gob sittard
gob politiek limburg
gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden

Sittard-Geleen, 3 februari 2022

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO Informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden

Geachte voorzitter,

In de nieuwsbrief van Gemeente.nu van 27 januari 2022 stond een artikel over een
informatieve app voor jongeren die 18 jaar worden.

Het artikel draait om het volgende; Inwoners van Rotterdam die 18 jaar worden, kunnen zich
via een app informeren over hun nieuwe rechten en plichten. De gemeente zet hierin alle
belangrijke zaken voor hen op een rij, zoals het regelen van een eigen zorgverzekering.

Met de app Kwikstart wil Rotterdam jongeren een helpende hand bieden in de fase van hun
leven, waarin er veel op hen af komt. ‘De keuzes die jongeren maken als achttienjarigen,
kunnen bepalend zijn voor de komende jaren. Daarom hebben ze betrouwbare informatie
nodig. Pas als ze daar over beschikken, kunnen ze de juiste afwegingen maken en nieuwe
mogelijkheden benutten,’ zo schrijft de gemeente.

Een app voor alles!

De Kwikstart-app zet alles wat jongeren moeten regelen op een rijtje. Denk aan zaken als DigiD,
zorgverzekering en studiefinanciering. Daarnaast geeft de tool ook handige informatie en tips
over wonen, geldzaken en (mentale) gezondheid. Waar kunnen ze in de gemeente bijvoorbeeld
hun zaken kunnen regelen, maar ook waar kunnen ze terecht als ze er zelf niet uitkomen.

‘Lokale informatie toevoegen’

Kwikstart is een initiatief van Stichting Kinderperspectief. Naast de gemeente Rotterdam waren
ook gemeente Leiden en jongeren uit beide steden betrokken bij de ontwikkeling van de app en
de vernieuwde website. ’Hierdoor kan iedere gemeente in Nederland nu lokale informatie aan
de app toevoegen.’

gob ziet veel voordelen in een app, zoals de Kwikstart app, voor jongeren die de leeftijd van 18
jaar bereiken. gob heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college van B&W:

1. Is het college van B&W bekend met de Kwikstart-app?
2. Op welke wijze worden jongeren uit Sittard-Geleen die de leeftijd van 18 jaar bereiken
geïnformeerd over hun rechten en plichten?
3a. Staat het college ervoor open om te onderzoeken of een app, zoals de Kwikstart-app, in
Sittard-Geleen geïmplementeerd kan worden?
3b. Indien ja, is het college dan ook bereid om lokale informatie voor jongeren aan de app toe
te voegen?
3c. Indien ja, is het college bereid om jongeren uit Sittard-Geleen bij de uitwerking te
betrekken?
3d. Indien het college niet openstaat voor een app, zoals de Kwikstart-app, graag een
toelichting.

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie

Art. 43 gob inzake Informatieve app voor jongeren die 18 jaar wordenNN.docx