gob
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen
gob geleen
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Herbestemming voormalig DaCapo college Born, wat is de stand van zaken…..

Sittard-Geleen, 2 december 2020


Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Voortgang herbestemming voormalig DaCapo college te Born

Geachte voorzitter,

De raadsleden van de gob fractie krijgen regelmatig de vraag over wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de herbestemming van het voormalig DaCapo college in Born.

Naar aanleiding van eerdere gestelde vragen in deze kwestie  is ons duidelijk dat voor deze locatie een aantal scenario’s zou worden onderzocht. Destijds was nog niet duidelijk voor welke  ontwikkelrichting gekozen zou gaan worden. De verdere uitwerking van de locatie zou onder meer afhankelijk zijn van de gewenste functies en stedenbouwkundige randvoorwaarden. In dat proces zou mogelijk ook ‘gemengd wonen’ worden onderzocht.

Een belangrijk element voor gob is het betrekken van de omwonenden bij de planvorming. Als we kijken naar het traject omtrent het voormalig schoolgebouw in Einighausen zien we dat de gemeente de inwoners nauw betrokken heeft bij de herontwikkeling van die locatie. Net als in Einighausen zijn ook in Holtum bijeenkomsten gehouden waar inwoners hebben aangegeven wat zij het liefst zouden zien op de plek van de voormalige basisschool in Holtum. gob is van mening dat een dergelijk zorgvuldig proces, zoals in Einighausen en Holtum is gehanteerd, ook van toepassing zou moeten zijn op de locatie van het voormalige DaCapo College in Born.

We hebben dan ook een aantal vragen die niet alleen gaan over de mogelijke ontwikkelingen aldaar, maar ook over de huidige situatie van de leegstaande school en bij behorende terrein:

  1. Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie van het voormalige DaCapo college in Born?
  2. Zijn of worden bij de planvorming van de locatie van het voormalige DaCapo college  in Born de omwonenden betrokken? Indien ja, op welke wijze wordt of is dit vorm gegeven? Indien nee, is het college bereid om de omwonenden alsnog te betrekken bij de planvorming?
  3. Is er reeds duidelijkheid omtrent het tijdspad om tot ontwikkeling van voornoemde locatie te komen?
  4. Aangezien de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de voornoemde locatie bij de gemeente ligt gaan we ervan uit dat de locatie in de onderhoudsplannen is opgenomen, kan dit bevestigd worden? Indien nee, waarom niet?
  5. Indien een ontwikkelaar de gronden aankoopt, hoe kan er dan voor gezorgd worden dat gedurende de periode dat de voornoemde locatie nog niet in ontwikkeling is, de locatie niet verloederd?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn. Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie
Marcel Claessens