politiek sittard geleen
gob sittard
gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vervolgbrief ex art. 43 RvO inzake “Acute Ziekenhuis Zorg”

Sittard-Geleen, 12 juni 2023

Geachte voorzitter,

oktober 2020 stelden gob art. 43 vragen inzake de inrichting van de “Acute Ziekenhuis Zorg” in Zuid-Limburg
en de Westelijke Mijnstreek in het bijzonder.

Dit was aanleiding voor een raadsbreed verzoek aan B&W om onze grote zorgen aan Zuyderland over te brengen
en alles in het werk te stellen om adequate Spoedzorg te behouden.

Vandaag werden we middels een medewerkerstoespraak van David Jongen geïnformeerd over het vernemen om
wederom de spoedzorg voorzieningen te herstructureren, waarbij ook Zuyderland te Sittard-Geleen een rol krijgt
toebedeeld.

Gelet op de grote betekenis van het hebben van zorgvoorzieningen in de directe omgeving van Sittard-Geleen
waarin een veelvoud aan BRZO industriële activiteiten plaatsvindt met bijkomende risico is de fractie gob van
mening dat het hebben van een adequate SEH en dus een hoogwaardige acute zorg voorziening in de Westelijke
Mijnstreek/Sittard-Geleen van eminent belang is.

De fractie gob dringt daarom ook aan op een stevige inbreng van B&W bij de directie Zuyderland en het
positioneren van de raad van Sittard-Geleen wanneer er belangrijke beslissingen aan de orde zijn.

1) Is B&W bekend met bovengenoemde medewerkers presentatie en de daaruit voortkomende berichtgeving
in de lokale media?

2) Deelt B&W onze stelling dat behoud van SEH’s in de onmiddellijke omgeving noodzakelijk is gelet op
de nabijheid van BRZO-bedrijven (Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen; het
betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken)?

3) Is B&W met ons van mening dat we ons als raad en B&W wederom moeten gaan inzetten om het
huidige hoge niveau van spoedeisende hulp Zuyderland Sittard-Geleen te behouden, door een
gepaste inbreng via onze contacten met Zuyderland?

4) Op welke wijze brengt u de raad van Sittard-Geleen in positie bij deze belangrijke voorziening in
onze gemeente?

We hopen in deze zo spoedig mogelijk een reactie van u te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob
Berry van Rijswijk

Vervolgbrief ex art. 43 RvO inzake “Acute Ziekenhuis Zorg”