gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob
politiek sittard geleen
gob online
gob geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord ex art. 43 inzake het Kruispunt Grevenbicht.

Verkeerssituaties kruispunt Grevenbicht Sittard-Geleen,

20 december 2022
VERZONDEN 2 2 DEC. 2022

Geachte heer Klee,

Op 28 november 2022 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over
kruispunt Grevenbicht. U geeft aan dat er zich recent een ongeval heeft voorgedaan. U
geeft verder aan dat u heeft vernomen dat er regelmatig ongevallen met materiële- en
letselschade hebben plaatsgevonden. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Is het college bekend, dat er op 11 november 2022 een ongeval met dodelijke afloop
heeft plaatsgevonden op het kruispunt Houtstraat-Beneluxlaan-Rozenlaan ?

Ja, daar zijn wij van op de hoogte.

Vraag 2
Van omwonenden hebben wij begrepen dat er geregeld ongelukken plaatsvinden op dit
kruispunt. Klopt dit en zo ja, zijn er cijfers bekend van ongevallen op dit kruispunt ?

Wij kunnen de ongevalsgegevens van januari 2014 t/m november 2022 terug zien.
In die periode zijn 3 ongevallen geregistreerd waarvan 1 met letsel en 1 met
dodelijke afloop.

Vraag 3
Volgens omwonenden zijn de verkeersborden en verkeerstekens die bij het kruispunt
staan niet actueel gelet het feit dat er geen klaar overs meer zijn. In hoeverre is het
college hiervan op de hoogte en kloppen deze berichten ?

Tot het moment van uw brief was het college hier niet van op de hoogte. Inmiddels
is passend actie ondernomen en zijn de betreffende borden weggehaald.

Vraag 4
Indien de bebording niet passend of onvoldoende mocht blijken, kan het college
toezeggen dat in dat geval op korte termijn de bebording en verkeerstekens op de weg
verbeterd worden?

Zie antwoord 3.

Vraag 5
Kan het college kijken naar infrastructurele maatregelen om dit kruispunt veiliger te
maken?

Wij zijn voor de streng Houtstraat/Kempenweg, in combinatie met de
ontwikkelingen UNI-locatie Obbicht-Grevenbicht, voornemens diverse
snelheidsremmende maatregelen te treffen. Dit kruispunt is hier vooralsnog niet in
opgenomen. Deze recente ontwikkeling vormt echter wel aanleiding om te
onderzoeken of wij ook dit kruispunt kunnen meenemen.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord ex art. 43 inzake het Kruispunt Grevenbicht.