gob
gob sittard
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoorden vanuit het college inzake PFAS – PFOS problematiek

Geachte heer Vroomen,
In antwoord op uw vragen ex artikel 43 , inzake de PFAS, PFOS problematiek kunnen
wij u als volgt berichten:
Vraag 1
Worden in onze gemeente bouw- en grondwerken getroffen door dit handelingskader
PFAS? Zo ja , welke activiteiten betreft het, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de
gemeente ermee om?