gob politiek geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob politieke vereniging
gob
gob sittard geleen politiek
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onbekende rijkdom aan wandel- en fietsroutes in Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 22 juni 2021

Brief ex art. 43 RvO inzake “Promotie Wandelpaden Sittard-Geleen”

Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van het door de raad goedgekeurde ‘Actieplan Toerisme’ wil de gob-fractie de aandacht vestigen op de vele wandelpaden in de gemeente en de toeristische potenties die dit voor de plaatselijke horeca, hotels en B&B accommodaties kan hebben.
Wandelen is in voorbije Corona-periode populairder geworden en draagt bij aan het welzijn en gezondheid van mensen.
Ook de gob-fractie kent vele fervente midden- en lange-afstandswandelaars en heeft de gob-fractie observatie en natuurwandelingen in Sittard-Noord, Watersley en onze Maasdorpen uitgevoerd. Daarbij liep een gedeelte van de wandelingen over het Pieterpad en de pelgrims route naar Santiago de Compostala.
Tijdens een van deze wandelingen werd opgemerkt dat de stations in onze gemeente, maar ook de Camperplaats op het parkeerterrein Hateboer dé uitvalsplekken zijn voor afstandswandelaars om één of meerdere gedeelten van deze lange en midden afstandroutes te lopen.
Om zicht te verkrijgen op de vele fiets en wandelroutes is een inventarisatie van bestaande wandelroutes gemaakt en als overzicht in de bijlage bij deze brief opgenomen. Het overzicht maakt duidelijk dat Sittard-Geleen een wellicht onbekende rijkdom aan wandel en fiets route heeft.

Daarom hebben wij als gob-fractie de volgende vragen:

  1. In het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen wordt het belang van extensieve recreatie in de vorm van wandelen en fietsen benadrukt. Is het mogelijk om op basis van het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen bestaande wandel- en fietsroutes meer te promoten? Zo ja in welke vorm is dat mogelijk ? Zo niet, waarom niet ?
  2. Zou het mogelijk zijn om deze routes meer bekendheid te geven, bijvoorbeeld door op de drie stations in de gemeente Sittard-Geleen, bordjes c.q. vermeldingen m.b.t. de routes te plaatsen en de aanlooproute naar de wandelingen duidelijk te markeren ?`
  3. In hoeverre zijn er mogelijkheden voor de stadslabs Sittard en stadslab Geleen om deze bestaande routes (en toekomstige routes die zo aanstonds bij het tot stand komen van het wandel/fiets knooppuntennetwerk Zuid-Limburg beschikbaar komen) in hun plannen te verweven ?
  4. Wanneer mogen we het tot stand komen/afronden van het wandel/fiets knooppunt netwerk Zuid-Limburg in onze gemeente verwachten ? Wat is de status van knopenlopen fiets/wandel netwerk ?
  5. In hoeverre benutten centrummanagement Sittard en centrummanagement Geleen de genoemde attractieve wandel- en fietsroutes, bijvoorbeeld in de zin van Hap-Stap arrangementen of bijvoorbeeld Limburgse vlaai ‘on the road as you go’. Zijn er mogelijkheden voor de gemeente om samen met Visit Zuid-Limburg dit soort arrangementen verder te ontwikkelen ? Wij denken dat ons Limburgs Bourgondisch gastvrij imago via deze gedurige stroom aan wandelaars en fietsers kan helpen om onze gemeente meer als toeristisch attractief te positioneren. We mogen dat best uitstralen en trots zijn op de mogelijkheden die er al zijn.
    We hopen in deze een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie Fred Vroomen

Raadslid gob-fractie Marcel Claessens

Overzicht bekende en onbekende wandel en fietsroutes in de gemeente Sittard-Geleen
• LA Pieterpad
• LA Pelgrimspad Santiago de Compostella
• Pelgrimsloop Sittard-Baseliek- Pater Karelkapel-Abshoven-Biesenhof-Anna Kapel
• LA Maasroute Pad Maastricht-Venlo
• Wandelroute 1237 Süsterseel-Sittard *)
• Wandelroute 993 Rondwandeling Sittard
• Wandelroute 1455 Rondwandeling Millen-Sittard *)
• Wandelroute 769 Rondwandeling MunsterGeleen
• Wandelroute 763 Rondwandeling MunsterGeleen -Stadspark Sittard
• Wandelroute 974 Rondwandeling Windraak
• Wandelroute 842 Rondwandeling Lahrhof
• Wandelroute 243 Rondwandeling Windraak-Kollenberg
• Wandelroute 1252 Rondwandeling MunsterGeleen-Schinnen
• Wandelroute 124 Rondwandeling Wanenberg
• Wandelroute 836 Rondwandeling Geleen-Danikerberg
• Wandelroute 241 Rondwandeling Guttecoven
• Wandelroute 743 Rondwandeling Guttecoven-Obbicht
• Wandelroute 1078 Rondwandeling Limbricht
• Wandelroute 198 Rondwandeling Obbicht
• Wandelroute “Plateau Roth”
• Stadswandeling ‘Sittard’
• Rijwiel Route “3 Länder mit Külturschätzen”
• Windraak ‘MTB route’
• Rijwiel Route “Stammenderveld”
• LF Rijwiel route Maastricht-Ohé en Laak
• WML wandelroutes