gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob
gob politiek geleen
gob online
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Raadslid Roy Breidenbach stelt vragen aan het college inzake onveilige verkeerssituatie te Lindenheuvel.

Geleen, 20-10-2020
Onderwerp: brief ex art. 43 inzake de verkeerssituatie Rozenlaan


Geachte voorzitter,


Graag breng ik namens gob het volgende onder uw aandacht.
Gedurende de dag en avond vinden er allerlei activiteiten plaats aan de Rozenlaan te Lindenheuvel, ter hoogte van de locaties van (onder meer) het scouting gebouw en Care 4 Kidz.


Op het einde van de straat ligt de toegang van het park.
Op het laatste stuk van de Rozenlaan, te weten vanaf de t-splitsing Hyacintenlaan en de t-splitsing met de Bosweg, ontstaan regelmatig gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties. De grootste problemen die daarvoor zorgen zijn als volgt.

 1. Beide splitsingen zijn erg onoverzichtelijk.
 2. Op het laatste stuk is geen voetpad meer, waardoor wandelaars en kinderen gedwongen worden in de parkeervakken te lopen, of als deze vol staan met auto’s, zelfs op de straat. Het spreekt voor zich dat dit, zeker ook in de avonden, tot zeer gevaarlijke en onwenselijke situaties
  kan leiden.
  Uit de begroting van 2020 is ons gebleken dat er plannen zijn om de Rozenlaan te gaan renoveren. Dat verheugt ons uiteraard. Wel vragen wij het College nadrukkelijk, het veiligheidsaspect zoals hierboven geduid, in dezen mee te nemen.
  Als bijlage heb ik enkele foto’s toegevoegd om het e.e.a. te verduidelijken.

Namens de gob-fractie heb ik daarom concreet de navolgende vragen:

 1. Zijn er concrete oplossingen om beide splitsingen overzichtelijker en veiliger te maken?
  Wij denken dan bijvoorbeeld aan het plaatsten van spiegels.
 2. Is het College bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het voetpad voornoemd, door te trekken richting de splitsing met de Bosweg? Een en ander tot aan de oversteek richting het park.
 3. Is het College bereid om eventuele andere adequate maatregelen te onderzoeken teneinde de veiligheid en overzichtelijkheid weer te kunnen garanderen?

We hopen op een spoedig actie uwerzijds en beantwoorden van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen.


Met hartelijke groet,
Raadslid politieke groepering gob,
Roy Breidenbach
Raadslid.breidenbach@sittard-geleen.nl