gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Verkeersveiligheid op de fietspaden in onze gemeente….

Sittard-Geleen, 4 augustus 2022

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake fietspaden in de gemeente.

Geachte voorzitter,

De verkeersveiligheid op provinciale wegen is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Wij willen middels deze brief aandacht vragen voor de verkeersveiligheid op fietspaden binnen onze gemeente.

Laten we voorop stellen dat de kwaliteit van de meeste fietspaden in onze gemeente prima op orde zijn. Ze zijn goed onderhouden, en maken het makkelijk en plezierig om op te fietsen.

Met goed onderhouden fietspaden, heeft de gemeente de randvoorwaarde gecreëerd om voor onze inwoners vaker de fiets te kiezen ipv de auto. En inwoners die regelmatig fietsen door vaker voor de fiets kiezen i.p.v. de auto, voelen zich gelukkiger, fitter en minder vaak ziek.

Ook gezien het fietsknooppunten netwerk is het van belang dat de fietspaden op orde zijn. Dit draagt bij aan de ervaring van onze toeristen. Slecht onderhouden fietspaden, schrikt de toerist alleen maar af.

De gob fractie heeft de afgelopen periode meerdere meldingen ontvangen, dat het lang duurt voordat de gemeente in actie komt na een melding bij de gemeente dat de staat van het fietspad achteruitgaat, en er een reparatie aan het wegdek of wellicht onderhoud aan het fietspad noodzakelijk/wenselijk wordt geacht. Meldingen betreffen o.a. de Sluisweg in Born, de Spoorstraat en Leyenbroekerweg in Sittard en de oude Bergerweg richting Einighausen. De melders vertellen ons dat het plezier van fietsen wordt ontnomen, of zelf de verkeersveiligheid in het geding kan komen. We hebben foto’s van fietspaden waar meerdere diepe gaten en/of scheuren in het fietspad zitten, of de vele tegels die schots en scheef liggen, in de bijlage als foto1, 2 en 3 bijgevoegd. Let wel van ieder fietspad is ter illustratie slechts één foto opgenomen, er zijn er uiteraard meerdere van ieder fietspad.

Er zijn voorvallen genoemd waarbij de ene fietser remt, en op het laatste moment probeert gaten op het fietspad te ontwijken. En de andere fietser die verrast wordt door de manoeuvre van de vorige fietser en vervolgens een aanrijding veroorzaakt. Er zijn inwoners die melden dat ze lekke banden hebben opgelopen door de scherpe randen van de gaten in het fietspad. Andere inwoners vertellen in hun melding over langere afstanden waarop ze niet op hun zadel willen zitten vanwege het voortdurend rammelen van hun fiets, of gevaarlijke situaties ontstaan doordat de bagage van de fiets af rammelt.

Deze inwoners geven aan dat nadat het is aangekaart bij de gemeente er lang gewacht moet worden op onderhoud. Daarnaast geven sommige inwoners aan dat indien er uiteindelijk actie wordt ondernomen, er vaak slechts “pleisters” geplakt worden, waarbij enkel in de eerste periode wellicht enige verbetering waarneembaar is. Maar na verloop van tijd de staat van het fietspad weer vergelijkbaar is als net voor de aanpassingen. Zie foto 4 en 5 in de bijlage.

Vraag 1: Klopt het dat het college diverse klachten heeft ontvangen over de genoemde fietspaden?

Vraag 2: Klopt het dat sommige fietspaden in onze gemeente al jaren wachten op aanpak tot herstel?

Vraag 3: Kunt u een indicatie geven per genoemd fietspad van wanneer de eerste melding is gedaan, en wanneer de herstelactie gepland staat, danwel of de paden deel uitmaken van het programma groot onderhoud?

Vraag 4: Mocht het groot onderhoud op deze paden niet gepland zijn op korte termijn, kunt u aangeven of er eerst een snelle noodmaatregel kan worden getroffen, zodat de structurele oplossing daarna binnen het programma groot onderhoud kan worden gerealiseerd?

Vraag 5: Te veel snelle noodmaatregelen op een en hetzelfde pad, zijn vaker een erg dure oplossing. Bent u ook van mening dat indien er teveel noodmaatregelen aangelegd moeten worden, er een afweging kan worden gemaakt om de prioriteiten in het programma groot onderhoud nogmaals te bekijken?

De gob fractie is van mening dat een nog betere staat van onderhoud van de fietspaden binnen onze gemeente ook naadloos aansluit bij de nieuwe plannen van het kabinet om nog meer mensen te laten kiezen voor de fiets als alternatief voor de auto.1

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Niek Wetzels

Raadslid gob fractie

Art 43 Vragen Fietspaden

Kabinet wil met nieuw plan meer mensen op de fiets krijgen