gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard
gob geleen
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

St. Joep markt, een hoogtepunt in het jaar!

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake St. Joep markt Sittard 2022

Geachte voorzitter,

Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer tijd voor de grootste en gezelligste jaarmarkt van heel
Nederland: de St. Joep markt. Duizenden bezoekers komen vanuit de hele Euregio een bezoekje
brengen aan deze jaarmarkt met standwerkers en marktkooplui die allerlei producten aan de
man brengen. De afgelopen twee jaar is de St. Joep markt helaas niet door kunnen gaan
vanwege COVID 19. Momenteel is het nog heel moeilijk in te schatten of een St. Joep markt in
2022 mogelijk is. Voor veel standwerkers en marktkooplui is de St. Joep markt een hoogtepunt
in het jaar, niet alleen vanwege de gezelligheid, maar natuurlijk ook omdat dit een zeer
rendabele marktdag is, de inkomsten zijn voor veel standwerkers en marktkooplui dan ook
onmisbaar. Ook de ondernemers in de binnenstad van Sittard profiteren rijkelijk van de grote
stroom aan bezoekers.

gob zou het zonde vinden als er in 2022 wederom geen St. Joep markt zou plaatsvinden, we
hebben er natuurlijk alle begrip voor als dit vanwege de COVID 19 niet mogelijk is. gob denkt
graag in kansen en mogelijkheden en stelt dan ook het volgende aan het college voor.

Mocht op enig moment het besluit genomen worden om de St. Joep markt niet te laten
doorgaan op 19 maart 2022, dan vragen we ons af of het mogelijk is om de St. Joep markt, een
groots evenement, belangrijk voor Sittard-Geleen en de hele Euregio, op een later moment in
het jaar te laten plaatsvinden.

We hebben hierover een aantal vragen aan het college van B&W;

1). Is het College het met gob eens dat de St. Joep markt een bijdrage levert aan de positieve
uitstraling van Sittard-Geleen en Sittard in het bijzonder?

2). Is het College het met gob eens dat de St. Joep markt in financieel opzicht een belangrijk
evenement is voor standwerkers, marktkooplui en ondernemers in de binnenstad van Sittard
en dat ook voor deze ondernemers, in deze tijden, ieder euro welkom is?

3). Standwerkers, marktkooplui en ondernemers in de binnenstad van Sittard hebben behoefte
aan duidelijkheid en willen op enig moment weten waar ze aan toe zijn, zodat ze ook rekening
kunnen houden met hun inkoop. Anderzijds willen we het moment zo lang mogelijk afwachten
om de meest actuele COVID richtlijnen te kennen. Kan het college aangeven wanneer een
mogelijk aflassingsbesluit genomen gaat worden?

4). Is het College bereid, indien er besloten wordt om de St. Joep markt op 19 maart 2022 te
annuleren, het evenement, in overleg met een vertegenwoordiging van de
standwerkers/marktkooplui en de ondernemers van de binnenstad, te verplaatsen naar een
later moment in 2022? Indien nee, waarom niet?

5). Indien het College besluit medewerking te verlenen aan een alternatieve datum in 2022, is
het college bereid de Raad hierover tijdig over informeren?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Marcel Claessens
Raadslid gob-fractie