politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob
gob geleen
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid Spaubeeklaan – Biesenweg.

Sittard-Geleen, 3 maart 2021
Onderwerp: brief ex art.43 RvO inzake verkeersveiligheid Spaubeeklaan/Biesenweg

Geacht College,

Verkeersveiligheid is voor gob een belangrijk thema en daarom vragen we extra aandacht voor de volgende situatie.

Gelet op de toenemende populariteit van de horecagelegenheden aan de Biesenweg (Biesenhof), en in Sweikhuizen (CaffeeMeels en Gasterie de Bokkereyer), dient er o.i. rekening te worden gehouden meteen toename van fietsers, onder andere E-bikers. Denk hierbij tevens aan de verjonging in Sweikhuizen en dus de toename van jeugdigen die in Geleen op school gaan en de vele wandelaars die ter plaatse passeren.

Met de ontwikkeling van Parc Glana door Zuyderland zal er ook sprake zijn van toename van wandelende ouderen die de Spaubeeklaan willen oversteken. Bovendien worden parkeerplaatsen op de Spaubeeklaan ontsloten wat tot meer verkeer leidt.

Dit alles leidt tot een toename van het aantal overstekende personen van een weg waar nu tot maximaal 60 gereden mag worden.

En dat terwijl bij de oversteekplaats van de Spaubeeklaan richting de Biesenweg (naar Sweikhuizen) ons inziens sprake is van een verkeersonveilige situatie. De verkeersveiligheid van overstekende wandelaars en fietsers worden hier onvoldoende gewaarborgd.

Het is ons bekend dat in overleg met Prorail gekeken wordt naar de aanleg van een voetpad langs de Biesenweg en een veilige spoorwegovergang.

De dorpsraad van Sweikhuizen heeft hier ook nog niet zo lang geleden extra aandacht voor gevraagd.

Als gob-fractie hebben we daarom de volgende vragen:

  1. Is het College het met ons eens dat de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers en fietsers op die plek, op korte termijn dient te worden verbeterd?
  2. Is het College bereid om te zoeken naar een oplossing om oversteekplaats
    Spaubeeklaan/Biesenweg, veiliger te maken?
  3. Is het College bereid bij het zoeken naar een oplossing in de afwegingen mee te nemen, de ideeën van de dorpsraad van Sweikhuizen om een verlicht waarschuwingsbord te plaatsen, dat geactiveerd kan worden door een drukknop voor fietsers en voetgangers of de Spaubeeklaan van een midden geleider te voorzien, zodat in 2 stappen kan worden overgestoken?
  4. Is het College bereid om te kijken of de snelheid op de Spaubeeklaan gereduceerd kan worden, dan
    wel dat met fysieke voorzieningen snelheid remmende maatregelen kunnen worden aangebracht?

We zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie
Myra wijnen