gob sittard geleen
gob online
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard
gob politiek limburg
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

standpunt GOB

Niemand hoeft zich aangekleid of oetgekleid te voelen. Toch?

Afronding masterplan Zitterd Revisited en vervolgaanpak.

Sittard is nog lang niet af !!

 

Bijna 25 jaar gestruc

Lees meer »

Reacties gob m.b.t. stellingen Kieskompas 2022

Reacties gob m.b.t. stellingen Kieskompas 2022

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Kieskompa

Lees meer »
standpunt GOB

Forum voor Democratie sluit zich zelf uit!

GOB VINDT HET OP VOORHAND UITSLUITEN VAN PARTIJEN ON-DEMOCRATISCH

Forum voor Democratie sluit zic

Lees meer »

Vragen aan en antwoorden van het college

Voorlopig geen landelijke windturbinenormen.

Sittard-Geleen, 6 mei 2022

Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Regionale Energie Strategie”

Geacht heer Verhei

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verontrusting over vervuild grondwater, terecht of niet?

Sittard-Geleen, 14 april 2022

Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Grondwatervervuiling DSM”

Geachte voorzitter

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Vrachtwagenproblematiek.

Sittard-Geleen, 11-04-2022

Onderwerp: brief ex art. 43 “Vrachtwagen problematiek”

Geachte Hr. Verheijen

Op 29 ma

Lees meer »

Moties en amendementen

Moties en amendement

Zorgvuldigheid bij elke aanvraag van een vergunning voor de Kapel.

Motie Klooster AgnetenbergDe raad van Sittard-Geleen,In vergadering bijeen op 15/16 december

Lees meer »
Moties en amendement

Aangenomen gob motie, inzake OZB niet-woningen.

MotieIndiener: Politieke groepering gobRaa

Lees meer »
Moties en amendement

Pas op de plaats Windpark Holtum Noord

MotieWindpark Holtum-Noord

Lees meer »

Nieuws

roeptoeter

Eerste terugkoppeling coalitievorming.

Verslag
Eerste informerende besprekingen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lees meer »
roeptoeter

Jongeren informeren via app. Handig en snel!

Een aantal weken geleden heeft raadslid Marcel Claessens namens  de fractie van gob aandacht gevraagd voor

Lees meer »
roeptoeter

College reageert op eenzijdig terugtrekken Wij Schwienswei.

Sittard-Geleen, 17 maart 2022
VERZONDEN 1 7 NWI 2022

Geachte leden van Wij Schwienswei,

Op vrijdag 11 maart respectiev

Lees meer »

Meedoen

Lid worden

Ik wil lid worden van gob!

Donateur worden

Ik wil donateur worden van gob!

Vragen & spiegelen?