gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob
gob sittard
gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO inzake vragen veiligheid jongeren stations gemeente Sittard-Geleen

Sittard-Geleen, 5 juni 2023

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vragen veiligheid jongeren stations gemeente
Sittard-Geleen

Geachte voorzitter,

Op 1 juni 2023 verscheen een artikel in de krant De Limburger over jonge vrouwen die aangevallen, uitgescholden
en bestookt zouden zijn met seksueel getinte opmerkingen bij station Geleen-Lutterade. Er wordt gesproken over
meerdere jonge vrouwen die door diverse mannen bestookt werden.

In hetzelfde artikel staat ook benoemd dat zowel politie als burgemeester op de hoogte is van deze voorvallen en
het “een bekende overlastlocatie” is en dat er samen wordt gekeken naar hoe deze overlast in de toekomst
voorkomen kan worden.

Opvallend is dat een aantal maanden geleden, 13 oktober 2022, een soort gelijk artikel in dezelfde krant verscheen,
waarbij de kop luidde “bijna helft van jongeren – vooral meisjes – uit Westelijke Mijnstreek en Beekdaelen voelt
zich onveilig op straat en in OV”, naar aanleiding van een onderzoek van jongerenadviesraad Veer Zeen JÒNGK.
Dat onderzoek was gebaseerd op nog een ander artikel daterend 25 juni 2021, waarbij een 20-jarig meisje
geïntimideerd werd op station Geleen-Oost.

Wij hebben dan ook namens de gob fractie onderstaande vragen aan het college omtrent de waarborging van de
veiligheid van jonge vrouwen dan wel jongeren in algemene zin op stations in de gemeente Sittard-Geleen.

1) Is het College bekend met deze problematiek?

2) Kan het College aangeven hoeveel ‘soortgelijke’ meldingen er in het afgelopen jaar zijn binnengekomen,
op alle drie de individuele stations in de gemeente?

3) Zijn er signalen uit de gemeenten dat dit op andere plaatsen ook gebeurd?

4) In zowel het jaar 2021 als 2022 zijn reeds krantenartikelen verschenen waarin deze problematiek werd
belicht. A) Welke stappen zijn tot op heden ondernomen? B) Wordt er extra gehandhaafd in het gebied
waar het meermaals gebeurd is?

5) Welke concrete en vooral ook structurele vervolgstappen worden gezet om meer incidenten in de
toekomst te voorkomen?

6) Is het College bereid om ook het jongerenwerk en eventueel specialistische zorg in te zetten en extra
aandacht hieraan te geven?
Wij ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Raadsleden gob
Ingrid Knops-Verjans
Roy Breidenbach
Fedja Kuburic

brief ex art. 43 RvO inzake vragen veiligheid jongeren stations gemeente