gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob online
gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Nieuws

Nieuws Yvonne Salvino gob

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Yvonne Salvino-Meijer.

Mijn naam is Yvonne Salvino-Meijer en ik mag de gob fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen leiden. Ik zeg daarbij nadrukkelijk ‘mag’ omdat het een groot voorrecht is waar ik erg trots op ben en wat ik met veel passie doe. Net zo trots ben ik op alle gob leden van mijn huidig team. Onderdeel […]

Lees meer »
roeptoeter

Wisseling van de wacht in de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

In de gemeenteraad van Sittard-Geleen zal gob raadslid Marcel Huijveneers, wegens een verhuizing die binnenkort zal plaats vinden, ontslag nemen. Marcel is sinds 2010 namens gob lid van de gemeenteraad en heeft zich daarbij steeds ingezet voor de belangenbehartiging van alle inwoners van Sittard-Geleen. Ook was hij voorzitter van de werkgeverscommissie. Ondanks zijn verhuizing zal […]

Lees meer »
Nieuws Fred Vroomen gob

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Fred Vroomen.

Mijn naam is Fred Vroomen en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. gob is van mening dat een goed woon- en vestigingsklimaat voor al onze inwoners belangrijk is. Ook is het een randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van Sittard-Geleen. Hierbij hoort […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Niek Wetzels.

Ik ben Niek Wetzels en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Graag vraag ik daarom uw hulp. Recent heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een belangrijke investering: de unilocatie tussen Grevenbicht en Obbicht. Een nieuwe locatie, een nieuw gebouw met alle noodzakelijke voorzieningen én goede sportvoorzieningen. […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Marcel Claessens.

Ik ben Marcel Claessens en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Daarom meld ik me dan ook tot u. Ik behandel als gob woordvoerder het ontwerp inpassingsplan voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar. Daarin staat hoe de uitbreiding van het fabrieksterrein en de aanpassingen aan de wegen […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Ivo Tillie.

Ik ben Ivo Tillie en binnen de gob fractie vinden we het belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Daarom meld ik me dan ook tot u. Ik behandel als gob woordvoerder de ontwikkelingen rondom duurzame energie, en met name windenergie op het bedrijventerrein Holtum-Noord waar 3 windmolens haalbaar lijken. Recent heeft de gemeenteraad van […]

Lees meer »
roeptoeter

Raadslid Myra Wijnen en de toekomst van Glanerbrook.

TOEKOMST GLANERBROOK GELEEN Politieke groepering gob heeft op initiatief van ons raadslid Myra Wijnen, die overigens recht tegenover Glanerbrook woont, een bezoek gebracht aan Glanerbrook. De delegatie, die bestond uit raadsleden, burgerraadsleden en wethouders, kregen een toelichting op de plannen door Ralph Verbael. Verder kregen de gobbers nog een rondleiding door het complex, dat in […]

Lees meer »
roeptoeter

Samen maken we onze toekomst. Helpt u mee? Kitty Creemers.

Ik ben Kitty Creemers en mag de spits afbijten. In de komende weken zullen we regelmatig bij u langskomen met telkens een ander onderwerp. Binnen de gob fractie vinden we het namelijk belangrijk dat we onze toekomst samen maken. Ik behandel als gob woordvoerder de doorontwikkeling van de vrijgekomen plek na de sloop van het […]

Lees meer »
roeptoeter

Samenwerkingsafspraken gemeente Sittard-Geleen en Provincie..

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE SITTARD-GELEEN EN GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG Historie:  met Gedeputeerde Staten van Limburg is over de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen de afspraak gemaakt om te komen tot repressief toezicht middels een structureel sluitende meerjarenbegroting. Verder was het verzoek om te komen tot een bredere steun in de gemeenteraad. Dit is met ingang […]

Lees meer »
roeptoeter

Pieter Meekels nieuwe voorzitter van de pijler Economie en Werk van de 40 grote gemeenten (G40)

Pieter Meekels nieuwe voorzitter van de pijler Economie en Werk van de 40 grote gemeenten (G40). Er zijn van die momenten waar wij blij van worden. En vandaag is zo’n moment. Wij ontvingen namelijk een persbericht van de gemeente Sittard-Geleen. Daarin maakten zij wereldkundig dat onze partijleider Pieter Meekels, gekozen is tot voorzitter van de […]

Lees meer »
roeptoeter

Onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht…..een feit!

Al jarenlang wordt er gesproken over dit dossier en vandaag heeft er dan eindelijk besluitvorming plaatsgevonden. Aan de raad is gevraagd om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.9 Partijen stemden vóór. Dit juichen we toe. Op dit draagvlak hadden we gehoopt. Dat het […]

Lees meer »
roeptoeter

Compensatiemaatregelen voor gebiedsuitbreiding VDL Nedcar……wij maken ons zorgen en heeft dan ook onze volledige aandacht.

Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Een belangrijke stap in de verankering van VDL Nedcar in deze regio. Het zijn weliswaar moeilijke tijden voor de automobielindustrie, maar we hopen dat VDL erin slaagt een nieuwe opdrachtgever binnen te halen en daarmee de continuïteit te […]

Lees meer »
roeptoeter

Zaterdag 27 Juni was een actiedag georganiseerd tegen zwerfafval in Geleen.

Zaterdag 27 Juni waren wij met jong en oud vertegenwoordigd bij de ‘anti-zwerfvuil actie in Geleen.Jammer dat dit nodig is en laten we vooral hopen dat met deze actie, men zich meer bewust wordt, van wat er allemaal klakkeloos wordt weggegooid of gedumpt. Geleen Centrum ziet er weer een stuk opgeruimder uit. Laten we dat […]

Lees meer »
roeptoeter

Goed nieuws voor ons!

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht en hiervoor de middelen beschikbaar te stellen.Al jarenlang een dossier waar gob zich hard voor maakt. Een investering die wij belangrijk vinden voor onze kleine kernen.Het gaat om meer […]

Lees meer »
roeptoeter

Belangrijk & interessant voor jong en oud

Het informatiepunt Samen Sterk is wellicht al bij u bekend,en toch brengen wij het nogmaals bij u onder de aandacht.Dit informatiepunt is er om mensen met een hulpvraag tekoppelen aan mensen die hulp bieden.Kent u iemand in de buurt die wel wat hulp kan gebruiken de helpende hand door te wijzen op het informatiepuntSamen Sterk. […]

Lees meer »
gob geslaagd

GESLAAGD!

De vlaggen, boeken en schriften zijn zo langzamerhand weer zichtbaar in onze gemeente. Sommigen hebben het verlossende woord ‘GESLAAGD’ al gehoord. Sommigen moeten nog een paar dagen geduld hebben. Een vreemde tijd om je diploma in te behalen, daar is iedereen zich van bewust. Echter jullie hebben er hard voor gewerkt. DUS geniet ervan! Heb […]

Lees meer »
roeptoeter

“DENK MET ONS MEE” SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST!

De oproep van onze premier Rutte aan de jongeren ondersteunen we van harte. “DENK MET ONS MEE”SAMEN MAKEN WE DE TOEKOMST! ‘meeweten, meedenken, meebeslissen en meedoen, in de samenleving, zelfstandig kunnen zijn en je eigen keuzes maken dat is voor veel mensen belangrijk’, een zin geciteerd uit ons partijprogramma. Vaak zo vanzelfsprekend en nu even […]

Lees meer »
roeptoeter

Provincie kiest voorkeursalternatief inzake uitbreiding VDL.

Sittard-Geleen, 24 april 2020 Geachte leden van de gemeenteraad De Provincie Limburg heeft het voorkeursalternatief gekozen in het kader van het Provinciaal Inpasssingsplan (PIP) voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born. Oorspronkelijk was het de bedoeling van de Provincie om informatiebijeenkomsten voor de omgeving te houden. Nu dat niet mogelijk is, heeft het […]

Lees meer »
roeptoeter

HUPAC verbindt Moerdijk en Geleen Rail Terminal Chemelot.

In 2019 stelde ons burgerraadslid Fred Vroomen vragen aan het college met betrekking tot de sterk groeiende positie van Sittard-Geleen in de logistieke sector. Sittard-Geleen ontwikkelt zich tot een sterke logistieke speler vanwege de aanwezigheid van de Rail Terminal Chemelot, de grootschalige storage en HUB faciliteiten in Born, waaronder de Born Barge Terminal. Bovendien is Sittard-Geleen […]

Lees meer »
roeptoeter

Gemeenteraadsleden bieden een helpende hand.

Sittard-Geleen, 9 april 2020 Verenigingen, maatschappelijke en sociale organisaties ondervinden momenteel veel problemen, dat is helder. Alle partijen in de gemeenteraad zijn zich hiervan bewust en willen graag helpen om de schade te minimaliseren en hen door deze moeilijke tijd te loodsen. Raadsleden willen dat samen oppakken en er geen partij-politieke kwesties van maken. De […]

Lees meer »
roeptoeter

RWM zamelt eenmalig oud papier in & Milieupark Born in beperkte mate weer geopend.

PERSBERICHT Sittard, 17.04.2020 Oud Papier RWM gaat tussen 20 april en 15 mei eenmalig oud-papier inzamelen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. De afvalinzamelaar stopte op 17 maart jongstleden met het ophalen van oud-papier wegens met name de ingestelde coronamaatregelen en daarnaast een oplopend ziekteverzuim. Omdat oud-papier op sommige plekken langs de weg blijft […]

Lees meer »
roeptoeter

Een economisch sterk Sittard-Geleen, mooie ontwikkelingen voor winkelcentrum Den Tempel in Sittard.

Renovatie Den Tempel wordt afgerond Sittard-Geleen, 15 april 2020 –  De gemeente Sittard-Geleen start over enkele weken met de renovatie van winkelcentrum Den Tempel in Sittard. In het gebied wordt de riolering aangelegd en komt vervolgens nieuwe bestrating. Deze werkzaamheden zijn de afronding van een grote opknapbeurt voor het Tempelgebied, waaraan ook de eigenaren van […]

Lees meer »
roeptoeter

Een mooi gebaar van onze Zusterstad Maoming, echte vrienden helpen elkaar!

Zusterstad Maoming schenkt 100.000 mondkapjes aan Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 15 april 2020 – Burgemeester Hans Verheijen en wethouder Pieter Meekels van Sittard-Geleen hebben honderdduizend mondkapjes in ontvangst genomen die de Chinese zusterstad Maoming aan Sittard-Geleen cadeau heeft gedaan. De mondkapjes worden vanaf vandaag verspreid via zorgorganisatie Zuyderland. ,,Het doet mij goed dat onze zusterstad Maoming met […]

Lees meer »
roeptoeter

Nieuwsbrief van de gemeente Sittard-Geleen naar de Ondernemers

Beste ,Dit is een extra nieuwsbrief voor ondernemers in Sittard-Geleen naar aanleiding van het Coronavirus. In deze nieuwsbrief vindt u gemeentelijke informatie die voor ondernemers van belang kan zijn en wordt verwezen naar landelijke regelingen die u als ondernemer kunnen helpen om de gevolgen van de crisis te verminderen. De informatie in deze nieuwsbrief is […]

Lees meer »
roeptoeter

Nieuwe coalitie Sittard – Geleen een feit..

Met gepaste trots stellen wij de nieuwe coalitie aan u voor. Onze coalitie bestaande uit de partijen CDA, GroenLinks, Stadspartij en wij zelf natuurlijk, gob. Deze partijen vertegenwoordigen 25 zetels van de in totaal 37 zetels. Namens gob hebben Pieter Meekels en Leon Geilen de volgende portefeuille: Pieter Meekels; Stedelijke ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt. Leon […]

Lees meer »
roeptoeter

Fractie gob tevreden met de koers die uitgezet wordt…

GOB-FRACTIE STEMT IN MET DE KOERS VAN FORMATIEPROCES IN SITTARD-GLEEN De gob-fractie is zeer ingenomen met de keuze van formateurs Yvonne Salvino en Pieter Meekels om een coalitie te gaan vormen met twee partijen van de in 2018 gevormde coalitie en twee oppositiepartijen waarmee in een nieuwe coalitie sprake is van evenwicht tussen oud en […]

Lees meer »
roeptoeter

Mama’s Pride….een geliefd evenement blijft in stand.

Sittard-Geleen verheugd met bevestiging Mama’s Pride 2020 Sittard-Geleen, 9 januari 2020 – Popfestival Mama’s Pride zal in 2020 doorgang vinden. Dat hebben Stichting Mama’s Pride en de gemeente Sittard-Geleen geconcludeerd naar aanleiding van een constructief gesprek. Stichting Mama’s Pride gaf eind 2019 te kennen onzeker te zijn over haar toekomstig voortbestaan. Een subsidietoekenning van Sittard-Geleen […]

Lees meer »
roeptoeter

Tussenrapportage formatieproces nieuwe coalitie Sittard-Geleen

Aanleiding Op donderdag 3 oktober j.l. heeft de commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen GroenLinks, PvdA, PVV en D66, haar advies uitgebracht aan de fractievoorzitters cq vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeenteraad. De commissie heeft op basis van constateringen geadviseerd aan gob om per direct te starten met een formatieproces om een […]

Lees meer »
roeptoeter

De cirkel is rond!

Hans Verheijen wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen. Dat maakte gob-fractievoorzitter Yvonne Salvino vanavond als voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend.Verheijen is nu nog burgemeester van Wijchen in Gelderland.gob feliciteert de kandidaat-burgemeester met de voordracht en ziet uit naar een prettige en constructieve samenwerking in het belang van onze mooie gemeente Sittard-Geleen, een stad om lief […]

Lees meer »
roeptoeter

Mama’s Pride….hoe zit het met de subsidie

De politieke groepering gob roept het college op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de organisatie van mama’s pride. Vandaag is er veel commotie en onduidelijkheid ontstaan over de subsidie van 2020.Wat is er waar en wat niet?Waarom is er meer subsidie nodig dan vorig jaar?Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid.

Lees meer »
roeptoeter

Windmolens….een aantal technische vragen aan de wethouder

Rondevoorstel:Windpark Holtum Noord Datum:  31 oktober 2019 Algemeen In het coalitie-akkoord hebben we afgesproken om te streven naar een energieneutrale gemeente. En dat we daarvoor in gesprek gaan met partners en inwoners van onze gemeente. Er moet een energie-akkoord voor Sittard-Geleen ontwikkeld worden. Daarom wordt een integraal beeld geschetst van de opgave en de mogelijkheden […]

Lees meer »
roeptoeter

Voortgangsrapportage formatieproces nieuwe coalitie.

Voortgangsrapportage formatieproces nieuwe coalitie Sittard- Geleen Op donderdag 3 oktober j.l. heeft de commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de partijen GroenLinks, PvdA, PVV en D66, hun advies uitgebracht aan de fractievoorzitters cq vertegenwoordigers van de politiek partijen in de gemeenteraad. De commissie heeft op basis van constateringen geadviseerd aan gob  om per direct te starten […]

Lees meer »
Nieuwsberichten website krant

Passie voor muziek

Sittard, 13 september 2019 Een quote in de krant…..ons burgerlid Fred Vroomen gepassioneerd voor muziek,  in de ronde van muziek en dansonderwijs op 12 september 2019….een uitgestoken hand aan de muziekverenigingen. Burgerraadslid Fred Vroomen van grootste partij GOB vroeg of ook met muziekverenigingen is overlegd. Wethouder Jos Bessems gaf aan de verenigingen te hebben uitgenodigd, […]

Lees meer »
roeptoeter

Vanuit het hart samenwerken aan de toekomst van…..Geleen

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren, het dossier dat in de afgelopen maanden van voor tot achter besproken is en waarin stappen vooruit zijn gemaakt. TerugblikBehandeling in de ronde juni 2019. Onze bijdrage was kritisch. Er lag een voorstel voor met een viertal aandachtspunten t.w. leegstand, parkeertarieven, onaantrekkelijke openbare ruimte en ondermijning. En er lagen enkele voorstellen […]

Lees meer »
roeptoeter

gob nodigt partijen uit voor informatiegesprekken

Woensdag 24 juli De Politieke Groepering gob heeft gisteravond aan alle partijen in de gemeenteraad kenbaar gemaakt een informatieronde te starten met als doel de adviezen en argumenten te inventariseren over wat er dient te gebeuren in het belang van de gemeente Sittard-Geleen. Op 4 juli heeft raadslid Fredrix kenbaar gemaakt de DNA-fractie te verlaten. […]

Lees meer »
roeptoeter

Politiek en aandacht…

Raadslid Ivo Tillie heeft zich deze week aangesloten bij onze fractie gob. Blij verheugd om u dit te kunnen melden. Ivo Tillie was sinds jaar en dag raadslid bij de SP, en sinds de vorige verkiezingen, onze collega in de coalitie. Op enig moment heeft Ivo aangegeven zich niet meer te kunnen verenigen met de […]

Lees meer »
gob geslaagd

Jong of oud, iedereen is voor ons belangrijk.

Alle geslaagden onder ons feliciteren wij met het behalen van hun diploma…..en nu genieten van de zomer!

Lees meer »
Nieuwsberichten website krant

Lekker met vakantie… toch!?

We vroegen het aan Aukje van Wersch, onderneemster in Born. “Vakantie is voor mij als onderneemster tijd voor het gezin en ook de accu opladen en frisse strategieën bepalen voor ons bedrijf. Je bent als onderneemster wel op vakantie maar ons bedrijf draait gewoon door. Vaak regel je dan toch nog altijd een aantal zaken. […]

Lees meer »
roeptoeter

RAADSCONFERENTIE, PASSEND IN DE VERNIEUWING EN CULTUUROMSLAG VAN DE RAAD VAN SITTARD-GELEEN

Als we spreken over de vernieuwing, de nieuwe cultuuromslag, waar hebben we het dan eigenlijk over en wat is daarbij ons doel? Hebben we daar met zijn allen eenzelfde beeld bij? Waar hebben we het over: Naar ons idee hebben we het dan over: -Het streven naar het verkleinen van de kloof tussen de inwoners […]

Lees meer »
fijne moederdag

Fijne Moederdag

Wij wensen jullie een fijne Moederdag.

Lees meer »

Herdenken en vrijheid vieren

Op 4 mei 2019 was het Nationale Dodenherdenking. In onze gemeente werd op deze dag op diverse plaatsen hier aandacht en besteed. Zo waren wij als gob aanwezig in Born, Obbicht, Geleen en Sittard. Een van de initiatieven om jeugd meer bij het herdenken te betrekken is het zogenaamde Kindermonument. Dat wordt jaarlijks tijdens de […]

Lees meer »
gob werk in uitvoering

Jules Stans laat zijn ‘licht schijnen’ op de steunfractie van gob.

Zoals elke politieke partij ontleent gob haar bestaansrecht aan de leden van de vereniging. Zij zijn het fundament van ‘het huis dat gob heet’. De leden van gob die gekozen zijn in de gemeenteraad hebben de handen vol met hun raadslid-werkzaamheden en zijn blij met de ondersteuning die zij vanuit de partij krijgen. De steunfractie […]

Lees meer »
fijne koningsdag

Fijne Koningsdag

Wij wensen jullie een fijne Koningsdag.

Lees meer »
gob koninklijke onderscheiding

gob-lid Marieke Russel ontvangt Koninklijke onderscheiding

Vanmorgen ontving gob-lid Marieke Russel uit Schipperskerk een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Cox. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook 17 andere inwoners van onze gemeente ontvingen een “lintje” voor hun verdiensten voor de samenleving. Wij feliciteren Marieke en alle andere gedecoreerden met hun onderscheiding. 

Lees meer »
roeptoeter

Coalitie in Sittard Geleen en SPA kiezen voor een andere samenwerkingsvorm.

Na grondige onderhandelingen is in mei vorig jaar de coalitie van Sittard-Geleen samengesteld. De politieke partij SPA heeft toen mee het coalitie-akkoord ondertekend en was daarmee lid van de coalitie. SPA heeft echter het afgelopen jaar bij verschillende dossiers vaker laten zien, graag “een eigen koers” te varen. Deze situatie en manier van samenwerken is […]

Lees meer »
gemeente sittard geleen

Ervaring, verjonging en vernieuwing……samen aan de slag.

Ook binnen het bestuur van gob heeft verjonging en vernieuwing plaatsgevonden. Naast de ervaren bestuurders Henk Kitzen en Frans Fredrix vormen Andre de Bruin, Hans Nohlmans en Jesse van Dalsen het bestuur van gob. Ieder met een eigen achtergrond maar met dezelfde ambitie: “Samen aan de slag vanuit ons hart”. Naast onze rol in het politieke onderdeel willen we […]

Lees meer »