politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob geleen
gob online
gob
gob politieke vereniging
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

standpunt GOB

Ontwikkelen ESCS met oog voor de Schwienswei en gebruik zwembad.

Bijdrage gob tbv een randvoorwaardendocument voor de ontwikkeling van de ESCS locatie.

De gob

Lees meer »
standpunt GOB

Van afval tot grondstof, met een goed serviceniveau.

Voorzitter

De gob fractie is voorstander om te werken naar een circulair afvalbeleid en onderstreept de g

Lees meer »
standpunt GOB

Niemand hoeft zich aangekleid of oetgekleid te voelen. Toch?

Afronding masterplan Zitterd Revisited en vervolgaanpak.

Sittard is nog lang niet af !!

 

Bijna 25 jaar gestruc

Lees meer »

Vragen aan en antwoorden van het college

gob artikel 43 vragen

Verkeersveiligheid op de fietspaden in onze gemeente….

Sittard-Geleen, 4 augustus 2022

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake fietspaden in de gemeente.

Geachte voorzitter,

Lees meer »

Advies geen grondwater gebruiken.

Vragen ex art. 43 RvO inzake Grondwatervervuiling DSM                                               

Lees meer »

Voorlopig geen landelijke windturbinenormen.

Sittard-Geleen, 6 mei 2022

Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Regionale Energie Strategie”

Geacht heer Verhei

Lees meer »

Moties en amendementen

Moties en amendement

Zorgvuldigheid bij elke aanvraag van een vergunning voor de Kapel.

Motie Klooster AgnetenbergDe raad van Sittard-Geleen,In vergadering bijeen op 15/16 december

Lees meer »
Moties en amendement

Aangenomen gob motie, inzake OZB niet-woningen.

MotieIndiener: Politieke groepering gobRaa

Lees meer »
Moties en amendement

Pas op de plaats Windpark Holtum Noord

MotieWindpark Holtum-Noord

Lees meer »

Nieuws

roeptoeter

Phil Boonen nieuwe fractievoorzitter van gob.

 

PHIL BOONEN NIEUWE FRACTIEVOORZITTER POLITIEKE GROEPERING gob

Verjonging en vernieuwing: de amb

Lees meer »
roeptoeter

GOB en CDA samen basiscoalitie en schrijven uitvoeringsprogramma.

PERSBERICHT VOORTGANG COALITIEVORMING SITTARD-GELEEN

GOB en CDA schrijven uitvoeringsprogramma nieuwe col

Lees meer »
roeptoeter

Tijdens de ledenvergadering maakt gob haar wethouderskandidaten en burgerraadsleden bekend.

PERSBERICHT

gob wijst wethouderskandidaten aan

Politieke groepering gob heeft drie ka

Lees meer »

Meedoen

Lid worden

Ik wil lid worden van gob!

Donateur worden

Ik wil donateur worden van gob!

Vragen & spiegelen?