gob
gob online
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Besluit St. Joepmarkt 2022 in februari a.s.

vragen ex artikel 43 RVO inzake St. Joep markt Sittard 2022

Sittard-Geleen, 08 december 2021
VERZONDEN 10 DEC. 2021

U heeft bij brief van 23 november 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend met
betrekking tot mogelijkheden tot verplaatsing van de St Joep markt, mocht door de
coronamaatregelen de St. Joep markt op de jaarlijks vaste datum van 19 maart in 2022
geen doorgang kunnen vinden In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
Is het college het met gob eens dat de St Joep markt een bijdrage levert aan de
positieve uitstraling van Sittard-Geleen en Sittard in het bijzonder?

Ja

Vraag 2
Is het college het met gob eens dat de St. Joep markt in financieel opzicht een belangrijk
evenement is voor standwerkers, marktkooplui en ondernemers in de binnenstad van
Sittard en dat ook voor deze ondernemers, in deze tijden, iedere euro welkom is?

Ja

Vraag 3
Standwerkers, marktkooplui en ondernemers in de binnenstad hebben behoefte aan
duidelijkheid en willen op enig moment weten waar ze aan toe zijn, zodat ze ook
rekening kunnen houden met hun inkoop. Anderzijds willen we het moment zo lang
mogelijk afwachten om de meest actuele COVID richtlijnen te kennen. Kan het college
aangeven wanneer een mogelijk aflassingsbesluit genomen gaat worden?

Zoals u zelf in uw vraagstelling al aangeeft zal de actuele COVID-situatie (mede)
bepalend zijn of activiteiten doorgang kunnen vinden. Uitgangspunt van het
college is om waar mogelijk de economische bedrijvigheid maximaal de ruimte te
geven binnen de restricties die volgen uit de coronamaatregelen. Uiterlijk in de
eerste week van februari 2022 wordt een definitief besluit genomen over het
eventueel afgelasten van de St Joep markt editie 2022.

Vraag 4
Is het college bereid, indien er besloten wordt om de St Joep Markt op 19 maart 2022 te
annuleren, het evenement, in overleg met een vertegenwoordiging van de standwerkers
/ marktkooplui en de ondernemers van de binnenstad, te verplaatsen naar een later
moment in 2022? Indien nee, waarom niet?

In principe is het college bereid te onderzoeken om de St. Joep markt, al dan niet
in aangepaste vorm, te verplaatsen naar een moment later in 2022. Het college
hecht eraan u op voorhand erop te wijzen dat verplaatsing lastig zal zijn omdat
veel vaste standwerkers die doorgaans op de Sint Joep markt staan veelal al
boekingen hebben staan voor jaarmarkten elders in het land. Dat maakt het
lastig(er) een jaarmarkt op een latere datum te organiseren die qua attractiewaarde
gelijkwaardig is met de St. Joep markt. Standwerkers zullen waarschijnlijk eerder
kiezen voor hun ‘vaste’ jaarmarkt elders, dan een alternatief in onze gemeente. Bij
verplaatsing van de St. Joep markt zal de doorgang eveneens afhankelijk zijn van
de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Bij het zoeken naar een
geschikte alternatieve datum voor de St. Joep markt zal bovendien voldoende
rekening moeten worden gehouden met andere geplande evenementen in onze
gemeente en in het bijzonder het stadsdeel Sittard.

Vraag 5
Indien het college besluit medewerking te verlenen aan een alternatieve datum in 2022
is het college bereid de Raad hier tijdig over te informeren?

Ja, zoals geldt voor alle voor de Raad van belang zijnde collegebesluiten, zult u
tijdig worden geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,