gob politieke vereniging
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob online
gob politiek geleen
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De gob fractie vindt het van belang dat ouders en kinderen Sittard-Geleen ervaren als een gezinsvriendelijke gemeente en de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen, ook tijdens een scheiding.

Sittard-Geleen, 29 april 2021


Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake scheidingsproblematiek in een gezinsvriendelijke gemeenten

Geachte voorzitter,

Voor ouders en kinderen is een scheiding een verdrietige en onzekere periode. Gelukkig lukt het de meeste ouders om hier op een goede manier uit te komen. Dit geldt niet voor alle scheidingen. Zeker als het gaat om een complexe scheiding met veel conflicten. In alle gevallen hebben ouders en kinderen baat bij hulp en ondersteuning. Gemeenten kunnen deze gezinnen helpen, door ervoor te zorgen dat professionals hen vroegtijdig de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

De VNG heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld. De handreiking bundelt de meest recente inzichten en onderzoeksresultaten en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom zou een gemeente beleid ontwikkelen op het thema relatie- en scheidingsproblematiek?
  • Hoe leg ik aan de gemeenteraad uit dat we willen investeren in het voorkomen van complexe scheidingen?
  • Hoe voorkom ik dat de lokale teams en de jeugdbescherming volslibben met complexe scheidingszaken?
  • Hoe signaleer ik relatie- en scheidingsproblemen vroegtijdig en hoe organiseer ik een goed hulpaanbod?

In een aantal jeugdregio’s zijn regionale kenniscentra ingericht waar ouders, kinderen en hulpverleners geïnformeerd en ondersteund worden door informatie en spreekuren. Vanuit de regio Friesland en Drenthe is het kennisplatform KEES ontwikkeld. In de regio Haaglanden in er een vergelijkbaar initiatief, het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Zie voor meer informatie www.platformkees.nl of www.kenniscentrumkindenscheiding.nl.

Bij een aantal gemeenten zijn scheidingsspreekurenvoor ouders met bijvoorbeeld een mediator en een jeugdhulpverlener. In Lelystad is een scheidingsloket ingericht. In Capelle aan den IJssel is problematiek van scheidende ouders opgenomen in het totaal aanbod van het CJG. Kijk op de website van het Centrum van Jeugd en Gezin en JGT Lelystad.

Ook in onze regio wordt hulp aangeboden, op de website van opgroeienin046.nl is een en ander te vinden over het aanbod aan hulp bij echtscheidingen en op jeugdhulpzuidlimburg.nl is eveneens informatie terug te vinden. Op de website van opgroeienin046.nl lijkt de focus vooral op de hulp voor kinderen te liggen nadat de scheiding heeft plaatsgevonden, bij jeugdhulpzuidlimburg.nl gaat het vooral om hulp nadat de rechter eraan te pas is gekomen. Belangrijk is het om in het voortraject, dus nog voordat men gaat scheiden, men weet waar men terecht kan voor begeleiding/ondersteuning.

De gob fractie vindt het van belang dat ouders en kinderen Sittard-Geleen ervaren als een gezinsvriendelijke gemeente en de juiste begeleiding/ondersteuning krijgen. Ouders en kinderen moeten weten waar ze terecht kunnen met hun vragen bij een echtscheiding. We hebben hieromtrent een aantal vragen aan het college van B&W;

  1. Is het college bekend met de handreiking “Scheiding zonder schade” van de VNG?
  2. Is het college bekend met de handreiking “Scheiding zonder schade” van de VNG?
  3. Is het college bekend met de handreiking “Scheiding zonder schade” van de VNG?
  4. Is het college bekend met de handreiking “Scheiding zonder schade” van de VNG?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn. Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie                                                            
Marcel Claessens