gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

Standpunt raadsfractie gob inzake dossier “Het Anker”

Standpunt raadsfractie gob inzake dossier “Het Anker”

Tijdens de Raadsvergadering van 24 februari 202

Lees meer »

Ontwikkelingen Zuyderland

Standpunt gob!

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Lees meer »

Wat staat er dan op het lijstje met zaken van de gob-fractie.

Voorzitter,

De wintertijd is weer ingegaan, het is weer vroeg donker en het gaat overal over een man met een baard, een Pi

Lees meer »

Vragen aan en antwoorden van het college

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake zeer verwarrende parkeersituatie op de Markt te Born.

Sittard-Geleen, 22 mei 2024
VERZONDEN 28 MEI 2024

Geachte heer Verjans,

In april 2024 hebben wij uw brief ontvangen me

Lees meer »

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake MP-feesten 23 mei 2024.

Sittard-Geleen, 22 mei 2024 VERZONDEN 23 MEI 2024

Geachte heer Breidenbach,

Op 26 april jl. ontvingen wij uw brief van

Lees meer »

Brief Art. 43 RvO inzake JOGG-aanpak werkt niet?

15 mei 2024

Geachte voorzitter,

In een artikel van Binnenlands Bestuur van 7 mei jongstleden inzake de JOGG-aanpak staa

Lees meer »

Moties en amendementen

Amendement gob en GroenLinks PvdA inzake Spreidingswet AANGENOMEN.

Amendement: Spreidingswet

De gemeenteraad van Sittard-Geleen in vergadering bijeen op 30 mei 2024, behand

Lees meer »

Motie gob en andere partijen Project Mozart.

Motie Project Mozart
De Gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 30 me

Lees meer »

Motie gob en D66 inzake toekomstscenario Zuyderland.

Motie GOB
Ingediend bij de 1e Programmarapportage 2024 inzake het besluit voor het toekomstscenario

Lees meer »

Nieuws

Ontwikkelingen Omnibuzz

Meedoen telt voor iedereen vindt gob en dan is vervoer een belangrijke pijler.

De Omnibuzz is hiervan een

Lees meer »

Jouw warme jas, trui of schoenen passen ook een ander…….en verwarm hun ❤️

DRINGENDE HULPVRAAG!!!

Jouw warme jas, trui of schoenen passen ook een ander…….en verwarm hun ❤️

De dagen worde

Lees meer »

Definitief geen windmolenpark van ENGIE op Holtum-Noord.

Definitief geen windmolenpark van ENGIE op Holtum-Noord

Lees meer »

Meedoen

Lid worden

Ik wil lid worden van gob!

Donateur worden

Ik wil donateur worden van gob!

Vragen & spiegelen?