gob sittard
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob
gob geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gemeente int geen terrashuur en reclamebelasting in Venlo. Is dat in Sittard-Geleen ook mogelijk?

Sittard-Geleen,  8 november 2020

Onderwerp:    brief ex art. 43 RvO inzake het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen.

             Geachte voorzitter,

Via de media kregen we kennis van het schrappen van belastingen voor ondernemers in de gemeente Venlo.

In 2021 betalen Venlose ondernemers geen reclamebelasting in de binnenstad en horecazaken geen terrashuur. De gemeente wil zo ondernemers in coronacrisistijd helpen.

De gemeente Venlo keert de geïnde belastingen normaal gesproken uit aan citymarketing organisatie Venlo Partners. Deze organisatie krijgt hun geld volgend jaar evengoed, ondernemers profiteren dus in Venlo dubbelop.

De gob fractie wil ook dat de ondernemers  in Sittard-Geleen gesteund worden.  Ook zij doen er alles aan om mede in het belang van hun gezinnen, families en werknemers hun bedrijf in deze moeilijke tijd overeind te houden.

We verzoeken het College om te onderzoeken of een dergelijke belasting vrijstelling, dus op reclamebelasting en terrashuur,  ook voor de ondernemers in Sittard-Geleen mogelijk is, dan wel de ondernemers op andere wijze hierin tegemoet te komen.

We hopen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen van u te vernemen welke mogelijkheden er in deze voor de ondernemers in Sittard-Geleen zijn.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob fractie

Yvonne Salvino