gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek limburg
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob online
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief Art. 43 RvO inzake JOGG-aanpak werkt niet?

15 mei 2024

Geachte voorzitter,

In een artikel van Binnenlands Bestuur van 7 mei jongstleden inzake de JOGG-aanpak staat het volgende;

JOGG-aanpak werkt niet

In wijken met een JOGG-aanpak is acht jaar later geen afname van het aantal kinderen met overgewicht te zien. De JOGG-aanpak, voorheen voluit Jongeren Op Gezond Gewicht genoemd, heeft sinds de invoering ervan in 2015 geen enkel effect gehad op de mate van overgewicht en het beweeggedrag van kinderen en jongeren. Sterker nog, in wijken waar de JOGG-aanpak is ingezet lijkt acht jaar later meer overgewicht voor te komen dan in wijken zonder JOGG-aanpak. Dat blijkt uit een analyse van het RIVM. Lees hieronder het volledige artikel.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/jogg-aanpak-heeft-geen-effect-na-acht-jaar

Sinds 2014 is Sittard-Geleen een JOGG-gemeente. In Sittard-Geleen zijn Ecsplore en Leerbedrijf SPRINT verantwoordelijk voor de uitvoering van de JOGG-aanpak. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met diverse partners. Samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners streeft de gemeente naar een omgeving voor alle kinderen en jongeren waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

In 2020 was te lezen dat Sittard-Geleen de eerste JOGG-gemeente in Nederland was die voor onbepaalde tijd doorgaat met de JOGG-aanpak. Dit betekende dat Sittard-Geleen en JOGG langdurig blijven samenwerken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. Iets waar de gob-fractie ook veel waarde aan hecht.

De gob-fractie heeft naar aanleiding van het artikel in Binnenlands Bestuur van 7 mei jongstleden “JOGG-aanpak werkt niet” een aantal vragen aan het college van B&W;

  1. Is het college op de hoogte van het recente onderzoek van het RIVM inzake de JOGG-aanpak?
  2. Indien ja, deelt het college de conclusies van het onderzoek van het RIVM?
  3. Is het college voornemens om naar aanleiding van de conclusies van het RIVM al dan niet te stoppen met de JOGG-aanpak? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom wel?
  4. Kan het college een verklaring geven voor het al dan niet terugdringen van overgewicht in Sittard-Geleen?
  5. De verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen gaat met de organisatie van JOGG in gesprek om de JOGG-aanpak te verbeteren, indien het college door wil gaan met de JOGG-aanpak gaat de gob fractie ervanuit dat de resultaten van dit gesprek worden meegenomen. Kan het college dit bevestigen?
  6. Kan het college inzicht geven in het aantal kinderen dat sinds 2015 heeft meegedaan aan activiteiten in het kader van de JOGG-aanpak? Zijn hiervan de resultaten van testen/ metingen bekend?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie gob 

Raadslid Marcel Claessens