gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

art. 43 RvO inzake ernstige zorgen over de Kingbeek

Geachte voorzitter,

Evenals de Heemkundevereniging Bicht en de IVN-werkgroep maakt politieke groepering gob zich ernstig zorgen over de Kingbeek, onder andere te Obbicht en Grevenbicht.

Ook wij denken dat de geplande werkzaamheden i.v.m. de uitbreiding van het Julianakanaal schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de ecologische waardevolle Kingbeek.

De Heemkundevereniging Bicht heeft al een oproep gedaan aan de gemeenteraden om stappen te ondernemen om het waardevolle bronnengebied te beschermen.

Wij willen middels deze brief de oproep kracht bijzetten en verzoeken aan het College van Sittard-Geleen om ons te berichten welke concrete actie hiertoe wordt ondernomen.

Wij hopen op een spoedig actie uwerzijds en beantwoorden van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen.

Met vriendelijke groet,
Fractievoorzitter gob fractie

Yvonne Salvino