gob sittard
gob online
gob
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Nieuws

Politieke groepering gob kiest Top 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De leden van de politieke groepering gob hebben tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen voor de Top 3 die de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan leiden. De Top 3 is: 1. Yvonne Salvino 2. Leon Geilen 3. Marcel Claessens Dit drietal bevat een aantal eigenschappen, die ieder voor zich, maar vooral in gezamenlijkheid staan voor een […]

Lees meer »
roeptoeter

Belangrijke stap vernieuwbouw Glanerbrook.

PERSBERICHT Ontwerpproces Glanerbrook van start Sittard-Geleen, 8 juli 2021 – De vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook gaat een nieuwe, belangrijke fase in. Vandaag tekende het ontwerpteam, bestaande uit architectenbureau NOAHH | Network Oriented Architecture, in­ge­ni­eurs­bu­reau Deerns en Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur, het contract met de gemeente Sittard-Geleen. Het ontwerpproces gaat nu officieel van start.  “Dit team […]

Lees meer »
roeptoeter

Gemeenten eisen duidelijkheid over voldoende budget om de komende jaren hun taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren. Ook Sittard-Geleen.

Gemeenten dreigen te stoppen met uitvoeren taken Als het kabinet in het najaar nog geen duidelijkheid geeft over voldoende budget en bevoegdheden voor gemeenten om de komende jaren hun taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren, gaat de deur naar ‘Den Haag’ op slot. Als er in het najaar nog geen duidelijkheid vanuit het kabinet is over […]

Lees meer »
roeptoeter

Gemeentewerf Born aan de Florianstraat blijft behouden, aldus portefeuillehouder Pieter Meekels.

Huisvesting teams beheer openbare ruimte Team wijkbeheer gebruikt op dit moment de drie gemeentewerven uit de voormalige gemeentes Sittard, Geleen en Born, om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit te voeren. Deze gemeentewerven voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving. Grote investeringen zijn nodig om de bestaande werven te laten voldoen […]

Lees meer »
roeptoeter

Financiële steun voor gemeenschapsaccommodaties.

Afgelopen vrijdag ontvingen wij een persbericht waarin wij op de hoogte gesteld werden van de financiele steun aan gemeenschapsaccommodaties. Onze wethouder Leon Geilen stelde dit voor en het college heeft dit aangenomen. Dit betekent dat over de periode van januari 2021 t/m juni 2021 door een groot aantal Gemeenschapsaccommodaties geen huur betaald hoeft te worden […]

Lees meer »
roeptoeter

Glasvezel update, waar staan we nu?

Stand van zaken glasvezel in Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 18 mei 2021VERZONDEN 2 9 MEI 2021 Geachte leden van de gemeenteraad. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom de aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de gemeente Sittard-Geleen. De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met drie partijen die geïnteresseerd zijn om een […]

Lees meer »

Voor gob telt al ruim 40 jaar dat de mens op nummer 1 staat.

Politiek is mensenwerk maar wat betekent dat eigenlijk? De meest simpele definitie is dat het door mensen tot stand wordt gebracht of kán worden gebracht. En precies daar zit ook het verschil. Want met een positieve grondhouding én met de wil om er samen uit te komen ben je immers al een heel eind op […]

Lees meer »

De Tuinman, sinds 2016 meepraten en meedoen over de gemeentelijke tuin.

De Tuinman, sinds 2016 meepraten over de gemeentelijke tuin gob bestaat dit jaar 40 jaar. Een periode waarin heel wat gebeurd is en waarin gob heel wat voor elkaar gekregen heeft in Sittard-Geleen. Zo stond gob wethouder Leon Geilen aan de basis van het unaniem genomen raadsbesluit over De Tuinman in 2016. De gedachte achter […]

Lees meer »
roeptoeter

GOB & DNA, van samenwerking naar samengaan.

POLITIEKE GROEPERING GOB EN DNA, VAN SAMENWERKING NAAR SAMENGAAN. De twee Sittard-Geleense partijen DNA en GOB gaan hun politieke toekomst samen vormgeven. ONTSTAAN POLITIEKE GROEPERING DNAIn 2014 veroverde DNA als frisse wind in de lokale politiek 3 zetels in degemeenteraad. Vanuit de ambitie om de onmiskenbare potentie van Sittard-Geleen nadrukkelijker te benutten, heeft DNA de […]

Lees meer »

gob 40 jaar…..kasteelhoeve en marktplein in Born, de historie is bewaard gebleven.

HET MARKTPLEIN EN DE PRACHTIGE MONUMENTALE KASTEELHOEVE IN DE KERN VAN BORN Dankzij de inzet van het “Actiecomité Tegen de bebouwing van de Bornermarkt” en het nakomen van de verkiezingsbelofte van gob, liggen het marktplein en de cultuur-historische monumentale kasteelhoeve te Born er prachtig bij. In 1997 ontstond er voor Bornse begrippen een ongekende omvangrijke […]

Lees meer »
roeptoeter

gob fractie daagt bewoner uit om mee te doen…..’straten op de schop’

gob fractie daagt bewoners uit om mee te doen! Op dinsdag 30 maart 2021 kopte Dagblad De Limburger: ‘Straten op 20 plekken op de schop’. Ik heb ze eerlijk gezegd niet nageteld, maar het zijn er in elk geval veel. En dat is goed nieuws voor alle bewoners. Op tal van plekken in onze gemeente […]

Lees meer »
roeptoeter

Knopen Lopen wandelnetwerk…..we gaan aan de slag!

Eindelijk aan de slag met het knopen lopen wandelnetwerk in Zuid-Limburg! Op donderdag 18 maart tekenden de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de Samenwerkingsovereenkomst ‘Knopen Lopen’ voor de aanbesteding van een nieuw wandelnetwerk voor Zuid-Limburg. In mei 2019 heeft raadslid Marcel Claessens namens gob vragen gesteld aan het college van B&W over het Knopen Lopen wandelnetwerk, want […]

Lees meer »
roeptoeter

Digitaal meldpunt voor verenigingen en stichtingen.

Acties n.a.v. motie 20 (digitaal) meldpunt verenigingen en stichtingen Sittard-Geleen, 23 februari 2021VERZONDEN 2 5 FEB. 2021 Geachte leden van de gemeenteraad Bij deze informeren wij u over de afhandeling van de, in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11/12 november 2020 aangenomen, motie “(Digitaal) meldpunt verenigingen en stichtingen”. Naar aanleiding van het verzoek van […]

Lees meer »

Carnaval ‘ongewoon’ en toch vertrouwd…..❤️💛💚

gob vindt het contact met verenigingen en de lokale cultuur belangrijk. Daarom bezoeken we ook al vele jaren op rij met een grote groep mensen alle carnavalsrecepties in deze gemeente. ‘Gewoon’, omdat we dit fijn vinden. ‘Gewoon’ omdat we dat altijd al gedaan hebben en het inmiddels een traditie is. ‘Gewoon’ omdat we deze contacten […]

Lees meer »
roeptoeter

Een gob vuist voor Grevenbicht en dus voor de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 5 februari 2021 Geachte gouverneur en andere leden van de deputatie van Limburg,Geachte leden van de provincieraad van Limburg,Nagenoeg alle fracties van de gemeente Sittard-Geleen (NL) hebben kennis genomen van de geplande bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale op het industrieterrein van Rotem binnen de gemeente Dilsen-Stokkem. Rotem ligt op een steenworp afstand van het […]

Lees meer »
roeptoeter

Raad en college manen tot kalmte.

Sittard-Geleen, 26 januari 2021 Verklaring tegen geweld. Leden van de gemeenteraad van Sittard-Geleen en het college van B&W spreken hun grootst mogelijke afkeuring uit over de rellen die op maandag 25 januari 2021 in het centrum van Geleen hebben plaatsgevonden en de vernielingen die daarbij zijn aangericht. Ook maken wij ons grote zorgen over oproepen […]

Lees meer »
roeptoeter

Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook.

Voorzitter Eindelijk is het dan zover, voor u zit een blij en enthousiast gob-raadslid. Op 14 december 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad, besloten dat Glanerbrook, DE centrale sport- en zwemaccomodatie van onze gemeente gaat worden. Dit, omdat binnen onze gemeente vraag en aanbod van diverse soorten zwemwater, niet in evenwicht is, en de 3 bestaande […]

Lees meer »
roeptoeter

Een goede balans tussen het hebben van toekomstbestendige duurzame accommodaties en leefbare kernen, buurten en wijken.

Bijdrage raadsvergadering inzake het Uitwerkingsplan Duurzame Accommodaties Geachte voorzitter, Allereerst zou ik even willen terugblikken op het proces rondom het duurzaam accommodatiebeleid, zoals dat dit jaar is verlopen om vervolgens vooruit te blikken. Tijdens de behandeling van de aanscherping kaders Duurzame accommodaties in juli van dit jaar heeft de gob fractie haar zorgen uitgesproken over […]

Lees meer »
roeptoeter

gob is blij, dat de lokale belastingen minder verhoogd worden en dat de leges en de parkeertarieven aangepast zijn.

Raadsstukken: 4e programmarapportage 2020 Datum ronde:    donderdag 10 december 2020 Datum raad:       woensdag 16 december 2020Advies:                            instemmen Bijdrage in de raad over 4e programmarapportage Gob leest in de 4e programmarapportage dat we dit jaar ondanks corona alle financiële tegenvallers kunnen opvangen.Dat er zelfs nog geld naar de algemene middelen kan. Dat het Tom Dumoulin Bike […]

Lees meer »
roeptoeter

Ons jongste gob lid, groot in de krant.

Ons jongste gob lid, groot in de krant heden ochtend. Als voorzitter van Veer zeen Jongk heeft zij zich met haar team de afgelopen tijd ingezet om op te halen bij de jongeren waar zij behoefte aan hebben in Sittard Geleen. Laat jongeren meebepalen over hun eigen toekomst want ze willen graag meedoen en komen […]

Lees meer »
roeptoeter

Het is gelukt: Woonlasten 25 euro lager door gob-amendement, mede ingediend namens andere partijen!

Het is gelukt: Woonlasten 25 euro lager door gob-amendement, mede ingediend namens andere partijen! Tijdens de raadsvergadering van november deed gob, gesteund door de andere coalitiepartijen, het voorstel om de rioolheffing nog niet definitief vast te stellen. We vonden dat eerst gekeken moest worden of er in 2020 geen geld overblijft dat gebruikt kan worden […]

Lees meer »
roeptoeter

Winkelcentrum Den Tempel, klaar voor de toekomst 😉

Hoe een lelijk eendje veranderde in een mooie zwaan Winkelcentrum Den Tempel onderging in de afgelopen periode een heuse metamorfose en veranderde van een lelijk eendje in een mooie zwaan. Een eigentijdse zwaan in de vorm van een mooie en uitnodigende winkelomgeving. Het resultaat mag er zijn aldus een trotse gob wethouder Pieter Meekels. Hij […]

Lees meer »
roeptoeter

Tarief parkeren in decembermaand aangepast ter ondersteuning ondernemers.

Onder de noemer ‘minder voor meer’ bieden de gemeente Sittard-Geleen en centrummanagement een handreiking aan de ondernemers van het centrum van Sittard. De maatregel is bedoeld om de pijn van omzetverlies in de maand december een klein beetje te verzachten. Minder (parkeergeld) voor meer (tevreden bezoekers) is wat men nastreeft. Mede dankzij de inspanningen van […]

Lees meer »
roeptoeter

gob offline…..in MijnGazet en Born Aktueel. December 2020

ALGEMENE BESCHOUWINGEN onze keuzes! gob vindt de toekomst van onze stad met haar inwoners en ondernemers belangrijk. De stad heeft te lang op slot gestaan. We moeten vooruit. Onze stad toekomstbestendig maken. Bij alles wat we doen, gaat het altijd om de mens. Want de mensen maken onze stad!

Lees meer »
roeptoeter

Myra Wijnen zorgt voor een warme jas voor iedereen.

“GEEF EEN JAS EN VERWARM EEN HART” POLITIEKE GROEPERING gob DOET OOK MEE Myra Wijnen, het zeer sociaal betrokken raadslid van de gob fractie in Sittard-Geleen heeft de coördinatie op zich genomen om haar politieke partij,  groepering gob,  te laten deelnemen aan deze inzamelingactie. Sittard-Geleen is een van de 23 Limburgse gemeenten die deelnemen aan […]

Lees meer »
roeptoeter

Woningbouw in Holtum en Einighausen.

EINDELIJK WONINGBOUW IN DE KLEINE KERNEN VAN EINIGHAUSEN EN HOLTUM Bijna 20 jaar geleden, namelijk 1-1-2001 was de fusie van Sittard, Geleen en Born een feit. Terugkijkend over deze 20 jaar blijkt uit de opeenvolgende verkiezingsprogramma’s dat wij ons  telkens weer hebben ingezet voor sociale woningbouw, levensbestendige woningen, starters woningen en  senioren woningen,  in het […]

Lees meer »
roeptoeter

gob en DNA pleiten voor (digitaal) meldpunt (sport) verenigingen en stichtingen.

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering van 11 en 12 november inzake de programmabegroting 2021 zullen Marcel Claessens namens gob en Phil Boonen namens DNA gezamenlijk een motie indienen. De motie roept het college van B&W op om een (digitaal) meldpunt op te richten voor (sport)verenigingen en stichtingen waar ze snel en gemakkelijk terecht kunnen als ze […]

Lees meer »
roeptoeter

Sittard-Geleen eerste JOGG-gemeente voor onbepaalde tijd.

PERSBERICHT Primeur voor Limburgse gemeenteSittard-Geleen eerste JOGG-gemeente voor onbepaalde tijd Sittard-Geleen, 5 november 2020 – Sittard-Geleen is de eerste gemeente in Nederland die voor onbepaalde tijd doorgaat met de JOGG-aanpak. Dit betekent dat Sittard-Geleen en JOGG langdurig blijven samenwerken. JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die gezamenlijk werken aan een gezonde […]

Lees meer »
roeptoeter

Groen op maat.

In november praten we over het huishoudboekje van Sittard-Geleen voor 2021. Een van de onderwerpen is het onderhoud van de openbare ruimte. Geïnteresseerd hoe gob hierover denkt? Lees dan snel verder.

Lees meer »
roeptoeter

Interview met Pieter Meekels, als voorzitter pijler werk & economie G40 onderkoepelend leiderschap en gemeenschapszin.

Wat drijft je om voorzitter te worden van de pijler Werk & Economie van de G40? Ik was waarnemend voorzitter van de pijler Werk en Economie. Toen de voorzitter besloot te stoppen als wethouder kwam deze vacature vrij waarvoor ik mij kandidaat heb gesteld. Voor mij is het logisch om het gat op te vullen […]

Lees meer »
roeptoeter

Maak werk van je vrije tijd.

De vrijetijdseconomie is een sterk groeiende sector in Nederland. Maar wat betekent dit? En hoe kan Sittard-Geleen hiervan profiteren? Marcel Claessens, gob raadslid en woordvoerder voor dit onderwerp, kan hier uren over vertellen. Hij doet dit graag en met veel passie, want aan die sector heeft Marcel zijn hart verpand. Mensen die Marcel goed kennen […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Yvonne Salvino-Meijer.

In de afgelopen weken gaven we u een beeld 1) van het veelzijdige werkvan een gob (burger)raadslid in Sittard-Geleen. Kitty trapte af en daarnavolgde de rest. Aan mij nu de eer om de rij te sluiten. En dat doe ik met eengrote glimlach en een voldaan gevoel. Want al teruglezend kan ik alleenmaar zeggen dat […]

Lees meer »
roeptoeter

Volwaardige spoedeisende hulp in Sittard Geleen een must.

Mevr. Salvino (gob), Mevr. Kaufmann (Stadspartij), Dhr. Brouwers (CDA), Dhr. De Loo (Groen Links), Dhr. Klaassen (PVV), Dhr. Boonen (DNA), Dhr. Kamphuis (D66), Dhr. Kubben (PvdA), Dhr. Van Montfoort (VVD), Dhr. Kamps (50 plus), Dhr. Renet (SPA), Mevr. Fredrix (Fredrix), Dhr. Klein (Klein)

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Berry van Rijswijk.

Mijn naam is Berry van Rijswijk en vandaag breekt gob een lans voor al diegenen die het moeilijk hebben. Want in ons rijke Nederland leven helaas ook veel mensen in armoede, maar liefst ruim 1 miljoen mensen! Omdat ze hun baan verloren hebben, omdat ze de verkeerde keuzes gemaakt hebben of door Corona. En dan […]

Lees meer »
roeptoeter

Geleen in ontwikkeling.

PERSBERICHT Vrijmoedige en optimistische ideeën voor het centrum van Geleen Sittard-Geleen, 16 oktober 2020 – ‘Geleen KRAAKT Geleen’ en ‘Het verspreide paleis’ zijn de twee winnaars van de landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’. Deze oproep is gedaan door de Beroepsvereniging voor Planologen en Stedenbouwkundigen (BNSP) in samenwerking met NVTL (de Nederlandse Vereniging voor Tuin- […]

Lees meer »
roeptoeter

Statement gob inzake dreigende verschraling SEH Sittard-Geleen.

Als gob werden wij vandaag ernstig verrast door de berichtgevingen inzake het opzeggen van de samenwerking van de gezamenlijke huisartsen met Zuyderland ziekenhuis. Vorige week diende ons burgerlid Fred Vroomen hier ook al art.43-vragen over in. Als toevoeging op deze art. 43-brief heeft ons burgerlid Fred Vroomen, namens gob een statement opgesteld en zojuist naar […]

Lees meer »
roeptoeter

Vanaf 2021 meer geld voor onderhoud openbare ruimte!

Er is vanaf 2021 ruim 1,2 miljoen euro extra geld beschikbaar om het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren. Dat staat in de begroting 2021 die het college vanavond aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van gob in vervulling! Eind 2018 gingen we noodgedwongen akkoord met bezuinigingen om de […]

Lees meer »
roeptoeter

gob en toerisme, een belangrijk actiepunt van gob.

PERSBERICHT Historie en bijzondere ligging troeven toeristisch Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 1 oktober 2020 – De gemeente Sittard-Geleen moet op toeristisch gebied inzetten op promoten van de historie, de groene omgeving, de ligging aan de grens en het aantrekkelijke buitengebied. Daardoor kunnen Sittard-Geleen en de regio groeien op toeristisch gebied. Ook het woon- en leefklimaat verbetert dan, […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Paul Verjans.

Mijn naam is Paul Verjans en al meer dan 22 jaar ben ik actief als raadslid en zet me in voor de medemens in het algemeen en voor de inwoners van Sittard-Geleen én Born in het bijzonder. Want niemand leeft voor zich alleen. Mijn persoonlijke lijfspreuk is: ‘Ik beloof u niets wat ik niet kan […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Martin Dormans.

Mijn naam is Martin Dormans en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Ik behandel als gob woordvoerder het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. U heeft hier ongetwijfeld van gehoord of over gelezen. Dit Participatiebedrijf is op 1 januari 2020 ontstaan door een bundeling […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Myra Wijnen-Verbruggen.

Mijn naam is Myra Wijnen-Verbruggen en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Ik behandel als gob woordvoerder het schaatsen en zwemmen binnen Sittard-Geleen. Voor ons aller gezondheid is dit een belangrijk onderwerp. Voor jong en oud, uit dorp en stad. gob […]

Lees meer »
roeptoeter

Graaf mee naar de toekomst! Toekomstvisie 2030!

Geachte toekomstambassadeurs Het is zo ver!! Van 15 t/m 18 september gaan we in gesprek met onze inwoners en tot en met 26 september online. U heeft al een belangrijke bijdrage geleverd, waarvoor dank. We vragen u, als ambassadeur om ons te helpen zoveel mogelijk mensen hierop te wijzen. Geheel in stijl staan we op […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Roy Breidenbach.

Mijn naam is Roy Breidenbach en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Deze keer staat Lindenheuvel, de grootste wijk van Sittard-Geleen, in de schijnwerpers. Een prachtige wijk met een eigen identiteit en een multiculturele samenleving. Een groene wijk met een eigen […]

Lees meer »
Nieuws Yvonne Salvino gob

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Yvonne Salvino-Meijer.

Mijn naam is Yvonne Salvino-Meijer en ik mag de gob fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen leiden. Ik zeg daarbij nadrukkelijk ‘mag’ omdat het een groot voorrecht is waar ik erg trots op ben en wat ik met veel passie doe. Net zo trots ben ik op alle gob leden van mijn huidig team. Onderdeel […]

Lees meer »
roeptoeter

Wisseling van de wacht in de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

In de gemeenteraad van Sittard-Geleen zal gob raadslid Marcel Huijveneers, wegens een verhuizing die binnenkort zal plaats vinden, ontslag nemen. Marcel is sinds 2010 namens gob lid van de gemeenteraad en heeft zich daarbij steeds ingezet voor de belangenbehartiging van alle inwoners van Sittard-Geleen. Ook was hij voorzitter van de werkgeverscommissie. Ondanks zijn verhuizing zal […]

Lees meer »
Nieuws Fred Vroomen gob

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Fred Vroomen.

Mijn naam is Fred Vroomen en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. gob is van mening dat een goed woon- en vestigingsklimaat voor al onze inwoners belangrijk is. Ook is het een randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van Sittard-Geleen. Hierbij hoort […]

Lees meer »