gob politiek limburg
gob geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob
gob online
politiek sittard geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ondernemers faciliteren….waarom moeilijk doen als het beter kan!

Limbricht, 8 juli 2021

Betreft: YS, 08-12, inzake ondernemersondersteuning, waarom
moeilijk doen als het beter kan!

Beste heer Verheijen,

Een aantal weken geleden schreef ik, namens de gob fractie, een art. 43
inzake ondernemersondersteuning. Dit art.43 staat op zichzelf en heeft
indirect ook weer een link met elkaar.

In 2019 heeft er een ondernemerspeiling plaatsgevonden, en zoals
bekend is er werk aan de winkel.
Een aantal jaren geleden hadden wij een ondernemershuis. Het huis van
de ondernemer, waar o.a. het ondernemerscontact gevestigd was.
Zichtbaar voor het bedrijfsleven. Had je een vraag, dan was duidelijk
waar je naartoe kon.
Ook was dit de ontmoetingsplek voor het bedrijfsleven. De
ondernemerscollectieven, denk o.a. aan Centrummanagement,
Bedrijven Sittard Geleen en Parkmanagement Westelijke Mijnstreek
hadden hier de mogelijkheid om te vergaderen, elkaar te ontmoeten of
een ondernemers bijeenkomt te organiseren. Ook het onderwijs was
verankerd. Het bruiste. Zijn we er met zijn allen in geslaagd om dit in de
‘lucht’ te houden? Nee helaas niet. We hebben er wel veel van geleerd,
en werken vanuit dit gedachtengoed. De fysieke plek blijft wel een gemis.

Zo gaat dat in het leven, pas als je het niet meer hebt, besef je wat
je had.

Onlangs verscheen er een artikel in de krant dat LIOF 6 miljoen euro
ontvangt uit de Europese subsidiepot om het Limburgse MKB te helpen.
O.a. met vergroenen, digitaliseren en/of internationaliseren na de
coronacrises. Ze doen dit via het project ‘Limburg herstelt en versnelt’.
Voor het eerst zal LIOF ook mkb’ers in de detailhandel ondersteunen. De
Europese miljoenen zijn bedoeld als een extra impuls voor
ondernemers. Daardoor kunnen ze concurrerend blijven en wordt de
Limburgse economische structuur versterkt.

Wellicht denkt u nu wat heeft dit te maken met dit art. 43. Niets en ook
weer alles. Hadden we een fysieke plek, dan weet ik zeker, dat we met
ondernemers, overheid en onderwijs samen aan de lat zouden staan om
kennis over te dragen, masterclasses te organiseren en te verbinden.
Sittard-Geleen laten meeprofiteren van de kansen die voor handen zijn.

En dan de hedendaagse problematiek. Het is meer regelmaat dan
uitzondering dat je ondernemers hoort vertellen, dat zij niet meer
weten waar ze terecht kunnen. Het ondernemerscontact is opgegaan in
de organisatie. Daarnaast ervaren zij dat hun (aan)vragen, verzanden in
de organisatie.
Stel je doet een vergunningsaanvraag om je bedrijf of pand te
verbouwen, dan ervaren de meeste ondernemers het 1e contact nog wel
als goed, echter dan zien zij door de bomen het bos niet meer.
Hoe mooi (en makkelijk) zou het zijn, als een ondernemer met b.v. een
vergunningsaanvraag zich meldt bij ondernemerscontact (balie) en er
dan op mag vertrouwen dat hij een afspraak krijgt met het ‘bouwteam’
van de gemeente. Dat het ondernemerscontact kan selecteren welke
afdelingen bij vraag X aanwezig dienen te zijn, de ondernemer 1x zijn
verhaal kan doen en dat er een vervolgafspraak gepland wordt, wanneer
het ‘bouwteam’ weer bij elkaar komt met resultaten. Want resultaten en
doorpakken dat is waar we het bedrijfsleven bij kunnen helpen. En de
gemeente is hier ook bij gebaat.

Aan het college heb ik dan ook een aantal vragen:

1) Herkent u de problematiek zoals hierboven geschetst?

2) Bent u het met ons eens dat bedrijfsleven voor veel uitdagingen staat
en komt te staan? Denk aan het opkrabbelen uit de coronacrises,
verduurzamen, vergroenen etc.

3) Ziet u net als wij de voordelen van een fysiek zichtbaar loket waar het
bedrijfsleven zich kan melden voor al hun vragen?

4) Ziet u net als wij de voordelen als ondernemers zich kunnen melden
bij het ondernemerscontact, dat het ondernemerscontact in positie
gebracht dient te worden om de ‘vak-afdelingen’ bij elkaar te roepen en
om op een ondernemende manier tot resultaat te komen voor een
ondernemer?

5) Herkent u net als wij het gemis voor het bedrijfsleven, om een fysieke
plek te hebben waar zij kunnen ontmoeten en vergaderen?

6) Bent u bereid om met de ondernemerscollectieven aan tafel te gaan
en te onderzoeken hoe wij voor hun achterban hier een goede invulling
aan kunnen geven?

7) Bent u bereid, gezien de nieuwe ontwikkelingen, inzake de
bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en het Huis aan de Markt, te
onderzoeken of het bedrijfsleven en hun ondernemerscontact hier hun
loketfunctie kunnen vervullen? En dat hier mogelijkheden voor
ontmoeten en vergaderen worden gecreëerd.

8) Herkent u net als ons, dat we af moeten stappen van het principe
‘moeilijk doen’ en dat we voor ons bedrijfsleven en onze toekomstige
ondernemers dienen te zorgen, gastvrij te zijn, klantgericht dienen te
werken om samen tot de beste resultaten te komen en hun doelen te
behalen?

9) Verder zijn wij als fractie benieuwd of er reeds stappen zijn genomen
om als organisatie klantvriendelijker te zijn en resultaat gericht te
werken?

Graag verneem ik uw antwoorden binnen de gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie gob
Yvonne Salvino, fractievoorzitter