gob politiek geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob online
gob geleen
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

art. 43 inzake onderhoud en toekomst Glanerbrook.

Geachte voorzitter,

Eind 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad van Sittard-Geleen besloten dat de locatie Glanerbrook, de beoogde centrale zwem/ijs sportaccomodatie zou worden binnen de gemeente Sittard-Geleen.

Hierna is het erg stil geworden, en komt de datum van 31 December (einde van het contract met Laco) snel dichterbij.

Gelet op de toezegging, nav mijn eerdere art.43 vraag, dat de gemeenteraad met regelmaat geïnformeerd zou worden en de constatering dat deze toezegging tot op heden niet is nagekomen, heeft de gob-fractie de volgende vragen aan het College van B&W:

  1. Is het college het met ons eens dat er na 2 jaar duidelijkheid moet komen voor de medewerkers van Glanerbrook maar ook voor alle verenigingen en inwoners die veelvuldig gebruik maken van de sportvoorzieningen van Glanerbrook? Wat en wanneer gaat er nu daadwerkelijk iets gebeuren? Welke acties lopen er en welke tijdlijnen zijn nu uitgezet? Wanneer en hoe gaat u de toezegging mbt regelmatige informeren inlossen?
  2. Deelt het college onze mening dat de huidige staat van de accomodatie erg verslechterd is en dat dit zou kunnen leiden tot meer incidenten die de veiligheid en gezondheid van de gasten en het personeel in gevaar zou kunnen brengen? Zo ja, college wie is hier verantwoordelijk voor? Zo nee, op welk onderzoek baseert u uw inschatting van de sanitaire en onderhoudstoestand?
  3. De financiën beginnen weer op orde te komen en in 2021zou er weer geld beschikbaar zijn. Is er in 2021 evt geld beschikbaar voor het vernieuwen van Glanerbrook? Wanneer komt het college met een plan voor Glanerbrook, zodat bij de kaderbrief 2020 hierover de gemeenteraad een besluit kan nemen?

Ik verzoek u vriendelijk om beantwoording van deze brief binnen de in het RvO gestelde termijn van 30 dagen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie

Myra Wijnen