gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

standpunt GOB

Water en klimaatadaptatieplan.

De overstroming in de afgelopen zomer heeft de noodzaak voor dit water en klimaatadaptatieplan wel aangetoond. Gelukkig is on

Lees meer »
standpunt GOB

Wij zijn benieuwd naar uitwerking variant 3 Wij Schwienswei en gemeente.

Aan de leden van Wij Schwienswei

Sittard

Sittard-Geleen, 5 januari 2022

Betreft: verzoek inzake invullen stemwijzer

Lees meer »

Feiten windmolenpark Holtum.

GOB KIEST NIET VOOR OF TEGEN WINDMOLENS IN HOLTUM-NOORD,MAAR KIEST VOOR HET BELANG VAN D

Lees meer »

Vragen aan en antwoorden van het college

gob artikel 43 vragen

Het Anker te Born…..wat is de stand van zaken?

Sittard-Geleen, 12 januari 2022

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake de stand van zaken ontwikkeling Sportplaza Het Anke

Lees meer »

Veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel.

antwoorden art. 43 vragen inzake Betekenis voor de veiligheid in Krawinkel en Lindenheuvel?

Lees meer »

Besluit St. Joepmarkt 2022 in februari a.s.

vragen ex artikel 43 RVO inzake St. Joep markt Sittard 2022

Lees meer »

Moties en amendementen

Moties en amendement

Zorgvuldigheid bij elke aanvraag van een vergunning voor de Kapel.

Motie Klooster AgnetenbergDe raad van Sittard-Geleen,In vergadering bijeen op 15/16 december

Lees meer »
Moties en amendement

Aangenomen gob motie, inzake OZB niet-woningen.

MotieIndiener: Politieke groepering gobRaa

Lees meer »
Moties en amendement

Pas op de plaats Windpark Holtum Noord

MotieWindpark Holtum-Noord

Lees meer »

Nieuws

Digitaal in gesprek met Leger des Heils

Aalt Fikse is 52 jaar, woonachtig in Heerlen, en als Pionier van het Leger des Heils verbonden met onze gemeente.

Lees meer »

Een stevige kop koffie met de voorzitter van Concordia Obbicht

Kopje Koffie met Ruud Jennekens

 

Ruud Jennekens is de voorzitter van Concordia Obbicht. Met het

Lees meer »

Meedoen

Lid worden

Ik wil lid worden van gob!

Donateur worden

Ik wil donateur worden van gob!

Vragen & spiegelen?