gob politieke vereniging
gob online
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen aan en antwoorden van het college

gob artikel 43 vragen

Onze fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de verkeersveiligheid in de kerkdorpen Limbricht, Einighausen en Guttecoven.

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen. Geachte voorzitter, Van inwoners binnen onze gemeente ontvangen we als gob-fractie regelmatig reacties aangaande verkeersveiligheid in genoemde kerkdorpen. Gelet hierop wil ik via deze brief de volgende punten aan de orde stellen: 1.     Het is niet nieuw dat op de Provinciale Weg […]

Lees meer »
vragen aan het college - hoafke

De Spaanse Haof / De wijk als (t)huis, in Geleen Zuid…. wat kan er concreet afgesproken worden?

Geleen, 20 augustus 2020 Briefnummer: IT202012 Betreft: art. 43 inzake stand van zaken Who Cares prijswinnend project De wijk als (t)huis, incl het Spaanse Haof Geachte voorzitter, ‘Voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis neemt de vergrijzing en ontgroening toe. Er is een overschot aan portiek-etage flats zonder lift en galerijflats. Deze zijn niet geschikt te […]

Lees meer »

De coalitiepartijen stelden vragen aan het college inzake incident chemelot van 3 augustus 2019 in relatie tot IFV rapport.

Geachte fracties, Op 7 juli 2020 stelden de fracties GOB, CDA, Groenlinks en Stadspartij art 43 vragen inzake ‘IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019. Hieronder volgen de antwoorden op de door de fracties gestelde vragen. Vraag 1Heeft het college kennis genomen van het IFV- rapport? Ja, het college heeft kennis genomen van het IFV- […]

Lees meer »

Raadslid Marcel Claessens stelde vragen aan het college inzake compensatie leefbaarheid Holtum Noord.

Geachte heer Claessens, Op 9 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL-Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP). Onderstaand treft u onze antwoorden op uw vragen aan. […]

Lees meer »

Raadslid Jos Vroemen stelde vragen aan het college inzake een traditie in Geleen.

Geachte heer Vroemen, In antwoord op uw vragen ex artikel 43 RvO , inzake “gentleman’s agreement” bij verkoop voormalig gemeentehuis Markt 1 te Geleen, kunnen wij u als volgt berichten.Vraag 1Is het College bereid zich maximaal in te spannen om met de nieuwe eigenaar van het voormalige gemeentehuis via een gentleman’s agreement vast te leggen […]

Lees meer »

Fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de slechte bereikbaarheid BSGW. Men gaat zich inzetten voor betere communicatie.

Geachte mevrouw Salvino, Op 16 juli jl. hebben wij uw brief ontvangen ex artikel 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken.U geeft aan dat de dienstverlening van BsGW inzake de verstuurde betalingsverzoeken te wensen overlaat. Specifiek betreft het de betalingsverzoeken aan verenigingen.U verzoekt het College of zij bereid is deze kwestie […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake Stimulering Jonge Gezinnen.

Geachte voorzitter, In de recent besproken Woonvisie werd in de toelichting gesteld dat de krimp in Limburg en ook in onze gemeente een voortschrijdend fenomeen is en dat aanpassing van het woningbestand derhalve ook in onze gemeente gewenst is. Zoals betoogd door ons burgerlid Vroomen in desbetreffende ronde, zijn naast aanpassen aan deze trend ook […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Opvang problematiek dak- en thuislozen.

Sittard-Geleen, 11 Augustus 2020                   Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Opvang problematiek                  Geachte voorzitter, Zeer recentelijk bereikten gob klachten van bewoners flats Engelenkampstraat dat dak- en thuislozen zich met regelmaat op hun privé terrein begeven, die door de bewoners op vriendelijke wijze telkens aangesproken worden.  Lastiger zijn de dealers die op de […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019.

Geleen 07 juli 2020.Onderwerp: IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019. Geachte Voorzitter, Op zaterdag 3 augustus 2019 vond er om 11.45 uur een calamiteit plaats bij de salpeterzuurfabriek op Chemelot.Om de bevolking te waarschuwen werd om 11.54 uur een NL-alert verstuurdEnige tijd later werd het sirene-alarm in werking gesteld.Bij inschakelen van radio en teletekst […]

Lees meer »

Gebruikersvergoeding sportaccommodaties…..samen met onze coalitiepartners stelden wij vragen hierover.

Schriftelijke vragen ex artikel 43 RVO inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis Sittard-Geleen, 7 juli 2020VERZONDEN – 9 JULI 2020 Geachte heer Breidenbach, Op 22 april 2020 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO, mede namens de fracties CDA, Groenlinks en Stadspartij ingediend, inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis.Aangezien er op […]

Lees meer »

Antwoorden van het college inzake de overlast in wijk Lindenheuvel.

Brief ex art. 43 inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen Geachte heer Breidenbach, Op 9 juni 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen. U benoemt daarbij […]

Lees meer »

Sterk Techniek Onderwijs belangrijk voor de toekomst. Het college gaf ons antwoorden.

Brief ex art.43 RvO Sterk Techniek Onderwijs Sittard-Geleen, 6 juli 2020VERZONDEN – 9 JULI 2020 Geachte mevrouw Salvino, Op 8 juni jongstleden heeft u per brief vragen ex artikel 43 R.v.O. gesteld naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief over Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Door middel van deze brief beantwoorden wij deze vragen.Vraag 1Is het college […]

Lees meer »

Gevaarlijke rotonde in Born…….de antwoorden van het college

vragen ex artikel 43 RvO inzake verkeersonveilige situatie voor fietsers bij rotonde Parkweg – Kerkstraat te BornSittard-Geleen, 18 juli 2020 Geachte mevrouw Salvino,Op 8 juni 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de verkeersonveilige situatie voor fietsers bij rotonde Parkweg – Kerkstraat te Born. U heeft vragen gesteld naar aanleiding […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake zeer slechte bereikbaarheid BSGW en super onduidelijke betalingsverzoeken

Geachte voorzitter, Vanwege het Coronavirus heeft BSGW uitstel van betaling gegeven, maar inmiddels zijn er door BSGW per brief betalingsverzoeken verzonden die echt onduidelijk zijn en vragen opleveren bij diverse verenigingen. In de brief betreffende het verzoek om betaling staat vermeld:  In het overzicht hierboven staat aangegeven welke aanslagen u via automatische incasso betaald.. De […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake ernstige zorgen over de Kingbeek

Geachte voorzitter, Evenals de Heemkundevereniging Bicht en de IVN-werkgroep maakt politieke groepering gob zich ernstig zorgen over de Kingbeek, onder andere te Obbicht en Grevenbicht. Ook wij denken dat de geplande werkzaamheden i.v.m. de uitbreiding van het Julianakanaal schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de ecologische waardevolle Kingbeek. De Heemkundevereniging Bicht heeft al een oproep gedaan […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob vraagt om gentlemens agreement voormalig gemeentehuis Geleen.

Sittard-Geleen, 10 juli 2020 Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake “gentlemen’s agreement” bij verkoop voormalig gemeentehuis Markt 1 te Geleen. Geachte voorzitter, Naar we begrepen hebben vinden er opnieuw onderhandelingen plaats inzake de voorgenomen verkoop van het voormalige gemeentehuis Markt 1 te Geleen. Zoals algemeen bekend draagt de politieke groepering gob de diverse verenigingen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

leefbaarheid compensatie voor Holtum.

Holtum, 9 juni 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners in Holtum in relatie tot de gebiedsontwikkeling bij VDL-Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP) Geachte voorzitter, U kent de merkbelofte van gob, vanuit het hart, jong en oud, samen voor een […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Overlast in wijk lindenheuvel.

Geleen, 08-06-2020 Onderwerp:     brief ex art. 43 inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen. Geachte voorzitter, In de wijk Lindenheuvel is een onhoudbare situatie ontstaan als gevolg van absoluut ontolereerbaar overlast veroorzaakt door Poolse gastarbeiders. De klachten komen van zowel de inwoners als van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Sterk Techniek Onderwijs in Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 8 juni 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Sterk Techniek Onderwijs Geachte voorzitter, Onlangs ontving ik de eerste nieuwsbrief van STO Zuid-Limburg. STO Zuid-Limburg staat voor Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg. Een onderwerp dat gob aanspreekt vandaar ook dat wij middels deze brief vragen aan u willen stellen Allereerst nog even over STO Zuid-Limburg […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verkeersonveilige situatie voor fietsers bij rotonde in Born.

Sittard-Geleen,  7 juni 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verkeersonveilige situatie           voor fietsers bij de rotonde Parkweg – Kerkstraat te Born. Geachte voorzitter, In toenemende mate ontvangen wij klachten over de verkeersonveilige situatie voor fietsers bij de rotonde, kruising Parkweg – Kerkstraat te Born Deze week is er weer een fietser ten […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Gebruikersvergoeding sportaccommodaties in tijde van de corona crisis.

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen mr. J.T.C.M. Verheijen Postbus 1080 6130 AA Sittard Briefnr.: GFRB 01-20 Geleen, 22 april 2020 Onderwerp: brief ex art. 43 huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis Geachte voorzitter, Afgelopen week ontvingen de buitensportverenigingen die onder de sportstichting vallen een brief met daarin de mededeling dat de huur […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 RvO inzake sluiten milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid

Sittard, 8 april 2020 Betreft: brief ex art. 43 RvO inzake sluiten milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid Geachte voorzitter, Ondanks dat dit niet de periode is om het college te belasten met art. 43 brieven, hebben wij toch besloten, gezien de urgentie, hiervan gebruik te maken. Met toenemende verbazing hebben we kennis genomen van het […]

Lees meer »

Glanerbrook, de stand van zaken tot zover

Geachte mevrouw Wijnen, Op 19 oktober 2019 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 inzake onderhoud en toekomst Glanerbrook.

Lees meer »

Antwoorden vanuit het college inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Geachte heer Claessens, Op 10 september jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de […]

Lees meer »

Antwoorden vanuit het college inzake PFAS – PFOS problematiek

Geachte heer Vroomen, In antwoord op uw vragen ex artikel 43 , inzake de PFAS, PFOS problematiek kunnen wij u als volgt berichten: Vraag 1 Worden in onze gemeente bouw- en grondwerken getroffen door dit handelingskader PFAS? Zo ja , welke activiteiten betreft het, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente ermee om?

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Procesversnelling muziekonderwijs

Geachte voorzitter, Gelet op de wethouders brief inzake procesgang/besluitvormingstraject Muziek Onderwijs Sittard -Geleen en daarna ontstane vragen ten aanzien van de aangeduide timing heeft de fractie GOB de volgende vraag: -Welke mogelijkheden zijn er om het traject onderzoek matrix varianten en de voorziene consultatie van het muziekveld zodanig te versnellen dat er vóór 25 december […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 inzake onderhoud en toekomst Glanerbrook.

Geachte voorzitter, Eind 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad van Sittard-Geleen besloten dat de locatie Glanerbrook, de beoogde centrale zwem/ijs sportaccomodatie zou worden binnen de gemeente Sittard-Geleen. Hierna is het erg stil geworden, en komt de datum van 31 December (einde van het contract met Laco) snel dichterbij. Gelet op de toezegging, nav mijn eerdere art.43 […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Maatregelen die leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat……

Geachte Voorzitter, Sinds 2017 is zowel in de binnensteden van Sittard als in Geleen sprake van een gewijzigde bereikbaarheid. De binnensteden zijn grotendeels voetgangersgebied en sommige wegen zijn gesloten voor autoverkeer. Rijden met een motorvoertuig in de afgesloten gebieden is alleen toegestaan op vastgestelde tijden. Deze maatregelen moesten leiden tot een aangenamer winkel- en horecaklimaat. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

gob stelt vragen over PFAS-PFOS problematiek

Geachte voorzitter, Maandag 8 juli 2019 heeft het ministerie van I&W een kamenbrief doen uitgaan inzake ‘handelings kader PFAS houdende grond en baggerspecie’. Het handelingskader PFAS beoogt invulling te geven aan beleid tav ZZS-stoffen welke mogelijk voorkomen in grondwerken ter bescherming van mens en milieu inzake behoren tot de stofgroep poly-en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS). Consequentie […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob stelt vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 Geachte voorzitter, Woensdag 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Kort gezegd, de Raad van State zet een streep door soepele stikstofnorm. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

gob stelt vragen over lager tarief onroerendezaakbelasting voor van sociaal belang behartigende instellingen

In november 2018 is er in de tweede kamer een amendement aangenomen ingediend door dhr. Omtzigt inzake het Belastingplan 2019. Door het amendement hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Ons raadslid Myra Wijnen stelde vragen aan het college inzake het zwembaddossier….

Vandaag in de krant.. GLANERBROOK Toekomst zwembaden in kaart gebracht Initiatieven in Sittard en Buchten kunnen van invloed zijn op hoe in 2025 het beoogde nieuwe zwembad van Glanerbrook in Geleen eruit komt te zien.DOOR ERWIN SCHMIDTSITTARD-GELEEN Dat meldt het college van B en W van Sittard-Geleen op vragen van het GOB over de voortgang […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Europese Subsidies

 Geachte voorzitter,  Gelet op de recente successen die geboekt worden ten aanzien van verwerven van Europese subsidies voor projecten in Parkstad (project Super Local) en Maastricht (UM) heeft de fractie gob de volgende vragen:  1. Hoe groot is het aandeel verworven Europese subsidies toe te rekenen aan projecten en activiteiten in de gemeente Sittard-Geleen in […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen

Geachte voorzitter, Sinds 1 februari 2019 heeft het ministerie van VWS een Stimuleringsregeling Woonzorg Arrangementen in het leven geroepen. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz  De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden willen realiseren.  Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

brief ex art. 43 RvO inzake het Knopen-Lopen wandelnetwerk

Geachte voorzitter, In de nieuwsbrief van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg van 1 april jongstleden stond het volgende: “ De afgelopen twee jaar deed VVV Zuid-Limburg, met steun van ESZL en van de Provincie Limburg, onderzoek naar de mogelijkheden om tot een nieuw Zuid-Limburgs wandelnetwerk te komen. Het Knopen Lopen-netwerk dient het huidige ‘gekleurde paaltjes-systeem’ te […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Verbetering P&R functie Station Lutterade 190401

Geachte Redactie/Redacteur, Heden zijn door mij namens de fractie gob bijgaande art 43 vragen gesteld inzake: > de vorderingen bij het upgraden van Station Geleen-Lutterade. > het maken van een voetgangers doorsteek/verbinding vanaf het Stationsgebied Geleen-Lutterade en het Mauritspark.  Een en ander ter verbetering van de parkeersituatie én het verbeteren van de sociale veiligheid in het Mauritspark. […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Gob stelt vragen over besluitvorming Windpark Holtum Noord

Raadslid Marcel Claessens van de politieke groepering Gob heeft een aantal vragen aan het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen gesteld rondom de besluitvorming inzake het nog te realiseren windmolenpark op Holtum Noord. Op maandag 18 maart vond er in het gemeenschapshuis in Buchten een Dorpsgesprek plaats voor de inwoners van Buchten en Holtum […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake “ongewenste ‘Reclame’ op school leidt tot meer ambulante Jeugdzorg”

Geachte voorzitter, Recent is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geconstateerd dat zorgaanbieders spreekuren houden op scholen en gaven de ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing mee, waarmee ze alleen nog maar even langs de huisarts hoeven. Met als gevolg een groei in ambulante jeugd-ggz en aanmerkelijk toenemende kosten voor de gemeente. Blijkens reacties van betrokken […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake voortgang schaats- en zwemvoorzieningen.

Geachte voorzitter, Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een voorgenomen besluit genomen om op termijn één stedelijke voorziening op de huidige locatie van Glanerbrook  te realiseren en in te stemmen met het in het voorgenomen besluit verwoorde vervolgtraject. Aan dit besluit is een beslispunt 3e toegevoegd aangaande de zwemvoorziening het Anker en […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties)

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties) Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen  Drs. G.J.M. CoxPostbus 10806130 AA  Sittard Holtum, 18 februari 2019 Geachte voorzitter, Op de website van de gemeente lezen we: Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen burgerraadslid

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Sittard – Geleen                             Dhr. Drs. G.J.M. Cox           Postbus 18           6130 AA Sittard Onderwerp: Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake invoering Veldnorm voor Evenementen Geachte voorzitter, Op 1 maart 2019 a.s. zal de Veldnorm Evenementenzorg gepubliceerd worden. In deze Veldnorm (VNEZ) staan de randvoorwaarden voor […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake complex Reemveld te Einighausen

Geachte voorzitter, Ons is ten gehore gekomen dat aan de voorzijde van complex Reemveld te Einighausen overlast is ontstaan door de worteldruk van de aanwezige bomen. Door deze worteldruk is de aanwezige bestrating dusdanig ontzet dat dit leidt tot valgevaar. Er zijn borden rondom het pleintje aangebracht dat het wegdek slecht is. Echter neemt dit […]

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

art. 43 brief – onderhoud uitloopgebied Holtum

Klik hier om de brief te lezen: GOB Art. 43 mc 25 juni 2018 onderhoud uitloopgebied Holtum

Lees meer »