gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019.

Geleen 07 juli 2020.
Onderwerp: IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019.


Geachte Voorzitter,


Op zaterdag 3 augustus 2019 vond er om 11.45 uur een calamiteit plaats bij de salpeterzuurfabriek op Chemelot.
Om de bevolking te waarschuwen werd om 11.54 uur een NL-alert verstuurd
Enige tijd later werd het sirene-alarm in werking gesteld.
Bij inschakelen van radio en teletekst (Ll-rampenzender) was geen informatie te horen/zien.
Aansluitend aan het 12.00 uur nieuws op LI werd voor het eerst informatie verstrekt betreffende het alarm. Verwarring alom.
Veel omwonenden, ondernemers, zorgcentra etc. hielden zich niet aan de voorgeschreven richtlijnen rondom een sirene-alarm.
We constateerden dat de protocollen en de uitvoering ervan voor velen niet duidelijk waren of er misschien zelfs protocollen ontbraken.
Het is nu goed afgelopen maar wat als het echt mis gaat?
De voltallige Raad heeft naar aanleiding hiervan op 6 aug 2019 art 44 vragen gesteld die op 19 augustus 2019 zijn beantwoord en besproken in een Ronde op 29 augustus 2019.
Afgelopen maand ontvingen wij het rapport van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) betreffende dit incident.
Enkele dilemma’s die in dit rapport worden besproken zijn:

 • Gedragsbeïnvloeding van burgers: wat moet/kan je hiermee?
 • Advisering van organisaties: hoe doe je dat?
  Uit het rapport komen de volgende aanbevelingen.
 • Er moet een goede crisiscommunicatie zijn in geval van een calamiteit.
  De informatiedeling tussen Chemelot en crisisorganisaties moet sneller verlopen.
  Hierin zal geïnvesteerd moeten worden, zodat burgers snellere geïnformeerd worden en zo een mate van onzekerheid weggenomen kan worden.
 • De overheid moet durven communiceren in situaties wanneer het beeld nog niet compleet is.
  Weet men al wat? Welke acties zijn al uitgezet?
 • Men moet inzichtelijk maken wat organisaties nodig hebben om adequaat te kunnen handelen. Ga hiervoor het gesprek aan met bijv. scholen, verzorgingshuizen, winkelcentra etc.
 • Het is niet zinvol om een uitgebreid protocol op te stellen maar het is wel zinnig om informatie over ‘hoe een organisatie het beste kan handelen tijdens een incident in de omgeving’ met deze organisatie te bespreken en bijv. een gezamenlijke communicatiekaart op te stellen.
 • faciliteer organisaties iets meer in de crisiscommunicatie.
  We zijn sinds het incident inmiddels 11 maanden verder.
  Op basis van de bevindingen en aanbevelingen van het IFV hebben wij de volgende vragen:
 1. Heeft het college kennis genomen van het IFV rapport?
 2. Neemt het college de aanbevelingen uit het IFV-rapport over?
 3. Zijn er in de lijn van het IFV rapport stappen gezet om de communicatie te verbeteren.
 4. Zoniet, is het inzichtelijk wanneer er stappen gezet gaan worden.
 5. Hebben er al gesprekken plaats gevonden met winkels, zorgcentra, scholen enz. na aanleiding van
  het incident?
 6. Zoniet, op welke termijn denkt de gemeente het gesprek aan te gaan met de diverse organisaties.
 7. Heeft het college zicht in hoeverre de aanbevelingen uit het OVV rapport overgenomen zijn in het
  IFV rapport.
  Wij ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijk groet,


gob Roy Breidenbach

Stadspartij Nancy Kaufmann

CDA Peter Henssen

Groen Links Jos Janssen