gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob geleen
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob online
gob politiek geleen
gob
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gob stelt vragen over besluitvorming Windpark Holtum Noord

Raadslid Marcel Claessens van de politieke groepering Gob heeft een aantal vragen aan het college van B&W van de gemeente Sittard-Geleen gesteld rondom de besluitvorming inzake het nog te realiseren windmolenpark op Holtum Noord.

Op maandag 18 maart vond er in het gemeenschapshuis in Buchten een Dorpsgesprek plaats voor de inwoners van Buchten en Holtum over het voorgenomen windpark op Holtum-Noord. Tijdens deze bijeenkomst werd de indruk gewekt dat de besluitvorming omtrent het al dan niet plaatsen van de windmolens reeds is genomen en dat er, mits aan alle wettelijke eisen wordt voldaan, de windmolens er gaan komen.

Volgens de gob fractie heeft de gemeenteraad geen besluit genomen omtrent de definitieve plaatsing van windmolens en heeft de gemeenteraad sec de zoeklocatie vastgesteld. Gob vraagt dan ook hoe het college dit ziet en wanneer dit dan besloten zou zijn?

De inwoners van Buchten en Holtum waren onaangenaam verrast vanwege het gegeven dat het plaatsen van de windmolens op de locaties in Holtum Noord niet meer ter discussie staat. Gob vraagt dan ook of het college kan aangeven wat de meerwaarde is van een dergelijke bijeenkomst als de omwonenden worden geconfronteerd met dit voldongen feit? Op de projectwebsite Windpark Holtum Noord. Staat te lezen dat: “De gemeente heeft de intentie in de toekomst ook de geschiktheid van andere locaties te onderzoeken.” Gob vraagt zich dan ook af of de gemeente de geschiktheid van andere locaties gaat onderzoeken? En indien ja, wanneer en op welke locaties heeft dit betrekking?

Gob Art. 43 inzake windpark Holtum Noord