gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob
gob politiek limburg
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vrachtwagenproblematiek.

Sittard-Geleen, 11-04-2022

Onderwerp: brief ex art. 43 “Vrachtwagen problematiek”

Geachte Hr. Verheijen

Op 29 maart 2022 publiceerde dagblad de Limburger onderstaand krantenartikel.
In dit krantenartikel staan de maatregelen beschreven die de gemeente Stein treft
betreffende de vrachtwagen problematiek op het Business park in Stein.
Chauffeurs die daar nu toch parkeren ontvangen een boete van € 109,00.
Dit is een oplossing getroffen naar aanleiding van klachten van ondernemers op het terrein.
De gemeente verwijst de vrachtwagenchauffeurs naar alternatieve plekken waaronder
Sittard-Geleen, Echt en Heerlen.


gob heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college van B&W:

– Is het college op de hoogte van de door de gemeente Stein getroffen maatregelen? Indien
ja, is het college door de gemeente Stein op de hoogte gesteld?
– Is het college het met ons eens dat door het besluit van de gemeente Stein de
problematiek van het vrachtwagen parkeren verschuift naar andere gemeenten?
– Heeft het college reeds signalen ontvangen dat de problematiek rondom het
vrachtwagen parkeren de laatste tijd is verergerd in onze gemeente?
– Is het college bereid om in overleg te gaan met de gemeente Stein om deze situatie te
bespreken?
– De provincie c.q. het rijk is al geruime tijd bezig met het zoeken naar een passende
oplossing voor het vrachtwagen parkeren. Zijn er al vorderingen vanuit de provincie te
melden?

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie
Roy Breidenbach
Sittard-Geleen

art. 43 Vrachtwagen problematiek stein