gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Plaag tijgermuggen in Overhoven. En nu?

Sittard-Geleen, 25 februari 2021
Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Aziatische tijgermuggen”

Geachte voorzitter,
Via publicaties in de media vernamen wij dat er een aanmerkelijke concentratie Aziatische tijgermuggen(Aedes albopictus) in de wijk Overhoven is geconstateerd. Naar verluidt de grootste concentratie ooit in Nederland.

Blijkens de NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit werd deze muggen reeds september vorig jaar waar genomen door een wijkbewoner.
Het RIVM stelt op haar site dat het broedseizoen voor deze muggen de afgelopen jaren steeds vroeger begint, gelet op de steeds warmere temperaturen in het vroege voorjaar.
Het broedseizoen voor deze muggen neemt daarom in lengte toe, waardoor de overlevingskans van deze exoten ook toeneemt.

Uit algemene bronnen is bekend dat Aziatische tijgermuggen nare ziektes zoals zika, dengue chikungunya en gele koorts kunnen overdragen, aangezien ze meeliften met bamboetransporten en autobanden die uit den vreemde worden geïmporteerd.

Graag zouden wij als gob-fractie de volgende vragen beantwoord zien:

  1. Bent u reeds op de hoogte van de aanwezigheid van deze grote concentratie Aziatische tijgermuggen ? Zo niet: wanneer verwacht u op de hoogte gesteld te worden door de NVWA en wanneer gaat u de raad over de gerezen problematiek inlichten ?
  2. In hoeverre is de GGD Zuid Limburg in staat om eventuele besmettingen met bovenbeschreven tropische ziektes te bestrijden ? Is de capaciteit van de GGD voldoende gelet op de grote inzet die nu van de GGD gevraagd wordt gelet op de huidige Corona pandemie ?
  3. Is er een oorzakelijk verband te leggen naar importeurs in of in de nabijheid van Overhoven, de producten die ze importeren en de aanwezigheid van de Aziatische tijgermug ? Is er een verband te leggen met de Geleenbeek/Keutelbeek in de nabijheid van deze wijk ?
  4. Zijn andere wijken in Sittard-Geleen die een soortgelijke problematiek hebben ?
  5. Op welke wijze gaat de gemeente mogelijke onrust gevoelens bij de bewoners in Overhoven wegnemen, middels voorlichting of op andere wijze ? In hoeverre is het gewenst of noodzakelijk om wijkplatforms, NVWA en eventueel natuurorganisaties hierin te betrekken ?
  6. Op welke wijze worden wijkbewoners door de gemeente gefaciliteerd bij de bestrijding van deze muggen, zoals het zetten van muggenvallen en lokdozen ? Is daarbij een rol voor de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst aan de orde ?

We hopen in deze zo spoedig mogelijk een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie Fred Vroomen

Raadslid gob-fractie Berry van Rijswijk