gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob online
gob
gob politiek limburg
gob geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen aan en antwoorden van het college

gob artikel 43 vragen

Roy Breidenbach informeert bij college naar de stand van zaken problematiek arbeidsmigranten.

Geleen, 05-05-2021 Onderwerp: Vervolg brief ex art. 43 inzake problematiek arbeidsmigrantenBurgemeester Lemmensstraat e.d. Geachte voorzitter, Vorige jaar Juni heb ik namens gob een art. 43 brief gestuurd met daarin een aantal vragen over de problematiek die werd veroorzaakt door arbeidsmigranten.Op 9 juli 2020 heeft het college de vragen beantwoord.Sindsdien zijn er een aantal punten die […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De gob fractie vindt het van belang dat ouders en kinderen Sittard-Geleen ervaren als een gezinsvriendelijke gemeente en de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen, ook tijdens een scheiding.

Sittard-Geleen, 29 april 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeenten Geachte voorzitter, Voor ouders en kinderen is een scheiding een verdrietige en onzekere periode. Gelukkig lukt het de meeste ouders om hier op een goede manier uit te komen. Dit geldt niet voor alle scheidingen. Zeker als het gaat […]

Lees meer »

Ontmoetingsplekken voor jongeren in Sittard-Geleen.

Sittard Geleen, 22 april 2021 Geachte heer Claessens, U heeft in uw brief van 30 maart 2021, mede namens raadslid Breidenbach, vragen ex artikel 43 RvO ingediend over de behoefte van jongeren aan ontmoetingsplekken.Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan. Vraag 1Herkent het college zich in de bevinding van de jongeren dat er […]

Lees meer »

Antwoorden van het college inzake incident met longtail avation vliegtuig.

brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig” Sittard-Geleen, 18 maart 2021 Geachte heer Vroomen , Op 23 februari 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over het incident met Longtail Avation vliegtuig. Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar volgens u ook bij inwoners […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Herontwikkeling basisschoollocatie Holtum…….is een mix tussen koop en huurwoningen/sociale huurwoningen mogelijk?

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Herontwikkeling voormalig basisschoollocatie Holtum Geachte voorzitter, Al geruime tijd is de gemeente Sittard-Geleen bezig met de plannen omtrent de herontwikkeling van de voormalige bassischool te Holtum. Tijdens twee informatiebijeenkomsten in 2018 en 2019 heeft de gemeente Sittard-Geleen samen met omwonenden en andere belangstellende gesproken over de mogelijke invulling […]

Lees meer »

Verkeersveiligheid van de Spaubeeklaan kan relatief snel worden uitgevoerd.

Geachte mevrouw Wijnen Op 3 maart 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg. U geeft aan dat het aantal voetgangers en fietsers vanuit de Spaubeeklaan richting de Biesenweg sterk toeneemt en dat de verkeersveiligheid onder druk staat. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1Is […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Behoefte ontmoetingsplekken jongeren.

Geachte voorzitter, Op 19 maart jongstleden stond in De Limburger een artikel over Café Bloem: Café Bloem in Sittard omgetoverd tot een restaurant: poloshirts maken plaats voor overhemden. Uit dit artikel blijkt dat er een uitgaansgelegenheid minder is in onze gemeente hetgeen tot de nodige reacties heeft geleid van jongeren op social media. Ze betreuren […]

Lees meer »

Opheldering Aziatische tijgermug.

Sittard-Geleen, 16 maart 2021 Beantwoording vragen ex art. 43 RvOaangaande de Aziatische tijgermuggen Geachte heren Vroomen en Van Rijswijk, Op 25 februari 2021 ontvingen wij uw brief met vragen ex.43 RvO over de Aziatische tijgermug. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het feit dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in onze gemeente […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

De bomenkap rondom en op Watersley……. duidelijkheid hierover is gewenst.

Sittard-Geleen, 8 maart 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Bomenkap 500 bomen Watersley” Geachte voorzitter, Middels een aanvraag tot omgevingsvergunning “Om21.0010” inzake het kappen van ca. 500 bomen (populieren, coniferen, fijnsparren en zilversparren) werd gob geïnformeerd over het voornemen om in het gebied Kollenberg-Watersley bomen te kappen. Gelet op de bijzondere natuurwaarden die dit […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg.

Sittard-Geleen, 3 maart 2021Onderwerp: brief ex art.43 RvO inzake verkeersveiligheid Spaubeeklaan/Biesenweg Geacht College, Verkeersveiligheid is voor gob een belangrijk thema en daarom vragen we extra aandacht voor de volgende situatie. Gelet op de toenemende populariteit van de horecagelegenheden aan de Biesenweg (Biesenhof), en in Sweikhuizen (CaffeeMeels en Gasterie de Bokkereyer), dient er o.i. rekening te […]

Lees meer »

Duidelijke uitleg over de plannen van Black Bear Carbon op Chemelot.

Plannen Black Bear Carbon op Chemelot Sittard-Geleen, 23 februari 2021VERZONDEN 2 5 FEB. 2021 Geachte mevrouw Salvino en heer Breidenbach Door de raadsfractie van gob zijn ingevolge artikel 43 RvO vragen gesteld naar de voorgenomen oprichting van de deelinrichting “recovered Carbon Black Nederland BV (rCBNL)” op de site Chemelot. Vraag 1Bent u bekend met de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verenigingen en stichtingen…..ze mogen er niet alleen voor staan.

Geachte College van B&W, Zoals u wellicht weet via de lijst ‘nevenfuncties’, ben ik bestuurslid van de EHBO vereniging in Spaubeek. In die functie was ik gisteren 11 februari te gast op uitnodiging van de Gemeente Beek, om deel te nemen aan een Zoom meeting.In deze Zoom meeting werden we in deelgroepen bijeengebracht met andere […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Bouwtitels nader beschouwen, dat vinden wij belangrijk.

Sittard-Geleen, 25 februari 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake herziening van bestemmingsplannen en schrappen van de bepalingen weg bestemmen woningbouwtitels. Geachte voorzitter,De discussie in gemeenteraad van Sittard-Geleen inzake het weg bestemmen van woningbouwtitels dateert inmiddels van 2009. Destijds nam de gemeenteraad het besluit dat onbenutte bouwtitels gehandhaafd konden blijven mits:• geen wettelijke regeling […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Plaag tijgermuggen in Overhoven. En nu?

Sittard-Geleen, 25 februari 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Aziatische tijgermuggen” Geachte voorzitter,Via publicaties in de media vernamen wij dat er een aanmerkelijke concentratie Aziatische tijgermuggen(Aedes albopictus) in de wijk Overhoven is geconstateerd. Naar verluidt de grootste concentratie ooit in Nederland. Blijkens de NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit werd deze muggen reeds september […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Kan terrein Don Bosco ingezet worden als waterberging?

Sittard-Geleen: 24 februari 2021 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake plannen terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard. Geachte voorzitter, In het dagbericht van woensdag 17 februari staat een ingekomen brief inzake de plannen van het terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard. De briefschrijver stelt het volgende voor: “Het […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Het incident met het longtail avation vliegtuig baart ons zorgen. En niet alleen bij ons…..

Sittard-Geleen, 23 februari 2021Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Incident met Longtail Avation Vliegtuig” Geachte voorzitter,Zaterdag 20 Februari j.l. verloor een Boeing 747 van de vliegmaatschappij Longtail Aviation boven Meerssen diverse onderdelen, waarbij een tweetal personen licht gewond raakte. Gelet op de ontstane onrust, niet alleen in Meerssen, maar ook bij inwoners van Sittard-Geleen […]

Lees meer »

Glasvezel voor iedereen……wij vinden van wel.

Reactie op brief ex art. 43 RvO inzake glasvezelin de gemeente Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 9 februari 2021VERZONDEN 1 1 FEB. 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 29 december 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RvO over de aanleg van glasvezel in de gemeente Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden aan. Vraag 1Bent […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Contractafspraken gemeente Sittard-Geleen met RWM EN korte termijn communicatie van de gemeente met inwoners moet worden verbeterd.

GOB WIL VERBETERING KORTE TERMIJN INFORMATIE AAN DE INWONERS VAN SITTARD-GELEEN Het op een vervroegd tijdstip ophalen van het oud papier zonder medewerking van de verenigingen en zonder dat de inwoners hierover tijdig werden geïnformeerd, is voor de politieke groepering gob aanleiding om een brief te schrijven naar het College van Burgemeester en Wethouders van […]

Lees meer »

DaCapo college Born krijgt nieuwe bestemming, de stand van zaken.

Iets meer duidelijkheid omtrent de herbestemming van het DaCapo-college Born In december 2020 heeft Marcel Claessens namens de gob fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders inzake de herbestemming van het DaCapo-college in Born. Het gob krijgt regelmatig vragen van omwonenden van het DaCapo-college in Born omtrent de herontwikkeling van deze locatie, […]

Lees meer »

Vooralsnog geen aanslag reclamebelasting, inkomsten Centrummanagement blijven gewaarborgd.

brief ex art. 43 RvO het niet innen van belastingen voorondernemers in Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 4 februari 2021VERZONDEN 0 4 FEB, 2021 Geachte mevrouw Salvino, Op 8 november jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen artikel43 R.v.O. inzake het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen. U geeft aan dat de gemeente Venlo heeft […]

Lees meer »

Stand van zaken Frans Klooster.

Schriftelijke vragen ex art. 43 RvO inzake “Frans Klooster”Sittard-Geleen, 21 december 2020 Geachte heren Vroomen en Van Rijswijk,In uw brief van 28 november jl. stelt u het college een aantal vragen met betrekking tot het “Frans Klooster”. Onderstaand treft u een toelichting en de antwoorden aan.ToelichtingVoor het programma van het voormalige Frans Klooster heeft de […]

Lees meer »

Het Anker is aan zet. Eerst met de gebruikers in overleg en daarna een beoordeling door de gemeente.

Sittard-Geleen, 22 december 2020VERZONDEN 2 3 DEC. 2020 Geachte mevrouw Salvino, Op 27 november 2020 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Bom, inclusief zwemvoorziening. Onderstaand treft u onze antwoorden aan. Vraag 1:Is het bij het College bekend, dat van de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Glasvezel…..noodzaak voor al onze inwoners.

brief ex art. 43 RvO inzake glasvezel in de gemeente                           Sittard-Geleen Geachte voorzitter, Nog een art. 43 op de valreep in 2020. En deze houden wij dan ook heel kort en bondig. Bij het lezen van ’t Waekblaad werden wij getriggerd door het artikel met de titel ‘glasvezel in gemeente Echt-Susteren is dichterbij dan […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Dreigt Chemelot het afvalputje van Limburg te worden.

Betreft: art.43 vragen inzake plannen Black Bear Carbon op Chemelot       Geachte voorzitter, Via het Provinciaal blad van Limburg d.d. 22-12-2020 is onze fractie geattendeerd op een beoordelingsbesluit m.e.r. Black Bear Carbon Nederland B.V.  van 17 december 2020. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben vastgesteld dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de oprichting […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Peuterspeelzaal Biebelebons hoort in Limbricht. Ja toch?

Sittard-Geleen,  3 december 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake voorgenomen verhuizing Peuterspeelzaal Biebelebons van Limbricht naar Hoogveld Geachte voorzitter, Ons bereikte het bericht van een aantal ouders aangaande de voorgenomen verhuizing van Peuterspeelzaal Biebelebons, van de basisschool te Limbricht naar Hoogveld, vanwege ruimtegebrek in de school te Limbricht. Biebelebons werd eerder vanwege […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Herbestemming voormalig DaCapo college Born, wat is de stand van zaken…..

Sittard-Geleen, 2 december 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Voortgang herbestemming voormalig DaCapo college te Born Geachte voorzitter, De raadsleden van de gob fractie krijgen regelmatig de vraag over wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de herbestemming van het voormalig DaCapo college in Born. Naar aanleiding van eerdere gestelde […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Wordt het Frans Klooster een top hotel of niet? Wat is de stand van zaken.

Sittard-Geleen, 28 november 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Frans Klooster” Geachte voorzitter Via een publicatie in de Limburger 28 november, vernamen wij dat de start van de verbouwing en renovatie van het zogenaamde “Frans Klooster” kennelijk stokt en op de lange baan dreigt te raken.Het voornemen om in het “Frans Klooster” een […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Duidelijkheid over de toekomst van Het Anker!

Sittard-Geleen,  27 november 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anker te Born, inclusief zwemvoorziening. Geachte voorzitter, Op 14 december 2017 is er door de gemeenteraad Sittard-Geleen een besluit genomen over de Toekomst Schaats- en Zwemvoorzieningen in Sittard-Geleen. Voor wat betreft Het Anker werd in het […]

Lees meer »

Oplossingen voor voetpad Rozenlaan te Geleen, op verzoek van Roy Breidenbach

Geachte heer Breidenbach,In uw brief van 20 oktober 2020, inzake de Rozenlaan in Geleen, meldt u een aantal bevindingen en stelt u vervolgens een drietal vragen.U geeft aan dat op de kruisingen van de Rozenlaan met de Hyacinthenlaan en de Bosweg sprake is van een onoverzichtelijke situatie en dat op een gedeelte van de Rozenlaan […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Gemeente int geen terrashuur en reclamebelasting in Venlo. Is dat in Sittard-Geleen ook mogelijk?

Sittard-Geleen,  8 november 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen.              Geachte voorzitter, Via de media kregen we kennis van het schrappen van belastingen voor ondernemers in de gemeente Venlo. In 2021 betalen Venlose ondernemers geen reclamebelasting in de binnenstad en horecazaken geen terrashuur. […]

Lees meer »

College onderschrijft de noodzaak tot het behoud van spoedeisende zorg in Sittard-Geleen en zal zich hiervoor maximaal inspannen.

brief ex art. 43 RvO inzake “Houtskoolschets VWS Acute Ziekenhuis Zorg” Sitard-Geleen, 27 oktober 2020 VERZONDEN 30 OKT. 2020 Geachte mevrouw Salvino en de heer Vroomen, In uw brief van 4 oktober jl. vraagt u aandacht voor de landelijke discussie en daarbij behorende internetconsultatie over de houtskoolschets van het ministerie van VWS met betrekking tot […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Werken bij VDL Nedcar: straks ook nog?

Het College van Burgemeester en WethoudersGemeente Sittard-GeleenPostbus 186130 AA Sittard Sittard-Geleen, 21 oktober 2020 Betreft: vragen ex artikel 43 RvO inzake VDL Nedcar Geacht College, De berichten over het beëindigen van de autoproductie binnen VDL Nedcar door opdrachtgever BMW in 2023 baart de gemeenteraad van Sittard-Geleen grote zorgen. Het heeft naar verwachting stevige gevolgen voor […]

Lees meer »

Onveilige verkeerssituatie in dorpskernen. Zijn er oplossingen. Fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde hier vragen over.

Schriftelijke vragen ex art 43 RvO inzake verkeersveiligheid Geachte mevrouw Salvino, In uw brief van 19 september 2020, inzake de verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen, meldt u een aantal bevindingen van bewoners en stelt u vervolgens een drietal vragen over een aantal wegen in deze dorpskernen. U geeft aan dat op een aantal wegen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Raadslid Roy Breidenbach stelt vragen aan het college inzake onveilige verkeerssituatie te Lindenheuvel.

Geleen, 20-10-2020Onderwerp: brief ex art. 43 inzake de verkeerssituatie Rozenlaan Geachte voorzitter, Graag breng ik namens gob het volgende onder uw aandacht.Gedurende de dag en avond vinden er allerlei activiteiten plaats aan de Rozenlaan te Lindenheuvel, ter hoogte van de locaties van (onder meer) het scouting gebouw en Care 4 Kidz. Op het einde van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Hoe zou de acute zorg er in de toekomst uit kunnen zien.

brief ex art. 43 RvO inzake “Houtskoolschets VWS Acute Ziekenhuis Zorg” Geachte voorzitter, Het ministerie VWS heeft recent de “Houtskoolschets Acute Zorg” voor internet consultatie gepubliceerd. Deze internet consultatie termijn sluit 1 november a.s.. Deze “houtskoolschets acute zorg” is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. In dit stuk wordt […]

Lees meer »

Spaanse Haof…de stand van zaken.

Vragen ex artikel 43 inzake De Spaanse Haof Sittard-Geleen, 24 september 2020 VERZONDEN 2 2 SEP, 2020 Geachte heer Tillie, In uw schrijven van 20 augustus 2020 stelt u vragen ex artikel 43 RVO aan het College over de stand van zaken met betrekking tot het project De wijk als [t]huis, inclusief het Spaanse Haof. […]

Lees meer »

Het college denkt met ons mee. Mooi!

Beantwoording vragen ex art. 43 RvO inzake ernstige zorgen over de Kingbeek Sittard-Geleen, 22 september 2020 Geachte mevrouw Salvino, Op 14 juli ontvingen wij een brief ex art. 43 RvO over de ernstige zorgen die u heeft over de Kingbeek en dit in verband met werkzaamheden in het Julianakanaal. In de brief verzoekt u welke […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Onze fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de verkeersveiligheid in de kerkdorpen Limbricht, Einighausen en Guttecoven.

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen. Geachte voorzitter, Van inwoners binnen onze gemeente ontvangen we als gob-fractie regelmatig reacties aangaande verkeersveiligheid in genoemde kerkdorpen. Gelet hierop wil ik via deze brief de volgende punten aan de orde stellen: 1.     Het is niet nieuw dat op de Provinciale Weg […]

Lees meer »
vragen aan het college - hoafke

De Spaanse Haof / De wijk als (t)huis, in Geleen Zuid…. wat kan er concreet afgesproken worden?

Geleen, 20 augustus 2020 Briefnummer: IT202012 Betreft: art. 43 inzake stand van zaken Who Cares prijswinnend project De wijk als (t)huis, incl het Spaanse Haof Geachte voorzitter, ‘Voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis neemt de vergrijzing en ontgroening toe. Er is een overschot aan portiek-etage flats zonder lift en galerijflats. Deze zijn niet geschikt te […]

Lees meer »

De coalitiepartijen stelden vragen aan het college inzake incident chemelot van 3 augustus 2019 in relatie tot IFV rapport.

Geachte fracties, Op 7 juli 2020 stelden de fracties GOB, CDA, Groenlinks en Stadspartij art 43 vragen inzake ‘IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019. Hieronder volgen de antwoorden op de door de fracties gestelde vragen. Vraag 1Heeft het college kennis genomen van het IFV- rapport? Ja, het college heeft kennis genomen van het IFV- […]

Lees meer »

Raadslid Marcel Claessens stelde vragen aan het college inzake compensatie leefbaarheid Holtum Noord.

Geachte heer Claessens, Op 9 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL-Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP). Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. […]

Lees meer »

Raadslid Jos Vroemen stelde vragen aan het college inzake een traditie in Geleen.

Geachte heer Vroemen, In antwoord op uw vragen ex artikel 43 RvO , inzake “gentleman’s agreement” bij verkoop voormalig gemeentehuis Markt 1 te Geleen, kunnen wij u als volgt berichten.Vraag 1Is het College bereid zich maximaal in te spannen om met de nieuwe eigenaar van het voormalige gemeentehuis via een gentleman’s agreement vast te leggen […]

Lees meer »

Fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de slechte bereikbaarheid BSGW. Men gaat zich inzetten voor betere communicatie.

Geachte mevrouw Salvino, Op 16 juli jl. hebben wij uw brief ontvangen ex artikel 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken.U geeft aan dat de dienstverlening van BsGW inzake de verstuurde betalingsverzoeken te wensen overlaat. Specifiek betreft het de betalingsverzoeken aan verenigingen.U verzoekt het College of zij bereid is deze kwestie […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake Stimulering Jonge Gezinnen.

Geachte voorzitter, In de recent besproken Woonvisie werd in de toelichting gesteld dat de krimp in Limburg en ook in onze gemeente een voortschrijdend fenomeen is en dat aanpassing van het woningbestand derhalve ook in onze gemeente gewenst is. Zoals betoogd door ons burgerlid Vroomen in desbetreffende ronde, zijn naast aanpassen aan deze trend ook […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Opvang problematiek dak- en thuislozen.

Sittard-Geleen, 11 Augustus 2020                   Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Opvang problematiek                  Geachte voorzitter, Zeer recentelijk bereikten gob klachten van bewoners flats Engelenkampstraat dat dak- en thuislozen zich met regelmaat op hun privé terrein begeven, die door de bewoners op vriendelijke wijze telkens aangesproken worden.  Lastiger zijn de dealers die op de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019.

Geleen 07 juli 2020.Onderwerp: IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019. Geachte Voorzitter, Op zaterdag 3 augustus 2019 vond er om 11.45 uur een calamiteit plaats bij de salpeterzuurfabriek op Chemelot.Om de bevolking te waarschuwen werd om 11.54 uur een NL-alert verstuurdEnige tijd later werd het sirene-alarm in werking gesteld.Bij inschakelen van radio en teletekst […]

Lees meer »

Gebruikersvergoeding sportaccommodaties…..samen met onze coalitiepartners stelden wij vragen hierover.

Schriftelijke vragen ex artikel 43 RVO inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis Sittard-Geleen, 7 juli 2020VERZONDEN – 9 JULI 2020 Geachte heer Breidenbach, Op 22 april 2020 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO, mede namens de fracties CDA, Groenlinks en Stadspartij ingediend, inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis.Aangezien er op […]

Lees meer »

Antwoorden van het college inzake de overlast in wijk Lindenheuvel.

Brief ex art. 43 inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen Geachte heer Breidenbach, Op 9 juni 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen. U benoemt daarbij […]

Lees meer »

Sterk Techniek Onderwijs belangrijk voor de toekomst. Het college gaf ons antwoorden.

Brief ex art.43 RvO Sterk Techniek Onderwijs Sittard-Geleen, 6 juli 2020VERZONDEN – 9 JULI 2020 Geachte mevrouw Salvino, Op 8 juni jongstleden heeft u per brief vragen ex artikel 43 R.v.O. gesteld naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief over Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Door middel van deze brief beantwoorden wij deze vragen.Vraag 1Is het college […]

Lees meer »