gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob online
politiek sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Persoonlijke benadering ondernemers creëert kansen.

Beste heer Verheijen,

‘Steun uw lokale ondernemers’, een kreet die we in coronatijd nog vaker gehoord hebben dan voorheen. In onze eigen gemeente of in een andere gemeente, langs de weg op reclameborden, of op social media.

Veel ondernemers hebben in tijden van nood gebruik kunnen maken van overheidssteun. Gelukkig maar. Zo langzaamaan gaat alles weer van het slot. Wordt er weer fysiek gewinkeld en worden de terrassen weer bezocht en vanaf zaterdag j.l mogen ook de tafeltjes binnen weer bezet worden. Er worden weer vakanties of weekendjes weg geboekt en ook onze gemeente is het waard om te bezoeken.

En nu? Vraagt de gob fractie zich af. Is nu alles weer koek en ei. Of waar heeft de ondernemer behoefte aan?

Gezien de ondernemerspeiling die in 2019 heeft plaatsgevonden, ruim voor corona, schort het toch aan het een en ander.

Een passage uit de ondernemerspeiling:
Tussen 2015-2019:

  1. samenwerkingsrelatie met gemeente sterkst afgenomen
  2. ontevredenheid over de wijze waarop gemeente samenwerking zoekt met ondernemers en ondernemers betrekt
  3. ondernemers willen meedenken met en intensiever betrokken worden door gemeente en graag meedenken met de gemeente. Oók kleinere ondernemingen en ondernemingen buiten centra

Ook regelgeving blijft een punt van ontevredenheid. Ondernemers vinden dat er veel te veel regels worden vastgelegd, zodat hen dit belemmerd in ondernemen. Het rapportcijfer van de ondernemerspeiling was geen voldoende. Na 2019 zijn er allerlei acties uitgezet om het rapportcijfer te verbeteren. En toen was er corona.

Ten tijde van corona is er o.a. een overleg opgestart met een afvaardiging van het college  en met diverse ondernemerscollectieven. Allemaal goede stappen, maar we bereiken nog relatief weinig mensen. Ook de ondernemerscollectieven vinden het vaak lastig om de juiste communicatie over te brengen aan hun achterban.

In de regio Zwolle is het initiatief genomen om op triple helix niveau, ondernemers, van klein tot groot,  die overheidssteun hebben aangevraagd,  persoonlijk te benaderen. Uit belangstelling. Hoe het met ze gaat? Waar ze behoefte aan hebben? Waar een gemeente bij kan helpen? Waar men elkaar kan versterken? Waar goede ideeën opgehaald kunnen worden? Met maar 1 doel, om hier samen op een goede manier uit te komen.

Als gob vinden wij dit een goed initiatief. Tijdens persoonlijke gesprekken neem je tijd voor elkaar en kan er veel informatie opgehaald worden. Doe je dit op triple helix niveau dan maak je gebruik van elkaars kennis en kunde die omgezet kan worden in kansen.

Onze vragen aan u, college, zijn dan ook kort en heel concreet.

  1. Bent u bereid om net zoals in  regio Zwolle, om persoonlijk contact op te nemen met ondernemers, op triple helix niveau, en ziet u er de meerwaarde van in zoals ze dat in de regio Zwolle hebben gedaan? Overheid, ondernemers en onderwijs samen op zoek naar kansen.
  2. Bent u bereid om met uw collega’s in de regio  Zwolle contact op te nemen, om van hun aanpak te leren en om te zetten in onze gemeente?
  3. Bent u bereid om op zeer korte termijn hier stappen in te zetten?

Meer dan ooit hebben we elkaar nodig en zullen we samen de handen ineen moeten slaan.

Ik zie uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Salvino Fractievoorzitter gob