gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen inzake acute ziekenhuis zorg.

Sittard-Geleen, 22 augustus 2023
VERZONDEN 2 4 AUG. 2023

Ex artikel 43 RvO Acute ziekenhuis zorg

Geachte heer van Rijswijk,

U heeft in uw brief van 12 juli 2023 vragen ex artikel 43 RvO Acute ziekenhuis zorg
ingediend. Hieronder treft u onze beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1
Is B&W bekend met bovengenoemde medewerkers presentatie en de daaruit
voortkomende berichtgeving in de lokale media?

Ja, het college is bekend met de gedeelde presentatie aan werknemers en met de
inhoud van de berichtgeving.

Vraag 2
Deelt B&W onze stelling dat behoud van SEH’s in de onmiddellijke omgeving
noodzakelijk is gelet op de nabijheid van BRZO-bedrijven (Bedrijven die vallen onder het
Besluit risico’s zware ongevallen; het betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen
werken)?

Het bestuur van Zuyderland geeft aan dat er geen sprake is van een verder te
onderzoeken scenario waarbij de SEH’s uit de gemeente Sittard-Geleen
verdwijnen. Het betreft enkel een van de twee scenario’s waarbij de spoedplekken
in Heerlen worden verminderd.

Vraag 3
Is B&W met ons van mening dat we ons als raad en B&W wederom moeten gaan
inzetten om het huidige hoge niveau van spoedeisende hulp Zuyderland Sittard-Geleen
te behouden, door een gepaste inbreng via onze contacten met Zuyderland?

Zie het antwoord op vraag 2. Als de situatie verandert staat het college voor
spoedeisende zorg van hoog niveau in de regio.

Vraag 4
Op welke wijze brengt u de raad van Sittard-Geleen in positie bij deze belangrijke
voorziening in onze gemeente?

Het college is structureel in gesprek met het bestuur van Zuyderland. Indien dit
aan de orde is zullen wij de raad informeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Ex artikel 43 RvO Acute ziekenhuis zorg