gob online
gob
gob sittard
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Nieuws

Ontwikkelingen Omnibuzz

Meedoen telt voor iedereen vindt gob en dan is vervoer een belangrijke pijler. De Omnibuzz is hiervan een voorbeeld. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen via de WMO in aanmerking komen om te reizen met Omnibuzz. De tarieven van Omnibuzz zijn gekoppeld aan het tarief van het openbaar vervoer. Dit […]

Lees meer »
roeptoeter

Jouw warme jas, trui of schoenen passen ook een ander…….en verwarm hun ❤️

DRINGENDE HULPVRAAG!!! Jouw warme jas, trui of schoenen passen ook een ander…….en verwarm hun ❤️ De dagen worden korter, het weer kouder en guurder, en de feestdagen zijn langzaam in aantocht. Maar niet iedereen zal zich hierop verheugen nu het leven voor veel mensen steeds duurder wordt door de alsmaar stijgende kosten. Namens gob willen […]

Lees meer »

Definitief geen windmolenpark van ENGIE op Holtum-Noord.

Definitief geen windmolenpark van ENGIE op Holtum-Noord Lange tijd leek het erop dat op het industriepark Holtum-Noord drie windmolens van elk 140 tot 200 meter zouden verrijzen. De direct omwonenden hadden zich samengepakt en zijn de strijd aangegaan tegen het plaatsen van deze giganten. Deze burgers hadden zich verenigd in de actiegroep Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden […]

Lees meer »
roeptoeter

Bijdrage gob aan de discussie inzake de ontwikkeling van het ESCS-terrein.

Bijdrage gob aan de discussie inzake de ontwikkeling van het ESCS-terrein.                       9 februari 2023.   Voorzitter, Dank aan allen die zeer betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het ESCS-terrein. Betrokkenheid en verbinding is nodig om naar de toekomst toe weer nieuwe mooie ontwikkelingen voor onze stad een kans te geven. Soms is de […]

Lees meer »
roeptoeter

Gemeente Sittard-Geleen gaat haar inwoners ondersteunen die last hebben van de hoge energielasten.

Gemeente Sittard-Geleen gaat haar inwoners ondersteunen die last hebben van de hoge energielasten.   Vanavond heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een voorstel aangenomen om de inwoners die last hebben van de gestegen energiekosten te ondersteunen. Alle inwoners van Sittard-Geleen hebben één ding gemeen: iedereen kampt met fors hogere energielasten. Waar de één de rekening nog […]

Lees meer »
roeptoeter

Afronding traject coalitievorming Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 25 januari 2023     Betreft: afronding traject coalitievorming Sittard-Geleen       Beste raadsleden,   Hierbij informeren wij u over de afronding van het traject van de coalitievorming in Sittard-Geleen. De coalitie gob en CDA is op 13 juli 2022 van start gegaan. Er is door de coalitiepartijen bij de start van de […]

Lees meer »
roeptoeter

gob’s inzamelactie een groot succes!

gob’s inzamelactie groot succes Met de woorden ‘Jouw warme jas, trui en schoenen passen ook een ander!’ raakte Myra veel mensen en realiseerden ze zich dat de dagen weer korter én kouder worden, de feestdagen weer langzaam in zicht komen en er helaas nog veel mensen zijn die het héél erg moeilijk hebben. Steeds meer […]

Lees meer »
roeptoeter

Jouw warme jas, trui of schoenen passen ook een ander…….en verwarm hun ❤️

gob in actie voor Kledingbank de Grabbelton en de Koempel/ontmoetingsbus van het Leger des Heils   DRINGENDE HULPVRAAG!!! Jouw warme jas, trui of schoenen passen ook een ander…….en verwarm hun ❤️ De dagen worden korter, het weer kouder en guurder, en de feestdagen zijn langzaam in aantocht. Maar niet iedereen zal zich hierop verheugen nu […]

Lees meer »
roeptoeter

Glanerbrook: het collegevoorstel!

Glanerbrook terug naar de basis Het college heeft aan de gemeenteraad een voorstel aangeboden over Glanerbrook, waarmee enerzijds de noodzakelijke aanpassingen gedaan kunnen worden en anderzijds het beschikbare budget niet overschreden wordt. De raad, die eerder al bij de oplossing voor de financiële problemen betrokken was, bespreekt het voorstel in de ronde van 1 december […]

Lees meer »
roeptoeter

Phil Boonen nieuwe fractievoorzitter van gob.

  PHIL BOONEN NIEUWE FRACTIEVOORZITTER POLITIEKE GROEPERING gob Verjonging en vernieuwing: de ambitie waar gob al de vorige verkiezingscampagne op heeft ingezet, wordt verder voortgezet. Ook nu heeft de gob-fractie gekozen voor een jonge kandidaat als fractievoorzitter. Phil Boonen is unaniem gekozen tot fractievoorzitter van de uit twaalf raadsleden bestaande gob-fractie in Sittard-Geleen. Phil Boonen […]

Lees meer »
roeptoeter

GOB en CDA samen basiscoalitie en schrijven uitvoeringsprogramma.

PERSBERICHT VOORTGANG COALITIEVORMING SITTARD-GELEEN GOB en CDA schrijven uitvoeringsprogramma nieuwe collegeperiode Sittard-Geleen, 24 juni 2022 – GOB en CDA, de twee grootste partijen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen, gaan het uitvoeringsprogramma maken voor de collegeperiode 2022-2026. Dat hebben de twee fracties, die samen 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad invullen, laten weten aan […]

Lees meer »
roeptoeter

Tijdens de ledenvergadering maakt gob haar wethouderskandidaten en burgerraadsleden bekend.

PERSBERICHT gob wijst wethouderskandidaten aan Politieke groepering gob heeft drie kandidaten aangewezen om namens gob wethouder te worden in het nieuw te vormen college van B&W van Sittard-Geleen. Leon Geilen (51) is, zoals bekend, de eerste kandidaat. Hij werd vorig jaar al unaniem door de ledenvergadering van gob als zodanig aangewezen en was de afgelopen […]

Lees meer »
roeptoeter

Eerste terugkoppeling coalitievorming.

Verslag Eerste informerende besprekingen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Sittard-Geleen, 31 maart 2022 Inleiding Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart jl. is de Politieke Groepering gob met 12 zetels de grootste partij gebleven. Op grond daarvan heeft het bestuur van gob aan Yvonne Salvino, Leon Geilen en Pieter Meekels gevraagd om […]

Lees meer »
roeptoeter

Jongeren informeren via app. Handig en snel!

Een aantal weken geleden heeft raadslid Marcel Claessens namens  de fractie van gob aandacht gevraagd voor de Kwikstart app. Een app bedoeld om jongeren te informeren over zaken waarmee ze te maken krijgen op het moment dat ze 18 jaar worden. Vandaag stond hierover het volgende in de krant. Onderzoek naar app met info voor […]

Lees meer »
roeptoeter

College reageert op eenzijdig terugtrekken Wij Schwienswei.

Sittard-Geleen, 17 maart 2022 VERZONDEN 1 7 NWI 2022 Geachte leden van Wij Schwienswei, Op vrijdag 11 maart respectievelijk zaterdag 12 maart jl. hebben wij via sociale media vernomen dat u het vertrouwen in ons heeft opgezegd. Op zondagavond 13 maart heeft de heer Geelen per mail aangegeven dat de geplande afspraak van 27 maart […]

Lees meer »
roeptoeter

Wederom stemmingmakerij!

We zijn de spelletjes en onwaarheden van Wij Schwienswei beu. Zowel GOB, CDA als Stadspartij worden al geruime tijd beticht van onwaarheden over het niet invullen van de stemwijzer, de 3e variant, draagvlak etc. Wij zijn er klaar mee! De feiten: We zitten midden in een participatief proces Verwar de Schwienswei niet met de ESCS […]

Lees meer »

Standpunt gob behoud zwembad en groen “Schwienswei”

De gob fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen is van mening dat het groen van de “Schwienswei” te Sittard onaangetast dient te blijven. Hetgeen nu voorligt betreft de ontwikkeling van de voormalige locatie rondom het zwembad “De Hateboer”, zijnde de voormalige locatie van Het Euregionaal Sport- en Congrescentrum (ESCS-locatie) beter bekend als de vestiging van de Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS). De ESCS-locatie ligt niet op de “Schwienswei”, maar naast de “Schwienswei”, zijnde het rood omlijnde gedeelte op onderstaand plaatje.

Lees meer »

Windpark Holtum-Noord … gezondheid boven alles

“Na zo’n heftig debat zoals donderdagavond in de raad over het windpark in Holtum-Noord slaap ik toch altijd wat onrustiger”, aldus gob-raadslid Ivo Tillie. “Er staat toch veel op het spel en door in november te kiezen vóór de gezondheid van onze inwoners en te wachten op landelijke normen, kregen we veel kritiek van de partijen die koste wat kost de windmolens in Sittard-Geleen willen neerzetten.”

Lees meer »

Ons medeleven voor alle slachtoffers

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ons aan het hart. Het is ronduit verschrikkelijk wat er gaande is. Een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten. Wij maken ons ernstige zorgen. Uiteindelijk raakt het ons allemaal. Het is goed om te zien hoeveel steunacties en steunbetuigingen opgezet worden. Wij dragen dit een warm hart […]

Lees meer »
roeptoeter

Forum voor Democratie sluit zich zelf uit!

GOB VINDT HET OP VOORHAND UITSLUITEN VAN PARTIJEN ON-DEMOCRATISCH Forum voor Democratie sluit zich zelf uit! Basisgedachte van de politieke groepering gob is, dat het strijdig is met ons democratisch bestel om, al voordat de uitslag van de verkiezingen bekend is, samenwerking met bepaalde partijen uit te sluiten en daarmee een deel van de kiezers […]

Lees meer »
roeptoeter

SITTARD-GELEEN als eerste van de grote Limburgse gemeenten financiën op orde.

Middels brief van 18 december 2020 van Gedeputeerde Staten van Limburg kreeg de gemeente Sittard-Geleen net als alle andere Limburgse gemeenten voor 2021 repressief begrotingstoezicht. In deze brief wordt door Gedeputeerde Staten aangegeven dat de laatste jaren maatregelen zijn genomen voor het structureel en reëel sluitend krijgen van de begroting en meerjarenbegroting. Dit had al […]

Lees meer »

Verkeersveiligheid baart zorgen

Kopje koffie met Jean Dolhain van buurtvereniging Kummenölke in Geleen. Jean woont al 30 jaar met veel plezier in de Kummenaedestraat. En is bestuurslid bij deze actieve buurtvereniging. Een buurtvereniging die bestaat uit veel trouwe leden, en jaarlijks diverse activiteiten organiseert zoals een buurtbbq, wandeltocht, sinterklaasbezoek, nieuwjaarsreceptie en garagesale (ism buurtvereniging Op de Vey.) De […]

Lees meer »

Ondernemen in Obbicht…..Tamara Geilen aan het woord.

Kopje Koffie met Tamara Geilen. Tamara is 45 jaar en heeft lef! Want een zaak beginnen in Obbicht, in een van onze kleine kernen in de gemeente Sittard-Geleen, is al een uitdaging op zich. Tel daarbij op dat ze midden in Corona-tijd haar zaak Younique geopend heeft èn deze in conceptvorm met een kapsalon en […]

Lees meer »

Nu geen extra ‘markttoeristen’!

De verkiezingen komen eraan en dus willen politieke partijen uw aandacht vragen. Toch zal gob de komende weken niet te zien zijn op de markt of in de winkelstraten. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid kiest gob ervoor om op dit moment niet de extra ‘markttoerist’ te zijn, die aan bezoekers aandacht en steun vraagt voor onze politieke groepering. Los van welke mogelijkheden er wel nog zijn binnen de nu geldende maatregelen.

Lees meer »

Digitaal in gesprek met Leger des Heils

Aalt Fikse is 52 jaar, woonachtig in Heerlen, en als Pionier van het Leger des Heils verbonden met onze gemeente. Zowel via De Koempel op Lindenheuvel als via de Ontmoetingsbus die op woensdag in Holtum, op donderdag in Buchten en op vrijdag in Born staat. Hier is iedereen welkom voor een gratis kopje koffie, een […]

Lees meer »

Een stevige kop koffie met de voorzitter van Concordia Obbicht

Kopje Koffie met Ruud Jennekens   Ruud Jennekens is de voorzitter van Concordia Obbicht. Met het WMC in 2022 op het programma zijn ze volop bezig met de voorbereidingen. Onder het motto ‘één vereniging, twee wedstrijden’, gaat Concordia deelnemen met zowel het slagwerkensemble alsook het harmonieorkest. Het bestuur staat in deze tijd met alle corona […]

Lees meer »
roeptoeter

‘HART WAAR HET MOET……ZACHT WAAR HET KAN!

Dat is onze oproep aan het gemeentebestuur. Een gemeente die wil meedenken met de creatieve ondernemersgeest van onze ondernemers. Dan moeten er oplossingen te vinden zijn, zodat ondernemers meer mogelijkheden krijgen om open te gaan EN vooral om open te BLIJVEN. Woorden dien je om te zetten in daden. Onder het motto ‘hart waar het […]

Lees meer »

Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers?

Kopje koffie met Ceciel Keulen-Kusters Ceciel is al 10 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem (Limbricht, Einighausen, Guttecoven). Het is in deze tijd met alle corona maatregelen een extra uitdaging voor de Zonnebloem om activiteiten te organiseren aangezien de doelgroep van de Zonnebloem mensen zijn met een lichamelijke beperking. Vaak hebben gasten meer onderliggende medische problemen. […]

Lees meer »
roeptoeter

Kerstvrouw voor 1 dag…..onze Jacqueline Schurgers.

Een dezer dagen mocht ik me namens de Rabobank even een  kerstman voelen. Ik mocht, als lid van de ledenraad, mijn bijdrage uitdelen in het kader van de coöperatieve maatschappelijke taakstelling. Gewapend met een cheque van maar liefst duizend (!) euro ging ik op bezoek bij de Èngele van Zitterd-Gelaen. Een prachtige, helaas noodzakelijke, instelling […]

Lees meer »
roeptoeter

Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en Vidar.

Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en Vidar De bestuurlijk en ambtelijke huisvesting is een feit. De keuze is gemaakt voor de Hanenhof en Stadhuis in Geleen. Naast de werkplekfactor zijn er een aantal algemene uitgangspunten zoals: een trotse uitstraling, midden in de maatschappij, de locatie ademt bedrijvigheid en biedt inspiratie, gastvrij, open, uitnodigend en o.a. duurzaam. […]

Lees meer »

Op naar een toekomst voor Sittard-Geleen als een verbindende studentenstad.

Kopje Koffie met Ghislaine Linssen Ghislaine Linssen werkt voor Zuyd Hogeschool bij de Academie voor Commerciële Economie en de Academie voor Business Studies. Zuyd Hogeschool heeft voor elke opleiding een groot aanbod aan begeleiding voor studenten.Elke student krijgt aan het begin van de opleiding een coach toegewezen welke naast eén-op-een begeleiding ook zorgt voor groepsbegeleiding. […]

Lees meer »

Online kopje koffie met….Yanna Cesco Resia.

Kopje Koffie met Yanna Cesco Resia  Yanna is een 26-jarige jonge vrouw met een licht verstandelijke beperking.Ze woont sinds 2 jaar in bij mensen in het centrum van  Munstergeleen, waar ze een hele eigen etage bewoond. Hoe mooi is dat!Ze werkt 24 uur per week in een winkel in Geleen. Ze is blij dat ze echt betaald […]

Lees meer »

Online kopje koffie met ……Robin Starmans.

Kopje Koffie met Robin Starmans Robin Starmans is een 23-jarige student die in het centrum van Sittard op zichzelf woont. Hij volgt de hbo opleiding visuele communicatie aan de kunstacademie in Maastricht. Daarnaast werkt hij 32 uur per week bij de Nettorama, en voetbalt in het eerste elftal van SVM Munstergeleen. Robin geeft aan dat […]

Lees meer »
roeptoeter

Na de on-line presentatie nu off-line in Mijn Gazet.

Alle kandidaten op een rij. De mensen maken gob!

Lees meer »

Met trots presenteren wij onze kandidatenlijst 2022!

Maandag 22 november 2021PERSBERICHT Mensen maken gob! Dat is al meer dan 40 jaar zo en zal ook altijd zo blijven. De kandidaten van gob zijn bekend ende lijst is vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De lijst met 50 kandidaten dieverkiesbaar zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Lijsttrekker Yvonne Salvino en partijvoorzitter Pieter […]

Lees meer »

gob aan de wanjel in Grevenbicht en Obbicht.

“gob aan de wanjel” Een mooie nazomerse zaterdagmorgen; 25 enthousiaste gob’ers’; 3 honden én ontelbare bezienswaardigheden in 2 mooie kerkdorpen! En,… voor een van de deelnemers was er zelfs een speciaal welkom. Want Ivo Tillie was namelijk jarige Job en dat heeft hij geweten! Het vertrekpunt was bij de voetbalvelden van Obbicht. Onder de deskundige […]

Lees meer »
roeptoeter

Creatief met groenonderhoud.

Creatief met groen,… zo kan het ook! Het onderhoud van het groen en de wegen in de openbare ruimte zijn onderwerpen die vaak voor ergernis zorgden en onderwerp van gesprek waren. Mede naar aanleiding van eigen waarnemingen en veelvuldige signalen van onze burgers heeft gob, net zoals overigens een aantal andere fracties, in de gemeenteraad […]

Lees meer »

Terugblik fietstocht, EFFE FITSE.

Op een stralende en zonnige zaterdag werden de 25 gob’ers getrakteerd die al fietsend Sittard-Geleen doorkruisten. Vrolijk met elkaar babbelend passeerden de opvallend gele sliert fietsers Limbricht, Einighausen, Guttecoven, Born, Hoogstaete, Overhoven, Stadbroek, Sittard centrum, Ophoven, Geleen Centrum en Oud Geleen. Onderweg werd gestopt op de markt in Born, de Schwienswei, de markt in Sittard […]

Lees meer »

EFFE FITSE: achterop bij gob!

EFFE FITSE: achterop bij gob! 1. Rond 11 uur start onze tocht vanaf, Industriestraat 6 in Sittard. Van daaruit fietsen we dwars door Limbricht, Einighausen en Guttecoven richting de markt in Born. Bij de plek waar straks de nieuwe entreevan het Kasteelpark komt stoppen we voor de 1ste keer. 2. Omstreeks 12 uur vervolgen we […]

Lees meer »
roeptoeter

Vol vertrouwen samen verder bouwen aan de toekomst van Sittard-Geleen.

PIETER MEEKELS TROTS OP ZIJN NIEUWE EN ZEER ERVAREN TEAM! Onder het motto ‘verjonging en vernieuwing’, doe ik bewust een stap opzij en ga ik na een 44-jarige loopbaan inhet openbaar bestuur op 16 april 2022 met pensioen. Dan is het moment aangebroken waarop ik vol trots terugkijken tegelijkertijd vol vertrouwen de toekomst tegemoet zie. […]

Lees meer »
roeptoeter

Motie blije bijen…..de terugkoppeling en uitvoering….

Sittard-Geleen, 26 augustus 2021VERZONDEN 2 6 AUG. 2021 Geachte leden van de Raad, Op 11 november 2020 heeft uw raad de motie “Blije Bijen” aangenomen. De motie roeptons college op:• Onderzoek te doen naar het actuele gebruik van insecticiden in de gemeenteSittard-Geleen, die mogelijk een negatief effect hebben op de sterfte vanbestuivers.• Onderzoek te doen […]

Lees meer »
roeptoeter

Bestemmingsplan Huis aan de Markt ligt ter inzage, zie persbericht gemeente.

PERSBERICHT Bestemmingsplan Huis aan de Markt in procedure Sittard-Geleen, 2 augustus 2021 – Het ontwerp-bestemmingsplan voor de oude V&D-locatie in Sittard is afgelopen week gepubliceerd. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage, digitaal via ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan – als hij dat wil – een zienswijze indienen. Vervolgens zal de gemeenteraad in november een besluit nemen […]

Lees meer »

Politieke groepering gob kiest Top 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De leden van de politieke groepering gob hebben tijdens de algemene ledenvergadering unaniem gekozen voor de Top 3 die de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan leiden. De Top 3 is: 1. Yvonne Salvino 2. Leon Geilen 3. Marcel Claessens Dit drietal bevat een aantal eigenschappen, die ieder voor zich, maar vooral in gezamenlijkheid staan voor een […]

Lees meer »
roeptoeter

Belangrijke stap vernieuwbouw Glanerbrook.

PERSBERICHT Ontwerpproces Glanerbrook van start Sittard-Geleen, 8 juli 2021 – De vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook gaat een nieuwe, belangrijke fase in. Vandaag tekende het ontwerpteam, bestaande uit architectenbureau NOAHH | Network Oriented Architecture, in­ge­ni­eurs­bu­reau Deerns en Buro Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur, het contract met de gemeente Sittard-Geleen. Het ontwerpproces gaat nu officieel van start.  “Dit team […]

Lees meer »
roeptoeter

Gemeenten eisen duidelijkheid over voldoende budget om de komende jaren hun taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren. Ook Sittard-Geleen.

Gemeenten dreigen te stoppen met uitvoeren taken Als het kabinet in het najaar nog geen duidelijkheid geeft over voldoende budget en bevoegdheden voor gemeenten om de komende jaren hun taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren, gaat de deur naar ‘Den Haag’ op slot. Als er in het najaar nog geen duidelijkheid vanuit het kabinet is over […]

Lees meer »
roeptoeter

Gemeentewerf Born aan de Florianstraat blijft behouden, aldus portefeuillehouder Pieter Meekels.

Huisvesting teams beheer openbare ruimte Team wijkbeheer gebruikt op dit moment de drie gemeentewerven uit de voormalige gemeentes Sittard, Geleen en Born, om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit te voeren. Deze gemeentewerven voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving. Grote investeringen zijn nodig om de bestaande werven te laten voldoen […]

Lees meer »
roeptoeter

Financiële steun voor gemeenschapsaccommodaties.

Afgelopen vrijdag ontvingen wij een persbericht waarin wij op de hoogte gesteld werden van de financiele steun aan gemeenschapsaccommodaties. Onze wethouder Leon Geilen stelde dit voor en het college heeft dit aangenomen. Dit betekent dat over de periode van januari 2021 t/m juni 2021 door een groot aantal Gemeenschapsaccommodaties geen huur betaald hoeft te worden […]

Lees meer »
roeptoeter

Glasvezel update, waar staan we nu?

Stand van zaken glasvezel in Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 18 mei 2021VERZONDEN 2 9 MEI 2021 Geachte leden van de gemeenteraad. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom de aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de gemeente Sittard-Geleen. De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met drie partijen die geïnteresseerd zijn om een […]

Lees meer »

Voor gob telt al ruim 40 jaar dat de mens op nummer 1 staat.

Politiek is mensenwerk maar wat betekent dat eigenlijk? De meest simpele definitie is dat het door mensen tot stand wordt gebracht of kán worden gebracht. En precies daar zit ook het verschil. Want met een positieve grondhouding én met de wil om er samen uit te komen ben je immers al een heel eind op […]

Lees meer »

De Tuinman, sinds 2016 meepraten en meedoen over de gemeentelijke tuin.

De Tuinman, sinds 2016 meepraten over de gemeentelijke tuin gob bestaat dit jaar 40 jaar. Een periode waarin heel wat gebeurd is en waarin gob heel wat voor elkaar gekregen heeft in Sittard-Geleen. Zo stond gob wethouder Leon Geilen aan de basis van het unaniem genomen raadsbesluit over De Tuinman in 2016. De gedachte achter […]

Lees meer »
roeptoeter

GOB & DNA, van samenwerking naar samengaan.

POLITIEKE GROEPERING GOB EN DNA, VAN SAMENWERKING NAAR SAMENGAAN. De twee Sittard-Geleense partijen DNA en GOB gaan hun politieke toekomst samen vormgeven. ONTSTAAN POLITIEKE GROEPERING DNAIn 2014 veroverde DNA als frisse wind in de lokale politiek 3 zetels in degemeenteraad. Vanuit de ambitie om de onmiskenbare potentie van Sittard-Geleen nadrukkelijker te benutten, heeft DNA de […]

Lees meer »

gob 40 jaar…..kasteelhoeve en marktplein in Born, de historie is bewaard gebleven.

HET MARKTPLEIN EN DE PRACHTIGE MONUMENTALE KASTEELHOEVE IN DE KERN VAN BORN Dankzij de inzet van het “Actiecomité Tegen de bebouwing van de Bornermarkt” en het nakomen van de verkiezingsbelofte van gob, liggen het marktplein en de cultuur-historische monumentale kasteelhoeve te Born er prachtig bij. In 1997 ontstond er voor Bornse begrippen een ongekende omvangrijke […]

Lees meer »
roeptoeter

gob fractie daagt bewoner uit om mee te doen…..’straten op de schop’

gob fractie daagt bewoners uit om mee te doen! Op dinsdag 30 maart 2021 kopte Dagblad De Limburger: ‘Straten op 20 plekken op de schop’. Ik heb ze eerlijk gezegd niet nageteld, maar het zijn er in elk geval veel. En dat is goed nieuws voor alle bewoners. Op tal van plekken in onze gemeente […]

Lees meer »
roeptoeter

Knopen Lopen wandelnetwerk…..we gaan aan de slag!

Eindelijk aan de slag met het knopen lopen wandelnetwerk in Zuid-Limburg! Op donderdag 18 maart tekenden de 16 Zuid-Limburgse gemeenten de Samenwerkingsovereenkomst ‘Knopen Lopen’ voor de aanbesteding van een nieuw wandelnetwerk voor Zuid-Limburg. In mei 2019 heeft raadslid Marcel Claessens namens gob vragen gesteld aan het college van B&W over het Knopen Lopen wandelnetwerk, want […]

Lees meer »
roeptoeter

Digitaal meldpunt voor verenigingen en stichtingen.

Acties n.a.v. motie 20 (digitaal) meldpunt verenigingen en stichtingen Sittard-Geleen, 23 februari 2021VERZONDEN 2 5 FEB. 2021 Geachte leden van de gemeenteraad Bij deze informeren wij u over de afhandeling van de, in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 11/12 november 2020 aangenomen, motie “(Digitaal) meldpunt verenigingen en stichtingen”. Naar aanleiding van het verzoek van […]

Lees meer »

Carnaval ‘ongewoon’ en toch vertrouwd…..❤️??

gob vindt het contact met verenigingen en de lokale cultuur belangrijk. Daarom bezoeken we ook al vele jaren op rij met een grote groep mensen alle carnavalsrecepties in deze gemeente. ‘Gewoon’, omdat we dit fijn vinden. ‘Gewoon’ omdat we dat altijd al gedaan hebben en het inmiddels een traditie is. ‘Gewoon’ omdat we deze contacten […]

Lees meer »
roeptoeter

Een gob vuist voor Grevenbicht en dus voor de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 5 februari 2021 Geachte gouverneur en andere leden van de deputatie van Limburg,Geachte leden van de provincieraad van Limburg,Nagenoeg alle fracties van de gemeente Sittard-Geleen (NL) hebben kennis genomen van de geplande bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale op het industrieterrein van Rotem binnen de gemeente Dilsen-Stokkem. Rotem ligt op een steenworp afstand van het […]

Lees meer »
roeptoeter

Raad en college manen tot kalmte.

Sittard-Geleen, 26 januari 2021 Verklaring tegen geweld. Leden van de gemeenteraad van Sittard-Geleen en het college van B&W spreken hun grootst mogelijke afkeuring uit over de rellen die op maandag 25 januari 2021 in het centrum van Geleen hebben plaatsgevonden en de vernielingen die daarbij zijn aangericht. Ook maken wij ons grote zorgen over oproepen […]

Lees meer »
roeptoeter

Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook.

Voorzitter Eindelijk is het dan zover, voor u zit een blij en enthousiast gob-raadslid. Op 14 december 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad, besloten dat Glanerbrook, DE centrale sport- en zwemaccomodatie van onze gemeente gaat worden. Dit, omdat binnen onze gemeente vraag en aanbod van diverse soorten zwemwater, niet in evenwicht is, en de 3 bestaande […]

Lees meer »
roeptoeter

Een goede balans tussen het hebben van toekomstbestendige duurzame accommodaties en leefbare kernen, buurten en wijken.

Bijdrage raadsvergadering inzake het Uitwerkingsplan Duurzame Accommodaties Geachte voorzitter, Allereerst zou ik even willen terugblikken op het proces rondom het duurzaam accommodatiebeleid, zoals dat dit jaar is verlopen om vervolgens vooruit te blikken. Tijdens de behandeling van de aanscherping kaders Duurzame accommodaties in juli van dit jaar heeft de gob fractie haar zorgen uitgesproken over […]

Lees meer »
roeptoeter

gob is blij, dat de lokale belastingen minder verhoogd worden en dat de leges en de parkeertarieven aangepast zijn.

Raadsstukken: 4e programmarapportage 2020 Datum ronde:    donderdag 10 december 2020 Datum raad:       woensdag 16 december 2020Advies:                            instemmen Bijdrage in de raad over 4e programmarapportage Gob leest in de 4e programmarapportage dat we dit jaar ondanks corona alle financiële tegenvallers kunnen opvangen.Dat er zelfs nog geld naar de algemene middelen kan. Dat het Tom Dumoulin Bike […]

Lees meer »
roeptoeter

Ons jongste gob lid, groot in de krant.

Ons jongste gob lid, groot in de krant heden ochtend. Als voorzitter van Veer zeen Jongk heeft zij zich met haar team de afgelopen tijd ingezet om op te halen bij de jongeren waar zij behoefte aan hebben in Sittard Geleen. Laat jongeren meebepalen over hun eigen toekomst want ze willen graag meedoen en komen […]

Lees meer »
roeptoeter

Het is gelukt: Woonlasten 25 euro lager door gob-amendement, mede ingediend namens andere partijen!

Het is gelukt: Woonlasten 25 euro lager door gob-amendement, mede ingediend namens andere partijen! Tijdens de raadsvergadering van november deed gob, gesteund door de andere coalitiepartijen, het voorstel om de rioolheffing nog niet definitief vast te stellen. We vonden dat eerst gekeken moest worden of er in 2020 geen geld overblijft dat gebruikt kan worden […]

Lees meer »
roeptoeter

Winkelcentrum Den Tempel, klaar voor de toekomst ?

Hoe een lelijk eendje veranderde in een mooie zwaan Winkelcentrum Den Tempel onderging in de afgelopen periode een heuse metamorfose en veranderde van een lelijk eendje in een mooie zwaan. Een eigentijdse zwaan in de vorm van een mooie en uitnodigende winkelomgeving. Het resultaat mag er zijn aldus een trotse gob wethouder Pieter Meekels. Hij […]

Lees meer »
roeptoeter

Tarief parkeren in decembermaand aangepast ter ondersteuning ondernemers.

Onder de noemer ‘minder voor meer’ bieden de gemeente Sittard-Geleen en centrummanagement een handreiking aan de ondernemers van het centrum van Sittard. De maatregel is bedoeld om de pijn van omzetverlies in de maand december een klein beetje te verzachten. Minder (parkeergeld) voor meer (tevreden bezoekers) is wat men nastreeft. Mede dankzij de inspanningen van […]

Lees meer »
roeptoeter

gob offline…..in MijnGazet en Born Aktueel. December 2020

ALGEMENE BESCHOUWINGEN onze keuzes! gob vindt de toekomst van onze stad met haar inwoners en ondernemers belangrijk. De stad heeft te lang op slot gestaan. We moeten vooruit. Onze stad toekomstbestendig maken. Bij alles wat we doen, gaat het altijd om de mens. Want de mensen maken onze stad!

Lees meer »
roeptoeter

Myra Wijnen zorgt voor een warme jas voor iedereen.

“GEEF EEN JAS EN VERWARM EEN HART” POLITIEKE GROEPERING gob DOET OOK MEE Myra Wijnen, het zeer sociaal betrokken raadslid van de gob fractie in Sittard-Geleen heeft de coördinatie op zich genomen om haar politieke partij,  groepering gob,  te laten deelnemen aan deze inzamelingactie. Sittard-Geleen is een van de 23 Limburgse gemeenten die deelnemen aan […]

Lees meer »
roeptoeter

Woningbouw in Holtum en Einighausen.

EINDELIJK WONINGBOUW IN DE KLEINE KERNEN VAN EINIGHAUSEN EN HOLTUM Bijna 20 jaar geleden, namelijk 1-1-2001 was de fusie van Sittard, Geleen en Born een feit. Terugkijkend over deze 20 jaar blijkt uit de opeenvolgende verkiezingsprogramma’s dat wij ons  telkens weer hebben ingezet voor sociale woningbouw, levensbestendige woningen, starters woningen en  senioren woningen,  in het […]

Lees meer »
roeptoeter

gob en DNA pleiten voor (digitaal) meldpunt (sport) verenigingen en stichtingen.

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering van 11 en 12 november inzake de programmabegroting 2021 zullen Marcel Claessens namens gob en Phil Boonen namens DNA gezamenlijk een motie indienen. De motie roept het college van B&W op om een (digitaal) meldpunt op te richten voor (sport)verenigingen en stichtingen waar ze snel en gemakkelijk terecht kunnen als ze […]

Lees meer »
roeptoeter

Sittard-Geleen eerste JOGG-gemeente voor onbepaalde tijd.

PERSBERICHT Primeur voor Limburgse gemeenteSittard-Geleen eerste JOGG-gemeente voor onbepaalde tijd Sittard-Geleen, 5 november 2020 – Sittard-Geleen is de eerste gemeente in Nederland die voor onbepaalde tijd doorgaat met de JOGG-aanpak. Dit betekent dat Sittard-Geleen en JOGG langdurig blijven samenwerken. JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die gezamenlijk werken aan een gezonde […]

Lees meer »
roeptoeter

Groen op maat.

In november praten we over het huishoudboekje van Sittard-Geleen voor 2021. Een van de onderwerpen is het onderhoud van de openbare ruimte. Geïnteresseerd hoe gob hierover denkt? Lees dan snel verder.

Lees meer »
roeptoeter

Interview met Pieter Meekels, als voorzitter pijler werk & economie G40 onderkoepelend leiderschap en gemeenschapszin.

Wat drijft je om voorzitter te worden van de pijler Werk & Economie van de G40? Ik was waarnemend voorzitter van de pijler Werk en Economie. Toen de voorzitter besloot te stoppen als wethouder kwam deze vacature vrij waarvoor ik mij kandidaat heb gesteld. Voor mij is het logisch om het gat op te vullen […]

Lees meer »
roeptoeter

Maak werk van je vrije tijd.

De vrijetijdseconomie is een sterk groeiende sector in Nederland. Maar wat betekent dit? En hoe kan Sittard-Geleen hiervan profiteren? Marcel Claessens, gob raadslid en woordvoerder voor dit onderwerp, kan hier uren over vertellen. Hij doet dit graag en met veel passie, want aan die sector heeft Marcel zijn hart verpand. Mensen die Marcel goed kennen […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Yvonne Salvino-Meijer.

In de afgelopen weken gaven we u een beeld 1) van het veelzijdige werkvan een gob (burger)raadslid in Sittard-Geleen. Kitty trapte af en daarnavolgde de rest. Aan mij nu de eer om de rij te sluiten. En dat doe ik met eengrote glimlach en een voldaan gevoel. Want al teruglezend kan ik alleenmaar zeggen dat […]

Lees meer »
roeptoeter

Volwaardige spoedeisende hulp in Sittard Geleen een must.

Mevr. Salvino (gob), Mevr. Kaufmann (Stadspartij), Dhr. Brouwers (CDA), Dhr. De Loo (Groen Links), Dhr. Klaassen (PVV), Dhr. Boonen (DNA), Dhr. Kamphuis (D66), Dhr. Kubben (PvdA), Dhr. Van Montfoort (VVD), Dhr. Kamps (50 plus), Dhr. Renet (SPA), Mevr. Fredrix (Fredrix), Dhr. Klein (Klein)

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Berry van Rijswijk.

Mijn naam is Berry van Rijswijk en vandaag breekt gob een lans voor al diegenen die het moeilijk hebben. Want in ons rijke Nederland leven helaas ook veel mensen in armoede, maar liefst ruim 1 miljoen mensen! Omdat ze hun baan verloren hebben, omdat ze de verkeerde keuzes gemaakt hebben of door Corona. En dan […]

Lees meer »
roeptoeter

Geleen in ontwikkeling.

PERSBERICHT Vrijmoedige en optimistische ideeën voor het centrum van Geleen Sittard-Geleen, 16 oktober 2020 – ‘Geleen KRAAKT Geleen’ en ‘Het verspreide paleis’ zijn de twee winnaars van de landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’. Deze oproep is gedaan door de Beroepsvereniging voor Planologen en Stedenbouwkundigen (BNSP) in samenwerking met NVTL (de Nederlandse Vereniging voor Tuin- […]

Lees meer »
roeptoeter

Statement gob inzake dreigende verschraling SEH Sittard-Geleen.

Als gob werden wij vandaag ernstig verrast door de berichtgevingen inzake het opzeggen van de samenwerking van de gezamenlijke huisartsen met Zuyderland ziekenhuis. Vorige week diende ons burgerlid Fred Vroomen hier ook al art.43-vragen over in. Als toevoeging op deze art. 43-brief heeft ons burgerlid Fred Vroomen, namens gob een statement opgesteld en zojuist naar […]

Lees meer »
roeptoeter

Vanaf 2021 meer geld voor onderhoud openbare ruimte!

Er is vanaf 2021 ruim 1,2 miljoen euro extra geld beschikbaar om het onderhoud van de openbare ruimte te verbeteren. Dat staat in de begroting 2021 die het college vanavond aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van gob in vervulling! Eind 2018 gingen we noodgedwongen akkoord met bezuinigingen om de […]

Lees meer »
roeptoeter

gob en toerisme, een belangrijk actiepunt van gob.

PERSBERICHT Historie en bijzondere ligging troeven toeristisch Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 1 oktober 2020 – De gemeente Sittard-Geleen moet op toeristisch gebied inzetten op promoten van de historie, de groene omgeving, de ligging aan de grens en het aantrekkelijke buitengebied. Daardoor kunnen Sittard-Geleen en de regio groeien op toeristisch gebied. Ook het woon- en leefklimaat verbetert dan, […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Paul Verjans.

Mijn naam is Paul Verjans en al meer dan 22 jaar ben ik actief als raadslid en zet me in voor de medemens in het algemeen en voor de inwoners van Sittard-Geleen én Born in het bijzonder. Want niemand leeft voor zich alleen. Mijn persoonlijke lijfspreuk is: ‘Ik beloof u niets wat ik niet kan […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Martin Dormans.

Mijn naam is Martin Dormans en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Ik behandel als gob woordvoerder het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. U heeft hier ongetwijfeld van gehoord of over gelezen. Dit Participatiebedrijf is op 1 januari 2020 ontstaan door een bundeling […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Myra Wijnen-Verbruggen.

Mijn naam is Myra Wijnen-Verbruggen en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Ik behandel als gob woordvoerder het schaatsen en zwemmen binnen Sittard-Geleen. Voor ons aller gezondheid is dit een belangrijk onderwerp. Voor jong en oud, uit dorp en stad. gob […]

Lees meer »
roeptoeter

Graaf mee naar de toekomst! Toekomstvisie 2030!

Geachte toekomstambassadeurs Het is zo ver!! Van 15 t/m 18 september gaan we in gesprek met onze inwoners en tot en met 26 september online. U heeft al een belangrijke bijdrage geleverd, waarvoor dank. We vragen u, als ambassadeur om ons te helpen zoveel mogelijk mensen hierop te wijzen. Geheel in stijl staan we op […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Roy Breidenbach.

Mijn naam is Roy Breidenbach en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Deze keer staat Lindenheuvel, de grootste wijk van Sittard-Geleen, in de schijnwerpers. Een prachtige wijk met een eigen identiteit en een multiculturele samenleving. Een groene wijk met een eigen […]

Lees meer »
Nieuws Yvonne Salvino gob

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Yvonne Salvino-Meijer.

Mijn naam is Yvonne Salvino-Meijer en ik mag de gob fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen leiden. Ik zeg daarbij nadrukkelijk ‘mag’ omdat het een groot voorrecht is waar ik erg trots op ben en wat ik met veel passie doe. Net zo trots ben ik op alle gob leden van mijn huidig team. Onderdeel […]

Lees meer »
roeptoeter

Wisseling van de wacht in de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

In de gemeenteraad van Sittard-Geleen zal gob raadslid Marcel Huijveneers, wegens een verhuizing die binnenkort zal plaats vinden, ontslag nemen. Marcel is sinds 2010 namens gob lid van de gemeenteraad en heeft zich daarbij steeds ingezet voor de belangenbehartiging van alle inwoners van Sittard-Geleen. Ook was hij voorzitter van de werkgeverscommissie. Ondanks zijn verhuizing zal […]

Lees meer »
Nieuws Fred Vroomen gob

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Fred Vroomen.

Mijn naam is Fred Vroomen en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. gob is van mening dat een goed woon- en vestigingsklimaat voor al onze inwoners belangrijk is. Ook is het een randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van Sittard-Geleen. Hierbij hoort […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Niek Wetzels.

Ik ben Niek Wetzels en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Recent heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een belangrijke investering: de unilocatie tussen Grevenbicht en Obbicht. Een nieuwe locatie, een nieuw gebouw met alle noodzakelijke voorzieningen én goede sportvoorzieningen. […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Marcel Claessens.

Ik ben Marcel Claessens en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Daarom meld ik me dan ook tot u. Ik behandel als gob woordvoerder het ontwerp inpassingsplan voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar. Daarin staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Ivo Tillie.

Ik ben Ivo Tillie en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Daarom meld ik me dan ook tot u. Ik behandel als gob woordvoerder de ontwikkelingen rondom duurzame energie, en met name windenergie op het bedrijventerrein Holtum-Noord waar 3 windmolens haalbaar lijken. Recent heeft de gemeenteraad van […]

Lees meer »
roeptoeter

Raadslid Myra Wijnen en de toekomst van Glanerbrook.

TOEKOMST GLANERBROOK GELEEN Politieke groepering gob heeft op initiatief van ons raadslid Myra Wijnen, die overigens recht tegenover Glanerbrook woont, een bezoek gebracht aan Glanerbrook. De delegatie, die bestond uit raadsleden, burgerraadsleden en wethouders, kregen een toelichting op de plannen door Ralph Verbael. Verder kregen de gobbers nog een rondleiding door het complex, dat in […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Kitty Creemers.

Ik ben Kitty Creemers en mag de spits afbijten. In de komende weken zullen we regelmatig bij u langskomen met telkens een ander onderwerp. Binnen de gob fractie vinden we het namelijk belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Ik behandel als gob woordvoerder de doorontwikkeling van de vrijgekomen plek na de sloop van het […]

Lees meer »
roeptoeter

Samenwerkingsafspraken gemeente Sittard-Geleen en Provincie..

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE SITTARD-GELEEN EN GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG Historie:  met Gedeputeerde Staten van Limburg is over de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen de afspraak gemaakt om te komen tot repressief toezicht middels een structureel sluitende meerjarenbegroting. Verder was het verzoek om te komen tot een bredere steun in de gemeenteraad. Dit is met ingang […]

Lees meer »
roeptoeter

Pieter Meekels nieuwe voorzitter van de pijler Economie en Werk van de 40 grote gemeenten (G40)

Pieter Meekels nieuwe voorzitter van de pijler Economie en Werk van de 40 grote gemeenten (G40). Er zijn van die momenten waar wij blij van worden. En vandaag is zo’n moment. Wij ontvingen namelijk een persbericht van de gemeente Sittard-Geleen. Daarin maakten zij wereldkundig dat onze partijleider Pieter Meekels, gekozen is tot voorzitter van de […]

Lees meer »
roeptoeter

Onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht…..een feit!

Al jarenlang wordt er gesproken over dit dossier en vandaag heeft er dan eindelijk besluitvorming plaatsgevonden. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.9 Partijen stemden vóór. Dit juichen we toe. Op dit draagvlak hadden we gehoopt. Dat het […]

Lees meer »
roeptoeter

Compensatiemaatregelen voor gebiedsuitbreiding VDL Nedcar……wij maken ons zorgen en heeft dan ook onze volledige aandacht.

Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Een belangrijke stap in de verankering van VDL Nedcar in deze regio. Het zijn weliswaar moeilijke tijden voor de automobielindustrie, maar we hopen dat VDL erin slaagt een nieuwe opdrachtgever binnen te halen en daarmee de continuïteit te […]

Lees meer »
roeptoeter

Zaterdag 27 Juni was een actiedag georganiseerd tegen zwerfafval in Geleen.

Zaterdag 27 Juni waren wij met jong en oud vertegenwoordigd bij de ‘anti-zwerfvuil actie in Geleen.Jammer dat dit nodig is en laten we vooral hopen dat met deze actie, men zich meer bewust wordt, van wat er allemaal klakkeloos wordt weggegooid of gedumpt. Geleen Centrum ziet er weer een stuk opgeruimder uit. Laten we dat […]

Lees meer »
roeptoeter

Goed nieuws voor ons!

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht en hiervoor de middelen beschikbaar te stellen.Al jarenlang een dossier waar gob zich hard voor maakt. Een investering die wij belangrijk vinden voor onze kleine kernen.Het gaat om meer […]

Lees meer »
roeptoeter

Belangrijk & interessant voor jong en oud

Het informatiepunt Samen Sterk is wellicht al bij u bekend,en toch brengen wij het nogmaals bij u onder de aandacht.Dit informatiepunt is er om mensen met een hulpvraag tekoppelen aan mensen die hulp bieden.Kent u iemand in de buurt die wel wat hulp kan gebruiken de helpende hand door te wijzen op het informatiepuntSamen Sterk. […]

Lees meer »
gob geslaagd

GESLAAGD!

De vlaggen, boeken en schriften zijn zo langzamerhand weer zichtbaar in onze gemeente. Sommigen hebben het verlossende woord ‘GESLAAGD’ al gehoord. Sommigen moeten nog een paar dagen geduld hebben. Een vreemde tijd om je diploma in te behalen, daar is iedereen zich van bewust. Echter jullie hebben er hard voor gewerkt. DUS geniet ervan! Heb […]

Lees meer »
roeptoeter

“DENK MET ONS MEE” SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST!

De oproep van onze premier Rutte aan de jongeren ondersteunen we van harte. “DENK MET ONS MEE”SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST! ‘meeweten, meedenken, meebeslissen en meedoen, in de samenleving, zelfstandig kunnen zijn en je eigen keuzes maken dat is voor veel mensen belangrijk’, een zin geciteerd uit ons partijprogramma. Vaak zo vanzelfsprekend en nu even […]

Lees meer »
roeptoeter

Provincie kiest voorkeursalternatief inzake uitbreiding VDL.

Sittard-Geleen, 24 april 2020 Geachte leden van de gemeenteraad De Provincie Limburg heeft het voorkeursalternatief gekozen in het kader van het Provinciaal Inpasssingsplan (PIP) voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born. Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Provincie om informatiebijeenkomsten voor de omgeving te houden. Nu dat niet mogelijk is, heeft het […]

Lees meer »
roeptoeter

HUPAC verbindt Moerdijk en Geleen Rail Terminal Chemelot.

In 2019 stelde ons burgerraadslid Fred Vroomen vragen aan het college met betrekking tot de sterk groeiende positie van Sittard-Geleen in de logistieke sector. Sittard-Geleen ontwikkelt zich tot een sterke logistieke speler vanwege de aanwezigheid van de Rail Terminal Chemelot, de grootschalige storage en HUB faciliteiten in Born, waaronder de Born Barge Terminal. Bovendien is Sittard-Geleen […]

Lees meer »
roeptoeter

Gemeenteraadsleden bieden een helpende hand.

Sittard-Geleen, 9 april 2020 Verenigingen, maatschappelijke en sociale organisaties ondervinden momenteel veel problemen, dat is helder. Alle partijen in de gemeenteraad zijn zich hiervan bewust en willen graag helpen om de schade te minimaliseren en hen door deze moeilijke tijd te loodsen. Raadsleden willen dat samen oppakken en er geen partij-politieke kwesties van maken. De […]

Lees meer »
roeptoeter

RWM zamelt eenmalig oud papier in & Milieupark Born in beperkte mate weer geopend.

PERSBERICHT Sittard, 17.04.2020 Oud Papier RWM gaat tussen 20 april en 15 mei eenmalig oud-papier inzamelen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. De afvalinzamelaar stopte op 17 maart jongstleden met het ophalen van oud-papier wegens met name de ingestelde coronamaatregelen en daarnaast een oplopend ziekteverzuim. Omdat oud-papier op sommige plekken langs de weg blijft […]

Lees meer »
roeptoeter

Een economisch sterk Sittard-Geleen, mooie ontwikkelingen voor winkelcentrum Den Tempel in Sittard.

Renovatie Den Tempel wordt afgerond Sittard-Geleen, 15 april 2020 –  De gemeente Sittard-Geleen start over enkele weken met de renovatie van winkelcentrum Den Tempel in Sittard. In het gebied wordt de riolering aangelegd en komt vervolgens nieuwe bestrating. Deze werkzaamheden zijn de afronding van een grote opknapbeurt voor het Tempelgebied, waaraan ook de eigenaren van […]

Lees meer »
roeptoeter

Een mooi gebaar van onze Zusterstad Maoming, echte vrienden helpen elkaar!

Zusterstad Maoming schenkt 100.000 mondkapjes aan Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 15 april 2020 – Burgemeester Hans Verheijen en wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen hebben honderdduizend mondkapjes in ontvangst genomen die de Chinese zusterstad Maoming aan Sittard-Geleen cadeau heeft gedaan. De mondkapjes worden vanaf vandaag verspreid via zorgorganisatie Zuyderland. ,,Het doet mij goed dat onze zusterstad Maoming met […]

Lees meer »
roeptoeter

Nieuwsbrief van de gemeente Sittard-Geleen naar de Ondernemers

Beste ,Dit is een extra nieuwsbrief voor ondernemers in Sittard-Geleen naar aanleiding van het Coronavirus. In deze nieuwsbrief vindt u gemeentelijke informatie die voor ondernemers van belang kan zijn en wordt verwezen naar landelijke regelingen die u als ondernemer kunnen helpen om de gevolgen van de crisis te verminderen. De informatie in deze nieuwsbrief is […]

Lees meer »
roeptoeter

Nieuwe coalitie Sittard – Geleen een feit..

Met gepaste trots stellen wij de nieuwe coalitie aan u voor. Onze coalitie bestaande uit de partijen CDA, GroenLinks, Stadspartij en wij zelf natuurlijk, gob. Deze partijen vertegenwoordigen 25 zetels van de in totaal 37 zetels. Namens gob hebben Pieter Meekels en Leon Geilen de volgende portefeuille: Pieter Meekels; Stedelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt. Leon […]

Lees meer »
roeptoeter

Fractie gob tevreden met de koers die uitgezet wordt…

GOB-FRACTIE STEMT IN MET DE KOERS VAN FORMATIEPROCES IN SITTARD-GLEEN De gob-fractie is zeer ingenomen met de keuze van formateurs Yvonne Salvino en Pieter Meekels om een coalitie te gaan vormen met twee partijen van de in 2018 gevormde coalitie en twee oppositiepartijen waarmee in een nieuwe coalitie sprake is van evenwicht tussen oud en […]

Lees meer »
roeptoeter

Mama’s Pride….een geliefd evenement blijft in stand.

Sittard-Geleen verheugd met bevestiging Mama’s Pride 2020 Sittard-Geleen, 9 januari 2020 – Popfestival Mama’s Pride zal in 2020 doorgang vinden. Dat hebben Stichting Mama’s Pride en de gemeente Sittard-Geleen geconcludeerd naar aanleiding van een constructief gesprek. Stichting Mama’s Pride gaf eind 2019 te kennen onzeker te zijn over haar toekomstig voortbestaan. Een subsidietoekenning van Sittard-Geleen […]

Lees meer »
roeptoeter

Tussenrapportage formatieproces nieuwe coalitie Sittard-Geleen

Aanleiding Op donderdag 3 oktober j.l. heeft de commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen GroenLinks, PvdA, PVV en D66, haar advies uitgebracht aan de fractievoorzitters cq vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad. De commissie heeft op basis van constateringen geadviseerd aan gob om per direct te starten met een formatieproces om een […]

Lees meer »
roeptoeter

De cirkel is rond!

Hans Verheijen wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen. Dat maakte gob-fractievoorzitter Yvonne Salvino vanavond als voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend.Verheijen is nu nog burgemeester van Wijchen in Gelderland.gob feliciteert de kandidaat-burgemeester met de voordracht en ziet uit naar een prettige en constructieve samenwerking in het belang van onze mooie gemeente Sittard-Geleen, een stad om lief […]

Lees meer »
roeptoeter

Mama’s Pride….hoe zit het met de subsidie

De politieke groepering gob roept het college op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de organisatie van mama’s pride. Vandaag is er veel commotie en onduidelijkheid ontstaan over de subsidie van 2020.Wat is er waar en wat niet?Waarom is er meer subsidie nodig dan vorig jaar?Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid.

Lees meer »
roeptoeter

Windmolens….een aantal technische vragen aan de wethouder

Rondevoorstel:Windpark Holtum Noord Datum:  31 oktober 2019 Algemeen In het coalitie-akkoord hebben we afgesproken om te streven naar een energieneutrale gemeente. En dat we daarvoor in gesprek gaan met partners en inwoners van onze gemeente. Er moet een energie-akkoord voor Sittard-Geleen ontwikkeld worden. Daarom wordt een integraal beeld geschetst van de opgave en de mogelijkheden […]

Lees meer »
roeptoeter

Voortgangsrapportage formatieproces nieuwe coalitie.

Voortgangsrapportage formatieproces nieuwe coalitie Sittard- Geleen Op donderdag 3 oktober j.l. heeft de commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen GroenLinks, PvdA, PVV en D66, hun advies uitgebracht aan de fractievoorzitters cq vertegenwoordigers van de politiek partijen in de gemeenteraad. De commissie heeft op basis van constateringen geadviseerd aan gob  om per direct te starten […]

Lees meer »
Nieuwsberichten website krant

Passie voor muziek

Sittard, 13 september 2019 Een quote in de krant…..ons burgerlid Fred Vroomen gepassioneerd voor muziek,  in de ronde van muziek en dansonderwijs op 12 september 2019….een uitgestoken hand aan de muziekverenigingen. Burgerraadslid Fred Vroomen van grootste partij GOB vroeg of ook met muziekverenigingen is overlegd. Wethouder Jos Bessems gaf aan de verenigingen te hebben uitgenodigd, […]

Lees meer »
roeptoeter

Vanuit het hart samenwerken aan de toekomst van…..Geleen

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren, het dossier dat in de afgelopen maanden van voor tot achter besproken is en waarin stappen vooruit zijn gemaakt. TerugblikBehandeling in de ronde juni 2019. Onze bijdrage was kritisch. Er lag een voorstel voor met een viertal aandachtspunten t.w. leegstand, parkeertarieven, onaantrekkelijke openbare ruimte en ondermijning. En er lagen enkele voorstellen […]

Lees meer »
roeptoeter

gob nodigt partijen uit voor informatiegesprekken

Woensdag 24 juli De Politieke Groepering gob heeft gisteravond aan alle partijen in de gemeenteraad kenbaar gemaakt een informatieronde te starten met als doel de adviezen en argumenten te inventariseren over wat er dient te gebeuren in het belang van de gemeente Sittard-Geleen. Op 4 juli heeft raadslid Fredrix kenbaar gemaakt de DNA-fractie te verlaten. […]

Lees meer »
roeptoeter

Politiek en aandacht…

Raadslid Ivo Tillie heeft zich deze week aangesloten bij onze fractie gob. Blij verheugd om u dit te kunnen melden. Ivo Tillie was sinds jaar en dag raadslid bij de SP, en sinds de vorige verkiezingen, onze collega in de coalitie. Op enig moment heeft Ivo aangegeven zich niet meer te kunnen verenigen met de […]

Lees meer »
gob geslaagd

Jong of oud, iedereen is voor ons belangrijk.

Alle geslaagden onder ons feliciteren wij met het behalen van hun diploma…..en nu genieten van de zomer!

Lees meer »
Nieuwsberichten website krant

Lekker met vakantie… toch!?

We vroegen het aan Aukje van Wersch, onderneemster in Born. “Vakantie is voor mij als onderneemster tijd voor het gezin en ook de accu opladen en frisse strategieën bepalen voor ons bedrijf. Je bent als onderneemster wel op vakantie maar ons bedrijf draait gewoon door. Vaak regel je dan toch nog altijd een aantal zaken. […]

Lees meer »
roeptoeter

RAADSCONFERENTIE, PASSEND IN DE VERNIEUWING EN CULTUUROMSLAG VAN DE RAAD VAN SITTARD-GELEEN

Als we spreken over de vernieuwing, de nieuwe cultuuromslag, waar hebben we het dan eigenlijk over en wat is daarbij ons doel? Hebben we daar met zijn allen eenzelfde beeld bij? Waar hebben we het over: Naar ons idee hebben we het dan over: -Het streven naar het verkleinen van de kloof tussen de inwoners […]

Lees meer »
fijne moederdag

Fijne Moederdag

Wij wensen jullie een fijne Moederdag.

Lees meer »

Herdenken en vrijheid vieren

Op 4 mei 2019 was het Nationale Dodenherdenking. In onze gemeente werd op deze dag op diverse plaatsen hier aandacht en besteed. Zo waren wij als gob aanwezig in Born, Obbicht, Geleen en Sittard. Een van de initiatieven om jeugd meer bij het herdenken te betrekken is het zogenaamde Kindermonument. Dat wordt jaarlijks tijdens de […]

Lees meer »
gob werk in uitvoering

Jules Stans laat zijn ‘licht schijnen’ op de steunfractie van gob.

Zoals elke politieke partij ontleent gob haar bestaansrecht aan de leden van de vereniging. Zij zijn het fundament van ‘het huis dat gob heet’. De leden van gob die gekozen zijn in de gemeenteraad hebben de handen vol met hun raadslid-werkzaamheden en zijn blij met de ondersteuning die zij vanuit de partij krijgen. De steunfractie […]

Lees meer »
fijne koningsdag

Fijne Koningsdag

Wij wensen jullie een fijne Koningsdag.

Lees meer »
gob koninklijke onderscheiding

gob-lid Marieke Russel ontvangt Koninklijke onderscheiding

Vanmorgen ontving gob-lid Marieke Russel uit Schipperskerk een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Cox. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook 17 andere inwoners van onze gemeente ontvingen een “lintje” voor hun verdiensten voor de samenleving. Wij feliciteren Marieke en alle andere gedecoreerden met hun onderscheiding. 

Lees meer »
roeptoeter

Coalitie in Sittard Geleen en SPA kiezen voor een andere samenwerkingsvorm.

Na grondige onderhandelingen is in mei vorig jaar de coalitie van Sittard-Geleen samengesteld. De politieke partij SPA heeft toen mee het coalitie-akkoord ondertekend en was daarmee lid van de coalitie. SPA heeft echter het afgelopen jaar bij verschillende dossiers vaker laten zien, graag “een eigen koers” te varen. Deze situatie en manier van samenwerken is […]

Lees meer »
gemeente sittard geleen

Ervaring, verjonging en vernieuwing……samen aan de slag.

Ook binnen het bestuur van gob heeft verjonging en vernieuwing plaatsgevonden. Naast de ervaren bestuurders Henk Kitzen en Frans Fredrix vormen Andre de Bruin, Hans Nohlmans en Jesse van Dalsen het bestuur van gob. Ieder met een eigen achtergrond maar met dezelfde ambitie: “Samen aan de slag vanuit ons hart”. Naast onze rol in het politieke onderdeel willen we […]

Lees meer »

Bedrijven Sittard-Geleen: Samen aan de slag in strategisch overleg én concrete projecten

Sinds jaar en dag, een belangrijk ‘goed’, een belangrijk ‘speerpunt’, door onze mensen van gob, voor onze samenleving in dorp en stad, met een blik over onze gemeentegrenzen. Goed om de betrokkenheid dan nu echt ook  echt ‘terug te lezen’. Bekijk hier het artikel

Lees meer »
gob-gele-sjalen

….de gael sjaale zeen weer ongerwaeg

De “gele gob sjaals” waren weer heel goed vertegenwoordigd.Al vele prinsen en prinsessen recepties zijn bezocht en gaan nog bezocht worden. Wij vinden het belangrijk om ons niet alleen in de verkiezingstijd te laten zien maar ook in de jaren ervoor en erna. Carnavalsverenigingen  hebben een belangrijke meerwaarde in onze stad, dorpen en diverse wijken. […]

Lees meer »
gob vdl

Werkbezoek raadsleden aan VDL Nedcar

Op vrijdag 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een werkbezoek gebracht aan VDL Nedcar te Born. Een aantal raadsleden van het gob heeft aan dit werkbezoek deelgenomen.  We werden ontvangen met koffie, thee en Limburgse vlaai. Vervolgens werd er gestart met een introductie die plaatsvond door een zeer enthousiaste logistiek manager van VDL […]

Lees meer »
gob Yvonne Salvino fractievoorzitter

Yvonne Salvino nieuwe fractievoorzitter politieke groepering gob

21 december 2018 YVONNE SALVINO NIEUWE FRACTIEVOORZITTER POLITIEKE GROEPERING gob Verjonging en vernieuwing… de ambitie waar gob mee aan de verkiezingscampagne verleden jaar begon. In de aanloop naar 21 maart 2018 heeft de huidige fractievoorzitter Paul Verjans van gob kenbaar gemaakt dat de raadsperiode 2018-2022, zijn laatste periode zal zijn als raadslid in de gemeente […]

Lees meer »
roeptoeter

Risico’s bij de brug tussen Holtum en Illikhoven, rijd je in een donker gat of het Julianakanaal in?

De politieke groepering gob is door inwoners attent gemaakt op de onveilige situatie bij de brug over het Julianakanaal tussen Holtum en Illikhoven. In de eerste plaats ontbreekt er een afscherming, vangrail, omheining of begroeiing tussen het Julianakanaal en de Halve Maanweg. Hierdoor kan het voorkomen, dat verkeer komende vanaf Holtum, rijdende in de richting […]

Lees meer »

Aan alle gob-ers en familie…

Tjonge, tjonge, wat was 2018 een bewogen jaar. Een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Een jaar waar ontzettend veel energie werd gestoken in de verkiezingscampagne. Een campagne, die tot doel had om de basis te leggen voor verjonging en vernieuwing binnen gob. Met daarbij de ervaring behouden en in te zetten voor de toekomst. Dit […]

Lees meer »

VAN PARTIJPROGRAMMA… …NAAR COALITIEAKKOORD …NAAR ADDENDUM

Waar verkiezingen eindigen beginnen besprekingen over bestuurlijke verantwoordelijkheid mét de daarbij behorende kansen en uitdagingen. gob heeft vanuit haar partijprogramma – dat leidde tot een verkiezingsoverwinning in maart 2018 – stevige invulling kunnen geven aan het brede coalitieakkoord dat er is gevormd binnen onze gemeente. Ons partijprogramma met de merkbelofte ‘jong en oud werkt samen […]

Lees meer »
roeptoeter

Overleg provinciaal toezichthouder deputé Koopmans met de gemeenteraad Sittard-Geleen

Donderdag 6 december 2018  werd er een informatiebijeenkomst belegd van de gemeenteraad van Sittard-Geleen met de deputé Koopmans en ambtelijke ondersteuning in de provinciale rol als financieel provinciaal toezichthouder. Van de zijde van de provincie werd toegelicht dat ambtelijk aan het College van GS zal worden voorgesteld de begroting 2019 en meerjarenbegroting goed te keuren, […]

Lees meer »
roeptoeter

Bestuursmededeling

In de ledenvergadering van 21 november 2018 traden de bestuursleden Els Meewis-Stans als voorzitter en de bestuursleden John Peeters en Fred Vroomen af. In deze vergadering werden tevens de nieuwe bestuursleden Andre de Bruin, Jesse van Dalsen en Hans Nohlmans benoemd. Andre de Bruin wordt onze nieuwe voorzitter.

Lees meer »
gob ereleden 2018

Verbinding. Loyaliteit. Vertrouwen.

Deze toppers, onze jubilarissen, hebben een warm hart voor gob. Familie gob is trots…….extra trots op ons erelid Els Meewis. Op de foto ziet u een trotse partijleider (Pieter Meekels) met zijn jubilarissen.

Lees meer »
roeptoeter

Begrotings- en bezuinigingsronde Sittard-Geleen

De begrotingsbehandeling, oftewel de bezuinigingsronde van de gemeente Sittard-Geleen heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering op 13 november 2018 van 18.30 – 22.30 uur en op 14 november 2018 van 18.30 uur tot 15 november 2018 te 02.45 uur. Een marathonzitting van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, die nog nooit eerder vertoond is. Op internet is te […]

Lees meer »
roeptoeter

Beeldvormende discussie begroting 2019 en de belasting maatregelen voor 2019

Op 1 november 2019 heeft er tijdens de raadsronde een stevige discussie plaatsgevonden aangaande de door het College van B&W in Sittard-Geleen aan de raad gepresenteerde concept begroting 2019, 3e rapportage 2018 en de belastingmaatregelen voor 2019. Eenieder is er van overtuigd dat de financiële  situatie van de gemeente Sittard Geleen verre van rooskleurig is […]

Lees meer »
roeptoeter

In dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”

Woensdagmorgen 10 oktober  zijn Marcel Claessens en Angelique Smeets namens gob aanwezig geweest bij een bijeenkomst georganiseerd door MEE Zuid-Limburg in Heerlen. MEE vindt dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen meedoen aan onze maatschappij. Daarom gingen wij, gemeenteraadsleden, bestuurders,  voor MEE belangrijke samenwerkingspartners en MEE zelf, in dialoog over “eigen regie” en “zelfredzaamheid”. Mensen met […]

Lees meer »
roeptoeter

Speld van Verdienste voor Ton Keulen uit Buchten

Ons gob lid Ton Keulen heeft  zaterdag 13 oktober door loco-burgemeester Pieter Meekels een gemeentelijke onderscheiding ontvangen. Ton is voorzitter van het dorpsplatform Buchten en penningmeester van het Comité van Samenwerking Buchten. Ook is hij met een korte onderbreking 15 jaar voorzitter van het Maasland Kozakkenkoor. Verder is Ton lid geweest van de EHBO vereniging […]

Lees meer »
roeptoeter

Middengebied Grevenbicht Obbicht

Tijdens de ronde vergadering van donderdag 11 oktober was een mooi voorbeeld hoe de burgers in een vroegtijdig stadium bij de gemeentelijke plannen betrokken kunnen worden. Op de agenda stond ‘de plannen omtrent middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht’. Raadslid Marcel Claessens, heeft het initiatief genomen om de inwoners van Grevenbicht en Obbicht de gelegenheid te […]

Lees meer »
zomerreces gob sittard

Zomerreces na een succesvolle eerste periode

Na de laatste raadsvergadering van 5 juli jongstleden is het dan nu zomerreces! Pittige discussies verleden week, vooruit kijken en samen aan de slag met veel vertrouwen, liepen als een rode draad door deze ‘marathon’ raadsvergadering. Vooruit kijken, samen en vertrouwen… allemaal bouwstenen van gob vanuit onze visie. Onze belofte aan u! De zomermaanden gebruiken […]

Lees meer »

COALITIEAKKOORD

Donderdag 31 mei tekende partijleider Pieter Meekels namens gob een coalitieakkoord met VVD, SPA en de Vernieuwingsgroep bestaande uit GroenLinks, DNA, SP en PvdA. De nieuwe coalitie heeft 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Als grootste partij levert gob 3 wethouders (2,5 fte) in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. […]

Lees meer »
roeptoeter

Gob vormt coalitie met Vernieuwingsblok (GroenLinks, SP, DNA, Partij van de Arbeid) en VVD

Donderdagavond 3 mei heeft informateur Ad Lutters zijn eindverslag uitgebracht. Twee weken eerder sprak hij bij zijn tussenverslag van een dilemma en vroeg hij gob een keuze te maken tussen een coalitie met CDA en kleinere partijen óf met het Vernieuwingsblok bestaande uit GroenLinks, SP, DNA en Partij van de Arbeid en kleinere partijen. Gob […]

Lees meer »
verslag van informateur ad lutters

Verslag van informateur Ad Lutters

Donderdagavond heeft informateur Ad Lutters verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over het informatieproces en zijn advies kenbaar gemaakt. Uit de eerste informatieronde was al duidelijk geworden dat het komen tot een andere bestuurscultuur voor alle partijen een belangrijk thema is. Lutters heeft daarom met alle partijen gesproken over hetgeen precies bedoeld wordt met “een andere […]

Lees meer »
roeptoeter

Eerste informatieronde coalitiebesprekingen afgerond

Als grootste partij heeft gob een eerste ronde van informatieve gesprekken gehouden met alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van de gemeenteraad, Burgemeester Cox. Donderdagavond 5 april bracht informateur Pieter Meekels verslag uit aan de gemeenteraad over deze eerste ronde. In de informatieve gesprekken ging het onder […]

Lees meer »
gob feestavond5 klein

Samen sterk, samen trots!

“Greutsj op òs allenèi”, dat waren de woorden van voorzitster Els Meewis naar alle kandidaten met hun aanhang en alle direct en indirect betrokkenen. De winst die gob behaalde op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. waren reden voor een feestje gisterenavond. In intieme kring vierde gob de indrukwekkende uitslag van 9.345 stemmen die de voltallige kandidatenlijst […]

Lees meer »
gob winnaar gemeenteraadsverkiezingen 2018

gob-fractie groeit naar 9 leden

Gisteren won gob de gemeenteraadsverkiezingen in Sittard-Geleen en werd met 9 zetels de grootste partij in de raad. Maar liefst 9345 stemmen werden uitgebracht op de kandidaten van gob. Wij danken u voor uw stem en voor het vertrouwen. gob neemt nu het initiatief om de onderhandelingen op te starten om te komen tot een […]

Lees meer »
beeg.nl

Vragen en antwoorden gob t.b.v. Beeg.nl door lijsttrekker Pieter Meekels

1. Hoe kijk je terug op de afgelopen 4 jaar ? Heeft gob zijn stempel kunnen drukken op het beleid van de gemeente ? Er is veel gebeurd de afgelopen 4 jaar. En met name veel gerealiseerd. Beleid gaat over meerdere jaren, dus er is ook afgemaakt wat in het verleden is ingezet. Een belangrijk uitgangspunt […]

Lees meer »
Betekenis gob

Wist u dat…

De naam gob ontstaan is in 1981 vanuit de toenmalige herindeling van Grevenbicht, Obbicht en Born. In 2001 ter gelegenheid van de herindeling van Sittard, Geleen en Born is de betekenis omgedoopt in de kernwaarden Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar. Nu in 2018 is gekozen voor het principe dat gob een brand is, zoals bijv. Hema. […]

Lees meer »
roeptoeter

Provincie keurt begroting Sittard-Geleen goed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de begroting van de gemeente Sittard-Geleen goedgekeurd. Daarmee wordt een fikse inspanning van de gemeenteraad en het college van B&W van Sittard-Geleen beloond. ,,Gezamenlijk zijn we er in geslaagd om extra ombuigingen vast te stellen, waardoor we nu voldoen aan de richtlijnen van de provincie,” zegt wethouder Pieter Meekels (gob, […]

Lees meer »
Verkiezingsdebat-Trevianum-Sittard

Verkiezingsdebat op Trevianum in Sittard

Lijsttrekker Pieter Meekels nam vanmiddag deel aan het verkiezingsdebat op Trevianum in Sittard. Er waren honderden leerlingen aanwezig. Samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad. Ook voor de toekomstige generaties!

Lees meer »
gob-tekent-diversiteitspact

gob tekent diversiteitspact van COC Limburg

Vandaag tekenden Giel Kremer en Harry Govers namens gob het diversiteitspact van COC Limburg. Met dit pact wil COC samen met andere organisaties de gemeentelijke politieke partijen een handreiking bieden om te komen tot diversiteitsbeleid. De organisaties willen dat de achterstand wordt ingehaald. Het pact kent vier actiepunten: onderwijs, gezondheid/eenzaamheid, arbeidsmarkt en discriminatie. Het pact […]

Lees meer »
Golden circle

De golden circle van gob

De golden circle van gob…….ja dat is ook wat wij doen op een zaterdagochtend. Niet alleen campagne voeren op de markten op zaterdagochtend, maar ook leren van en met  elkaar. Zo zijn wij op onlangs uitgenodigd bij DOOR communicatie en vorm, en werden wij door Jeroen van der Burgt, meegenomen in de golden circle van […]

Lees meer »
roeptoeter

Persbericht: gob over de zwembaden en wielerbaan in Sittard-Geleen

Krantenartikelen en allerlei reacties via social media over sluiting van zwembaden zijn voor de politieke groepering gob aanleiding voor dit persbericht. De informatie dat het College van Burgemeester en Wethouders een voorgenomen besluit heeft genomen voor een centrale vestiging voor ijs- en zwemwater op Glanerbrook te Geleen en niet op de Sportzone is naar mening […]

Lees meer »
gob klein

Kandidaten in de picture, ontmoet het KOPteam 10+!

Trots stellen wij onze jonge en vernieuwde samenstelling van ambitieuze kandidaten voor! Vertegenwoordiging van de wijken en dorpen in Sittard-Geleen en toekomstbestendigheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de samenstelling van onze volledige lijst en ons KOPteam 10+. We werken hard aan een lijst die een reflectie is van de samenstelling van onze maatschappij; jongere en oudere […]

Lees meer »
pieter-meekels

Persbericht: Pieter Meekels lijsttrekker GOB in 2018

Pieter Meekels is gekozen tot lijsttrekker van de politieke partij GOB voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in de gemeente Sittard-Geleen. Hij werd unaniem tot lijsttrekker gekozen tijdens de drukbezochte ledenvergadering van GOB op 7 maart jl. Cruciale ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij Chemelot en VDL Nedcar mede dankzij zijn inzet als wethouder economie en […]

Lees meer »
roeptoeter

VISIE politieke groepering GOB over stadsdeel GELEEN

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten van burgers die hun bezorgdheid uitspreken over het stadsdeel Geleen. Burgers die bezorgd zijn over de toekomst van de Hanenhof en het sport- en recreatiecentrum Glanerbrook, maar ook over de toekomst van het stadscentrum van Geleen. De leegstand, die verder dreigt op te lopen. De politieke groepering GOB is grote voorstander […]

Lees meer »