politiek sittard geleen
gob online
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Kan terrein Don Bosco ingezet worden als waterberging?

Sittard-Geleen: 24 februari 2021

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake plannen terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard.

Geachte voorzitter,

In het dagbericht van woensdag 17 februari staat een ingekomen brief inzake de plannen van het terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 te Sittard. De briefschrijver stelt het volgende voor:

“Het zou mij een goed idee lijken als dit gebied samen met het omringde gras en perken ingezet zou worden als waterberging, rekening houdend dat de kinderen uit de buurt hier dan ook in en rond zullen spelen. Het lijkt mij dat dit goed zal aansluiten bij de een volgende fase van Corio Glana waarbij ook de Molenbeek aangepakt wordt. En als ik kijk op pagina 11 van de presentatie over het beleidsplan water en klimaat (https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=SittardGeleen&id=75e91d4f-ae9a-49d6-b43b-b2699ac19e7e) zie je duidelijk dat de Tudderenderweg en een aantal plekken in de omgeving blank komen te staan. Dit water zou dan richting deze berging afgevoerd kunnen en zo dit gebied ontlasten. In lijn met zoals het op pagina 27 omschreven is ”gebieden vooraf bestemmen als klimaatbuffer”. Zien jullie deze mogelijkheden ook?

Een leuke bijkomstigheid van mijn voorstel is dat dit de uitstraling zou herstellen van dit stuk oudeweg van de boerderijen die uitkijken over een ’beplant weiland’ van de gemeente (https://aezel.eu/ontdekken/geografie/minuutplans Kadasternummer B812) wat de aantrekkelijkheid van deze veel gebruikte wandel en fietsroute langs de beek zou kunnen verbeteren.”

De suggestie van de briefschrijver met betrekking tot de mogelijkheden op dit terrein lijken goed te passen in de maatregelen die we dienen te treffen om wateroverlast tegen te gaan en daarnaast zou het de aantrekkelijkheid van dit gebied aanzienlijk kunnen verbeteren.

De gob fractieheeft dan ook naar aanleiding van deze ingekomen brief een aantal vragen aan het college van B&W:

  1. Heeft de huidige eigenaar van het terrein Don Bosco aan de Oudeweg 71 reeds plannen om het terrein te ontwikkelen?
  • Hoe kijkt het college aan tegen de door de briefschrijver geschetste plannen, past het voorstel in de aanpak om wateroverlast tegen te gaan? Indien het voorstel past, bent u bereid met de eigenaar in overleg te gaan om de locatie voor dit doel te verwerven?
  • Wat is de rol van de omgeving in de planontwikkeling op de voornoemde locatie?
  • Kan het college de raad informeren over de verdere ontwikkelingen van de voornoemde locatie?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie

Marcel Claessens