vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoorden vanuit het college inzake PFAS – PFOS problematiek

Geachte heer Vroomen,
In antwoord op uw vragen ex artikel 43 , inzake de PFAS, PFOS problematiek kunnen
wij u als volgt berichten:
Vraag 1
Worden in onze gemeente bouw- en grondwerken getroffen door dit handelingskader
PFAS? Zo ja , welke activiteiten betreft het, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de
gemeente ermee om?