittard-Geleen, 10 juli 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake “gentlemen’s agreement” bij verkoop voormalig gemeentehuis Markt 1 te Geleen. Geachte voorzitter, Naar we begrepen hebben vinden er opnieuw onderhandelingen plaats inzake de voorgenomen verkoop van het voormalige gemeentehuis Markt 1 te Geleen. Zoals algemeen bekend draagt de politieke groepering gob de diverse verenigingen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

leefbaarheid compensatie voor Holtum.

Holtum, 9 juni 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL-Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP) Geachte voorzitter, U kent de merkbelofte van gob, vanuit het hart, jong en oud, samen voor een […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Overlast in wijk lindenheuvel.

Geleen, 08-06-2020 Onderwerp:     brief ex art. 43 inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen. Geachte voorzitter, In de wijk Lindenheuvel is een onhoudbare situatie ontstaan als gevolg van absoluut ontolereerbaar overlast veroorzaakt door Poolse gastarbeiders. De klachten komen van zowel de inwoners als van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Sterk Techniek Onderwijs in Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 8 juni 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Sterk Techniek Onderwijs Geachte voorzitter, Onlangs ontving ik de eerste nieuwsbrief van STO Zuid-Limburg. STO Zuid-Limburg staat voor Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Een onderwerp dat gob aanspreekt vandaar ook dat wij middels deze brief vragen aan u willen stellen Allereerst nog even over STO Zuid-Limburg […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verkeersonveilige situatie voor fietsers bij rotonde in Born.

Sittard-Geleen,  7 juni 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verkeersonveilige situatie           voor fietsers bij de rotonde Parkweg – Kerkstraat te Born. Geachte voorzitter, In toenemende mate ontvangen wij klachten over de verkeersonveilige situatie voor fietsers bij de rotonde, kruising Parkweg – Kerkstraat te Born Deze week is er weer een fietser ten […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Gebruikersvergoeding sportaccommodaties in tijde van de corona crisis.

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen mr. J.T.C.M. Verheijen Postbus 1080 6130 AA Sittard Briefnr.: GFRB 01-20 Geleen, 22 april 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis Geachte voorzitter, Afgelopen week ontvingen de buitensportverenigingen die onder de sportstichting vallen een brief met daarin de mededeling dat de huur […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake sluiten milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid

Sittard, 8 april 2020 Betreft: brief ex art. 43 RvO inzake sluiten milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid Geachte voorzitter, Ondanks dat dit niet de periode is om het college te belasten met art. 43 brieven, hebben wij toch besloten, gezien de urgentie, hiervan gebruik te maken. Met toenemende verbazing hebben we kennis genomen van het […]

Lees meer »

Glanerbrook, de stand van zaken tot zover

Geachte mevrouw Wijnen, Op 19 oktober 2019 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 inzake onderhoud en toekomst Glanerbrook.

Lees meer »

Antwoorden vanuit het college inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Geachte heer Claessens, Op 10 september jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de […]

Lees meer »

Antwoorden vanuit het college inzake PFAS – PFOS problematiek

Geachte heer Vroomen, In antwoord op uw vragen ex artikel 43 , inzake de PFAS, PFOS problematiek kunnen wij u als volgt berichten: Vraag 1 Worden in onze gemeente bouw- en grondwerken getroffen door dit handelingskader PFAS? Zo ja , welke activiteiten betreft het, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente ermee om?

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Procesversnelling muziekonderwijs

Geachte voorzitter, Gelet op de wethouders brief inzake procesgang/besluitvormingstraject Muziek Onderwijs Sittard -Geleen en daarna ontstane vragen ten aanzien van de aangeduide timing heeft de fractie GOB de volgende vraag: -Welke mogelijkheden zijn er om het traject onderzoek matrix varianten en de voorziene consultatie van het muziekveld zodanig te versnellen dat er vóór 25 december […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 inzake onderhoud en toekomst Glanerbrook.

Geachte voorzitter, Eind 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad van Sittard-Geleen besloten dat de locatie Glanerbrook, de beoogde centrale zwem/ijs sportaccomodatie zou worden binnen de gemeente Sittard-Geleen. Hierna is het erg stil geworden, en komt de datum van 31 December (einde van het contract met Laco) snel dichterbij. Gelet op de toezegging, nav mijn eerdere art.43 […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Maatregelen die leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat……

Geachte Voorzitter, Sinds 2017 is zowel in de binnensteden van Sittard als in Geleen sprake van een gewijzigde bereikbaarheid. De binnensteden zijn grotendeels voetgangersgebied en sommige wegen zijn gesloten voor autoverkeer. Rijden met een motorvoertuig in de afgesloten gebieden is alleen toegestaan op vastgestelde tijden. Deze maatregelen moesten leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

gob stelt vragen over PFAS-PFOS problematiek

Geachte voorzitter, Maandag 8 juli 2019 heeft het ministerie van I&W een kamenbrief doen uitgaan inzake ‘handelings kader PFAS houdende grond en baggerspecie’. Het handelingskader PFAS beoogt invulling te geven aan beleid tav ZZS-stoffen welke mogelijk voorkomen in grondwerken ter bescherming van mens en milieu inzake behoren tot de stofgroep poly-en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS). Consequentie […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob stelt vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 Geachte voorzitter, Woensdag 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Kort gezegd, de Raad van State zet een streep door soepele stikstofnorm. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob stelt vragen over lager tarief onroerendezaakbelasting voor van sociaal belang behartigende instellingen

In november 2018 is er in de tweede kamer een amendement aangenomen ingediend door dhr. Omtzigt inzake het Belastingplan 2019. Door het amendement hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ons raadslid Myra Wijnen stelde vragen aan het college inzake het zwembaddossier….

Vandaag in de krant.. GLANERBROOK Toekomst zwembaden in kaart gebracht Initiatieven in Sittard en Buchten kunnen van invloed zijn op hoe in 2025 het beoogde nieuwe zwembad van Glanerbrook in Geleen eruit komt te zien.DOOR ERWIN SCHMIDTSITTARD-GELEEN Dat meldt het college van B en W van Sittard-Geleen op vragen van het GOB over de voortgang […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Europese Subsidies

 Geachte voorzitter,  Gelet op de recente successen die geboekt worden ten aanzien van verwerven van Europese subsidies voor projecten in Parkstad (project Super Local) en Maastricht (UM) heeft de fractie gob de volgende vragen:  1. Hoe groot is het aandeel verworven Europese subsidies toe te rekenen aan projecten en activiteiten in de gemeente Sittard-Geleen in […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen

Geachte voorzitter, Sinds 1 februari 2019 heeft het ministerie van VWS een Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen in het leven geroepen. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz  De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren.  Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

brief ex art. 43 RvO inzake het Knopen-Lopen wandelnetwerk

Geachte voorzitter, In de nieuwsbrief van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg van 1 april jongstleden stond het volgende: “ De afgelopen twee jaar deed VVV Zuid-Limburg, met steun van ESZL en van de Provincie Limburg, onderzoek naar de mogelijkheden om tot een nieuw Zuid-Limburgs wandelnetwerk te komen. Het Knopen Lopen-netwerk dient het huidige ‘gekleurde paaltjes-systeem’ te […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Verbetering P&R functie Station Lutterade 190401

Geachte Redactie/Redacteur, Heden zijn door mij namens de fractie gob bijgaande art 43 vragen gesteld inzake: > de vorderingen bij het upgraden van Station Geleen-Lutterade. > het maken van een voetgangers doorsteek/verbinding vanaf het Stationsgebied Geleen-Lutterade en het Mauritspark.  Een en ander ter verbetering van de parkeersituatie én het verbeteren van de sociale veiligheid in het Mauritspark. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Gob stelt vragen over besluitvorming Windpark Holtum Noord

Raadslid Marcel Claessens van de politieke groepering Gob heeft een aantal vragen aan het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen gesteld rondom de besluitvorming inzake het nog te realiseren windmolenpark op Holtum Noord. Op maandag 18 maart vond er in het gemeenschapshuis in Buchten een Dorpsgesprek plaats voor de inwoners van Buchten en Holtum […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake “ongewenste ‘Reclame’ op school leidt tot meer ambulante Jeugdzorg”

Geachte voorzitter, Recent is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geconstateerd dat zorgaanbieders spreekuren houden op scholen en gaven de ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing mee, waarmee ze alleen nog maar even langs de huisarts hoeven. Met als gevolg een groei in ambulante jeugd-ggz en aanmerkelijk toenemende kosten voor de gemeente. Blijkens reacties van betrokken […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake voortgang schaats- en zwemvoorzieningen.

Geachte voorzitter, Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een voorgenomen besluit genomen om op termijn één stedelijke voorziening op de huidige locatie van Glanerbrook  te realiseren en in te stemmen met het in het voorgenomen besluit verwoorde vervolgtraject. Aan dit besluit is een beslispunt 3e toegevoegd aangaande de zwemvoorziening het Anker en […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties)

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties) Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen  Drs. G.J.M. CoxPostbus 10806130 AA  Sittard Holtum, 18 februari 2019 Geachte voorzitter, Op de website van de gemeente lezen we: Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Sittard – Geleen                             Dhr. Drs. G.J.M. Cox           Postbus 18           6130 AA Sittard Onderwerp: Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen Geachte voorzitter, Op 1 maart 2019 a.s. zal de Veldnorm Evenementenzorg gepubliceerd worden. In deze Veldnorm (VNEZ) staan de randvoorwaarden voor […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake complex Reemveld te Einighausen

Geachte voorzitter, Ons is ten gehore gekomen dat aan de voorzijde van complex Reemveld te Einighausen overlast is ontstaan door de worteldruk van de aanwezige bomen. Door deze worteldruk is de aanwezige bestrating dusdanig ontzet dat dit leidt tot valgevaar. Er zijn borden rondom het pleintje aangebracht dat het wegdek slecht is. Echter neemt dit […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 brief – onderhoud uitloopgebied Holtum

Klik hier om de brief te lezen: GOB Art. 43 mc 25 juni 2018 onderhoud uitloopgebied Holtum

Lees meer »