gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake zeer verwarrende parkeersituatie op de Markt te Born.

Sittard-Geleen, 22 mei 2024
VERZONDEN 28 MEI 2024

Geachte heer Verjans,

In april 2024 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de parkeersituatie op de Borner Markt. Uit de bebording blijkt enerzijds dat er sprake is van een voetgangerszone en anderzijds dat er sprake is van een parkeerplaats en daarnaast zijn in de bestrating de parkeerplekken met een P aangeduid. Hieronder treft u ons antwoord aan.

Vraag 1
Namens de gob-fractie vragen we u, om aan deze onduidelijke situatie spoedig een einde te maken en in afwachting daarvan te vragen om terughoudend te zijn om in deze situatie tot bekeuren over te gaan

Inderdaad zijn op de Borner Markt in Born inderdaad twee verschillende regimes van kracht, na de opening van de nieuwe entree van Kasteelpark Born. Op twee dagen (woensdag en zaterdag) mag er worden geparkeerd op de aangewezen plekken op de Borner Markt. Op de andere dagen geldt op de markt een voetgangersgebied. De onderborden die onder het parkeerbord en de voetgangerszone zijn geplaatst geven aan op welke dagen en tijdstippen welk regime van kracht is.

Ter verduidelijking hebben wij inmiddels opdracht gegeven een tijdelijk geel bord, waarop in duidelijke taal staat aangegeven dat er alleen op woensdag en zaterdag geparkeerd mag worden en de huidige paal met bebording laten wij ongeveer 5 meter verder op het plein zetten zodat deze beter in het zicht staat.

Team Handhaving zal de komende zomermaanden niet verbaliseren maar wel waarschuwen.

Ook zullen wij middels flyers de bezoekers/ondernemers erop wijzen welke regimes wanneer gelden op de markt in Born.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake zeer verwarrende parkeersituatie op de Markt te Born 28 mei 2024