gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

standpunt GOB

Niemand hoeft zich aangekleid of oetgekleid te voelen. Toch?

Afronding masterplan Zitterd Revisited en vervolgaanpak.

Sittard is nog lang niet af !!

 

Bijna 25 jaar gestruc

Lees meer »

Reacties gob m.b.t. stellingen Kieskompas 2022

Reacties gob m.b.t. stellingen Kieskompas 2022

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Kieskompa

Lees meer »
standpunt GOB

Forum voor Democratie sluit zich zelf uit!

GOB VINDT HET OP VOORHAND UITSLUITEN VAN PARTIJEN ON-DEMOCRATISCH

Forum voor Democratie sluit zic

Lees meer »

Vragen aan en antwoorden van het college

Advies geen grondwater gebruiken.

Vragen ex art. 43 RvO inzake Grondwatervervuiling DSM                                               

Lees meer »

Voorlopig geen landelijke windturbinenormen.

Sittard-Geleen, 6 mei 2022

Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Regionale Energie Strategie”

Geacht heer Verhei

Lees meer »
gob artikel 43 vragen

Verontrusting over vervuild grondwater, terecht of niet?

Sittard-Geleen, 14 april 2022

Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Grondwatervervuiling DSM”

Geachte voorzitter

Lees meer »

Moties en amendementen

Moties en amendement

Zorgvuldigheid bij elke aanvraag van een vergunning voor de Kapel.

Motie Klooster AgnetenbergDe raad van Sittard-Geleen,In vergadering bijeen op 15/16 december

Lees meer »
Moties en amendement

Aangenomen gob motie, inzake OZB niet-woningen.

MotieIndiener: Politieke groepering gobRaa

Lees meer »
Moties en amendement

Pas op de plaats Windpark Holtum Noord

MotieWindpark Holtum-Noord

Lees meer »

Nieuws

roeptoeter

GOB en CDA samen basiscoalitie en schrijven uitvoeringsprogramma.

PERSBERICHT VOORTGANG COALITIEVORMING SITTARD-GELEEN

GOB en CDA schrijven uitvoeringsprogramma nieuwe col

Lees meer »
roeptoeter

Tijdens de ledenvergadering maakt gob haar wethouderskandidaten en burgerraadsleden bekend.

PERSBERICHT

gob wijst wethouderskandidaten aan

Politieke groepering gob heeft drie ka

Lees meer »
roeptoeter

Eerste terugkoppeling coalitievorming.

Verslag
Eerste informerende besprekingen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lees meer »

Meedoen

Lid worden

Ik wil lid worden van gob!

Donateur worden

Ik wil donateur worden van gob!

Vragen & spiegelen?