gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob
gob geleen
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Storing parkeerautomaten….wat is de procedure?

Beantwoording vragen ex art.43 Rvo inzake storingen parkeerautomaten
Sittard-Geleen, 1 juni 2021
VERZONDEN 0 3 JUNI 2021

Geachte heer Tillie,

Op 17 mei jongstleden hebben wij uw brief ontvangen met de vragen ex artikel 43 Rvo inzake storingen aan de parkeerautomaten. De gob fractie heeft vragen over de storingen en de wijze waarop de gemeente daarmee omgaat.

Onderstaande treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1.
Bent u het met gob eens, dat dit zowel voor de klantvriendelijkheid als voor de parkeerinkomsten een ongewenste situatie is?

Het college is van mening dat de gemeentelijke parkeervoorzieningen goed dienen te functioneren. Wanneer dit niet het geval is door een storing dan dient deze zo spoedig mogelijk verholpen te worden. Daarbij dient de overlast voor de gebruikers tot het minimum te worden beperkt.

Vraag 2.
Is bij de gemeente Sittard-Geleen bekend dat er sprake was van een storing bij de (centrale) betaling van de parkeertarieven dit weekend? Wat was de oorzaak en hoe lang heeft de storing geduurd?

De storing is bekend. De storing had te maken met een telecomprovider (TMobile) waardoor er geen pinbetalingen en creditcardbetalingen mogelijk waren. Dit soort storingen kan de gemeente zelf niet verhelpen. Dat is alleen mogelijk via de leverancier van de parkeerautomaten, TMC. De storing was overigens niet alleen in Sittard-Geleen maar landelijk. De complicerende factor was dat de storing niet optrad bij alle parkeerautomaten. Woensdag 12 mei kwamen de eerste meldingen binnen. Vrijdag 14 mei gaf leverancier TMC aan dat de problemen waren opgelost. Uit controle door onze monteurs bleek dat ook. De storingen kwamen echter terug en konden vervolgens pas maandag 17 mei door de leverancier worden verholpen.

Vraag 3.
Bij een storing is het belangrijk dat deze wordt gesignaleerd en adequaat wordt opgepakt zodat de dienstverlening snel wordt hersteld. Zeker in het weekend. Hoe verloopt dit proces en wie is hiervoor verantwoordelijk?

Storingen aan de straatparkeerautomaten komen naar voren in het
monitoringsysteem. Daarnaast komen er ook meldingen van gebruikers via het klantcontact centrum (KCC) binnen. Wanneer deze door onze parkeermonteurs kunnen worden verholpen gebeurt dat. Ook in het weekend. Wanneer de storing niet aan de automaat ligt maar aan verbindingen, software, achterliggende connecties met service verlenende partners zoals telecomproviders of betalingsverwerkers zijn we aangewezen op de leverancier van onze parkeerautomaten.

Vraag 4.
Welke aanvullende maatregelen zijn nodig om te borgen dat zowel Dienstverlening als inkomsten zijn geborgd?

De parkeerautomaten waren steeds in gebruik. De storing betrof de
pinbetalingsmogelijkheid. De automaten accepteerden nog steeds
muntgeld. Ook was het mogelijk om met een parkeerapp te betalen
(belparkeren). Los daarvan geven we systeemstoringen waardoor meerdere
automaten worden getroffen door aan het KCC en aan Handhaving zodat zij
hun dienstverlening er op kunnen aanpassen.

Hoogachtend.

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.