gob politieke vereniging
gob
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob geleen
gob online
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Diefstal AED/ Toezichtmonitors Paardestraat

Sittard-Geleen, 10 januari 2024

Geachte voorzitter,
De Stichting Burgerhart Sittard-Geleen welke in onze gemeente al sinds jaar en dag de AED’s
op doeltreffende wijze beheert, heeft via haar facebook pagina aandacht voor de diefstal
van de AED op de Paardestraat in Sittard gevraagd.
Omdat het een levensreddend middel betreft dat een integraal deel uit maakt van de
HartslagNu-infrastructuur in onze gemeente is dit niet zomaar een diefstal; het brengt levens
in gevaar. We vernamen dat de AED in de Paardestraat frequent wordt ingezet door de
reanimatie burgerhulpverleners.
Het is niet de eerste keer dat een AED ontvreemd wordt, ook in het stadsdeel Geleen is vorig
jaar een AED ontvreemd en werd een volledig vernielde AED in een veldsloot aangetroffen.

Gelet op het belang voor het goed blijven functioneren van deze reanimatie voorzieningen
en zorgen m.b.t. de kosten voor de gemeente bij diefstal of vernieling heeft de fractie gob de
volgende vragen:

1. Waarom is de diefstal van deze AED niet opgemerkt via de monitoringcamera’s in de
Paardestraat en/of omgeving? Stonden de camera’s aan en heeft iemand de beelden
bekeken? Is het toezicht ter plekke adequaat?

2. Heeft de opsporing van deze gestolen AED’s prioriteit bij de opsporingsinstanties?

3. Als een AED ontvreemd wordt is er dan nog sprake van een dekkend AED-aantal in die
omgeving. In het verlengde daarvan: is het aantal AED’s in onze gemeente ruim dekkend
of marginaal dekkend?

4. Bent u het eens met de gob fractie om een bewustwordingscampagne bij het bredere
publiek te organiseren, zodat meer sociale controle op deze AED-apparaten plaatsvindt
en in het verlengde daarvan weer meer reanimatie burgerhulpverleners geworven
kunnen worden?

5. Wat zijn de kosten van een ontvreemde of vernielde AED?

6. Hoe snel kan de Stichting Burgerhart Sittard-Geleen een vernielde of ontvreemde AED
vervangen?

Graag ontvangen we in deze een reactie binnen de gestelde termijnen voor art.43 vragen.

Met vriendelijke groet,
Berry van Rijswijk
Raadslid gob

art43 gob Diefstal AEDs