gob sittard geleen politiek
gob online
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief Art. 43 RvO inzake zeer verwarrende parkeersituatie op de Markt te Born.

Geachte voorzitter,

Regelmatig worden we aangesproken over de zeer verwarrende situatie aangaande de
parkeersituatie op de Markt te Born.

Uit de bebording blijkt enerzijds dat er sprake is van een voetgangerszone en
anderzijds dat er sprake is van een parkeerplaats en daarnaast zijn in de bestrating de
parkeerplekken met een P aangeduid.

Uit bijgevoegde foto’s blijkt dat je als automobilist ter plaatse ongeveer een studie moet
maken van wat hier nu wel en wat niet mag en wanneer. Daarbij is het niets menselijker
dat als er 1 auto geparkeerd staat er automatisch meer volgen zonder te kijken.

Naar we begrepen hebben zijn al diverse automobilisten bekeurd die hun voertuig op de
Markt te Born geparkeerd hadden staan. Wat mede veroorzaakt wordt door de
onduidelijk bebording.

De situatie moet in één oogopslag duidelijk zijn voor automobilisten. Dat is op dit
moment ons inzien niet het geval.

Namens de gob-fractie vragen we u, om aan deze onduidelijke situatie spoedig een
einde te maken en in afwachting daarvan te vragen om terughoudend te zijn om in deze
situatie tot bekeuren over te gaan.

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie gob
Cliff Verjans

GOB Brief Art 43 parkeersituatie Markt te Born