gob geleen
gob sittard
gob online
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob
gob sittard geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gob

Sinds 1981… al vanuit het hart!

Politieke groepering gob is opgericht in 1981 in de aanloop naar de toenmalige verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad als gevolg van de samenvoeging van de voormalige gemeenten Born, Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven. De afkorting stond toen voor Grevenbicht, Obbicht en Born. De naam gob had in de voormalige gemeente brede bekendheid gekregen en is derhalve ook bij de herindelingsverkiezingen als gevolg van de fusie van de voormalige gemeenten Sittard, Geleen en Born op 1 januari 2001 niet losgelaten. Wel wijzigde de betekenis van de 3 letters naar Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018, is in het kader van het streven naar verjonging en vernieuwing ervoor gekozen om gob als merknaam neer te zetten, met een sterke merkbelofte vanuit de twee pijlers ‘leefbaarheid’ en ‘economie’. Een metamorfose die er mag zijn… nieuw en helemaal passend in deze tijd.
Online en offline en vooral een toekomstbestendig programma vanuit het hart (www.gob-online.nl). Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad. Dat is gob anno nu