gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob geleen
politiek sittard geleen
gob
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob online
gob sittard
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Waarschuwing- en alarmeringssystemen moeten loeien, vindt ook het college.

Sittard-Geleen, 24 augustus 2021
VERZONDEN 2 6 AUG. 2021

Geachte heer Vroomen,

Op 22 juli 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over het
continueren van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS).

Vraag 1
Deelt B&W ons gevoelen dat voortbestaan van de WAS-palen in onze gemeente een
noodzaak is gelet op de specifieke risico’s in onze gemeente? Zo niet, waarom niet?

Ja.

Vraag 2
Is B&W met ons van mening dat het WAS-palen systeem een mooie aanvulling is op NL
Alert en dat ze samen tot een effectieve en snelle alarmering van de bevolking
leiden? Zo, niet waarom niet?

Die mening delen wij.

Vraag 3
Heeft B&W bij de minister (of formateur) aangedrongen op continuering van het WAS
naast het NL-App systeem ? Zo niet, waarom niet?

Ja, via de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (beheerder van het waarschuwings- en
alarmeringssysteem) hebben wij bij de Rijksoverheid aangedrongen op
continuering.

Vraag 4
Wat is het beleidsstandpunt van de VRZL in deze? Op welke wijze kan de
gemeenteraad Sittard-Geleen dit beleid zo nodig beïnvloeden?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg deelt onze mening dat het gezien de specifieke
risico’s in Sittard-Geleen, de voorkeur verdient om het waarschuwings- en
alarmeringssysteem te continueren.

Vraag 5
Zijn er mogelijkheden om het WAS-palen systeem in samenwerking met onze
buurgemeenten Stein, Echt-Susteren, Beekdaelen en Beek te continueren (omdat in
deze gemeenten dezelfde risico’s als bovengenoemd gedeeld worden), dan wel om het
continueren op provinciaal niveau op te pakken?

Die optie wordt onderzocht en is ook onderwerp van gesprek tussen de
Veiligheidsregio en de Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.