gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Procesversnelling muziekonderwijs

Geachte voorzitter,

Gelet op de wethouders brief inzake procesgang/besluitvormingstraject Muziek Onderwijs Sittard -Geleen en daarna ontstane vragen ten aanzien van de aangeduide timing heeft de fractie GOB de volgende vraag:

-Welke mogelijkheden zijn er om het traject onderzoek matrix varianten en de voorziene consultatie van het muziekveld zodanig te versnellen dat er vóór 25 december 2019 helderheid komt inzake de wensen uit het veld, de mogelijkheden om individueel muziekonderwijs te secureren en de financiële implicaties die uit de varianten voortvloeien- met het oog om ruimschoots vóór de kaderbrief de beeldvormingsfase te kunnen afronden.

Dit zou voor de vele partijen (waaronder o.a. het muziekveld, muziekinstellingen en de individuele musici) de gelegenheid bieden hun 2020 planvorming en te nemen personele en organisatorische maatregelen, tijdig te kunnen aanzetten.

Ik verzoek u vriendelijk om beantwoording van deze brief binnen de in het RvO gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob fractie

Fred Vroomen