gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob online
gob
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob sittard
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen ex art. 43 R.v.O. inzake complex Reemveld te Einighausen

Geachte voorzitter,

Ons is ten gehore gekomen dat aan de voorzijde van complex Reemveld te Einighausen overlast is ontstaan door de worteldruk van de aanwezige bomen.

Door deze worteldruk is de aanwezige bestrating dusdanig ontzet dat dit leidt tot valgevaar.

Er zijn borden rondom het pleintje aangebracht dat het wegdek slecht is. Echter neemt dit het gevaar niet weg. Bewoners klagen inmiddels over de situatie en het feit dat zij geen verandering zien.

Namens de gob fractie verzoek ik u deze kwestie thans ten spoedigste in behandeling te nemen en met de bewoners in overleg te treden.

De bewoners hebben behoefte aan de volgende antwoorden:

–           Zijn er al acties uitgezet vanuit de gemeente om de situatie weer veilig te maken?

–           Zo ja, welke en wanneer zal dit tot uitvoering komen?

–           Zo nee, met welke reden is er tot op heden  geen actie uitgezet buiten het plaatsen van waarschuwingsborden?

Raadslid gob fractie

Yvonne Salvino