gob online
gob sittard
gob
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gebruikersvergoeding sportaccommodaties in tijde van de corona crisis.

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen

mr. J.T.C.M. Verheijen

Postbus 1080

6130 AA Sittard

Briefnr.: GFRB 01-20

Geleen, 22 april 2020

Onderwerp: brief ex art. 43 huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis

Geachte voorzitter,

Afgelopen week ontvingen de buitensportverenigingen die onder de sportstichting vallen een brief met daarin de mededeling dat de huur en/of gebruikersvergoeding van de sportaccommodaties gedurende de crisis volledig betaald moet worden. Dit zodat de sportstichting kan voldoen aan hun lopende verplichtingen.

Een dag later ontvingen de binnensportverenigingen een brief met daarin de mededeling dat zij vanaf 6 april, 25% huurkosten in rekening gebracht krijgen. De sportverenigingen mogen i.v.m. de coronacrisis helemaal geen gebruik maken van de sportaccommodaties. Wij vragen u om kritisch te kijken naar deze maatregelen.

Wetende dat:

  • De verenigingen door de coronacrisis aanzienlijk minder inkomsten hebben.
  • Andere kosten zoals gas, water en licht ook gewoon doorlopen.
  • De meeste verenigingen geen recht hebben op tegemoetkomingen van de overheid.
  • Verenigingen merken dat sponsoren afhaken door de crisis.
  • Het risico bestaat dat verenigingen in financiële problemen komen.

Daarom stellen GOB, CDA, GroenLinks en de Stadspartij een aantal vragen aan het college:

  • De sportstichting brengt bij de buitensportaccommodaties de volledige kosten in rekening. Kan de gemeente iets doen om de verenigingen hierin tegemoet te komen?
  • Waarom wordt er door de sportstichting onderscheid gemaakt tussen de binnen- en buiten-sportverenigingen?
  • Wat kan de gemeente betekenen voor de verenigingen die particulier huren binnen onze gemeente en ook volledig door moeten betalen? (bijv. Laco Glanerbrook en het Anker)

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
GOB                              CDA                         GroenLinks               Stadspartij

Roy Breidenbach      Peter Henssen       Math de Loo              Nancy Kaufmann