politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard
gob sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Wordt het Frans Klooster een top hotel of niet? Wat is de stand van zaken.

Sittard-Geleen, 28 november 2020

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “Frans Klooster”

Geachte voorzitter

Via een publicatie in de Limburger 28 november, vernamen wij dat de start van de verbouwing en renovatie van het zogenaamde “Frans Klooster” kennelijk stokt en op de lange baan dreigt te raken.
Het voornemen om in het “Frans Klooster” een tophotel te vestigen en daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de opwaardering van dit deel van Sittard (door het creëren van een gezondheidsoase en Chinese trekker van allure), raakt daarmee verstoord en vertraagd.
Gelet op de grote betekenis van dit project is de gob-fractie verontrust over deze negatieve berichten.
Zoals in uw schrijven van 19 mei 2015 aan de raad treffend verwoord, is het behoud van het monumentale pand belangrijk voor het beeld en positieve ontwikkeling op en rondom de oude ziekenhuis locatie.

Graag zouden wij als gob-fractie de volgende vragen beantwoord zien:

  1. Wat is de stand van zaken betreffende het voornemen om het “Frans Klooster” op te waarderen naar een top-hotel?
  2. Welke belemmeringen verhinderen een spoedige doorstart van dit project, hoe kan worden voorkomen dat het project doodbloed?
  3. Is er een herziene project time-line en hoe ziet die er dan uit?
  4. Zijn er inmiddels andere geïnteresseerde aanbieders in de markt die tot een snellere ontwikkeling m.b.t. dit monumentale pand kunnen komen?
  5. Is er gevaar voor verloedering door de langdurige ‘stilstand’ van de het pand?
    Welke mogelijkheden ziet u om evt. verloedering/vandalisme van pand en omliggende park tegen te gaan?
  6. Zijn er nog andere consequenties voor de gemeente nu dit project ernstig vertraagd dreigt te raken en welke mogelijkheden ziet het college van B&W om deze consequenties aan te pakken?
  7. Zijn er mogelijkheden om op andere wijze klanten en nieuwe bezoekers naar Sittard-Geleen en dit stadsdeel in Sittard te creëren?
  8. Gelet op de eigendomsverhoudingen in relatie tot het Frans Klooster: Wat is de positie van de gemeente als het plan in het geheel niet doorgaat?

We hopen in deze zo spoedig mogelijk een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.


Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie, Fred Vroomen

Raadslid gob Berry van Rijswijk