gob
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

brief ex art. 43 RvO inzake kruispunt Grevenbicht

Sittard-Geleen, 28 november 2022
Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake kruispunt Grevenbicht

Geachte voorzitter,

Op 11 oktober 2022 heeft zich in Grevenbicht een ongeval voorgedaan op het kruispunt Houtstraat-Beneluxlaan-Rozenlaan. Dit ongeval had helaas een dodelijke afloop. Er gebeuren op dit kruispunt, naar we hebben begrepen, regelmatig ongevallen met materiële- en letselschade. De gob fractie vindt veiligheid in het algemeen, maar zeker ook verkeersveiligheid belangrijk. Inwoners moeten zich immers veilig kunnen voelen in hun eigen woonomgeving.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de gob fractie een aantal vragen aan het college van B&W;

1. Is het college bekend, dat er op 11 november 22 een ongeval met dodelijk afloop heeft plaatsgevonden op het kruispunt Houtstraat-Beneluxlaan-Rozenlaan?
2. Van omwonenden hebben wij begrepen dat er geregeld ongelukken plaatsvinden op dit kruispunt. Klopt dit en zo ja, zijn er cijfers bekend van ongevallen op dit kruispunt?
3. Volgens omwonenden zijn de verkeersborden en verkeerstekens die bij dit kruispunt staan niet actueel gelet het feit dat er geen klaar overs meer zijn. In hoeverre is het college hiervan op de hoogte en kloppen deze berichten?
4. Indien de bebording niet passend of onvoldoende mocht blijken, kan het college toezeggen dat in dat geval op korte termijn de bebording en verkeerstekens op de weg verbeterd worden?
5. Kan het college kijken naar infrastructurele maatregelen om dit kruispunt veiliger te maken?

Wij zien de antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet en hopen op een snelle reactie, omdat veiligheid natuurlijk geen termijn kent en bewoners zich zorgen maken over een mogelijk nieuw ongeval.

Met vriendelijke groet,

Rob Klee
Raadslid gob

artikel 43 vragen kruispunt Grevenbicht