gob online
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Overlast parkeren Kampstraat Geleen.


Sittard-Geleen 04 oktober 2021


Betreft: (vervolg)vragen ex artikel 43 RvO inzake Parkeren Kampstraat Geleen

Geacht College,

Al ruim 6 jaar is het parkeren van vrachtwagens in onze gemeente op o.a. de Kampstraat
in Geleen een discussie in de Raad. Over dit onderwerp zijn al meerdere vragen middels
art.43 brieven gesteld. In diverse commissies en rondes is dit veelvuldig besproken en in
de raadsvergadering van 11/12 november 2020 is hier een motie over aangenomen.
Daarnaast vinden er met regelmaat gesprekken plaats met omwonenden en
ondernemers van de Kampstraat.

In de raadsbreed aangenomen motie van november 2020 heeft de Raad het College
verzocht in gesprek te gaan met de provincie en andere partners om versneld tot een
structurele voorziening buiten Sittard-Geleen te komen.
De Fracties van PVDA, gob en CDA zijn erg benieuwd naar de uitkomst en de actuele
stand van de situatie rondom de Kampstraat in Geleen.

Graag zien wij uw antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de genoemde fracties in Sittard-Geleen,
Paul Kubben PVDA
Roy Breidenbach gob
Peter Henssen CDA