gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob geleen
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ontmoetingsplekken voor jongeren in Sittard-Geleen.

Sittard Geleen, 22 april 2021

Geachte heer Claessens,

U heeft in uw brief van 30 maart 2021, mede namens raadslid Breidenbach, vragen ex artikel 43 RvO ingediend over de behoefte van jongeren aan ontmoetingsplekken.
Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1
Herkent het college zich in de bevinding van de jongeren dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor jongeren om elkaar te ontmoeten? Indien nee, waarom niet?

Het college herkent het beeld dat jongeren vinden dat er te weinig
ontmoetingsplekken zijn in onze gemeente. In de gesprekken met jongeren in het kader van de Toekomstvisie is dit aan de orde gekomen. Hetzelfde beeld laat de Pizza-campagne zien. Dat is het onderzoek van onze jongerencliëntenraad JÓNGK onder jongeren in de Westelijke Mijnstreek, waarin onder andere de behoefte van jongeren aan ontmoetingsplekken is gepeild. Of er feitelijk onvoldoende plekken zijn is moeilijk vast te stellen. Zo constateren wij ook dat een aantal ontmoetingsplekken niet bekend is bij jongeren.

Vraag 2
Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met jongeren, om te bezien welke behoefte er bestaat onder jongeren omtrent ontmoetingsmogelijkheden/uitgaansgelegenheden? Indien nee, waarom niet?

Ja, het college is bereid om hierover het gesprek aan te gaan met jongeren. Het college is reeds in gesprek met onze jongerencliëntenraad JÓNGK en
Breakfastclub over ontmoetingsplekken.

Vraag 3
Is het college bereid om daar waar mogelijk dergelijke ontmoetingsplekken te realiseren dan wel te subsidiëren?

Het college is bereid om binnen de mogelijkheden en de bevoegdheden die het college heeft, ontmoetingsplekken te faciliteren.

Vraag 4
Is het college bereid om te onderzoeken of er, binnen bestaande middelen, middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om activiteiten die worden georganiseerd voor jongeren in wijken, dorpen en stadscentra te. Het kan ook steun in materiele zin zijn. Indien nee, waarom niet.

Ja, het college is bereid te onderzoeken hoe activiteiten voor jongeren kunnen worden ondersteund.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen