gob sittard
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

brief ex art. 43 RvO inzake het Knopen-Lopen wandelnetwerk

Geachte voorzitter,

In de nieuwsbrief van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg van 1 april jongstleden stond het volgende:

De afgelopen twee jaar deed VVV Zuid-Limburg, met steun van ESZL en van de Provincie Limburg, onderzoek naar de mogelijkheden om tot een nieuw Zuid-Limburgs wandelnetwerk te komen. Het Knopen Lopen-netwerk dient het huidige ‘gekleurde paaltjes-systeem’ te vervangen. Onlangs werd het eerste bordje voor dit wandelnetwerk overhandigd aan een delegatie van Zuid-Limburgse bestuurders, bestaande uit Mirjam Clermonts-Janssen (burgemeester Meerssen), Richard de Boer (burgemeester Simpelveld), Luc Volders (wethouder Meerssen) en Jean-Paul Kompier (wethouder Vaals) én gedeputeerde Eric Geurts (Provincie Limburg).

Het huidige netwerk is na ongeveer 40 jaar trouwe dienst sterk verouderd en toe aan een grondige renovatie. Het Knopen Lopen-wandelnetwerk zal alle wandelroutes van Zuid-Limburg met elkaar verbinden en aansluiten op routes in de rest van Limburg. De aanleg van het nieuwe wandelnetwerk past perfect in de doelstelling van regionale Zuid-Limburgse samenwerking. Het brengt in de toekomst – naast kwalitatieve zekerheid over veiligheid, kwaliteit en beleving van de wandelroutes – immers weer nieuwe economische kansen met zich mee. Het Knopen Lopen-systeem is ideaal om toeristische spreiding te creëren en zo heel Zuid-Limburg te ontsluiten voor wandelaars.

Wandelen staat op nummer 1 als dagactiviteit van de toerist in Zuid-Limburg. Wethouder Jean-Paul Kompier (Vaals): Vermeld werd dat: “Wandelen is een duurzame vorm van toerisme die nu en in de toekomst zeer sterk verbonden is met de regio. Daarnaast worden de Zuid-Limburgse natuurgebieden ook nog eens voor een groot deel door de eigen inwoners bezocht. Een goed netwerk is dus essentieel.”

Op dit moment is Zuid-Limburg één van de laatste grote toeristische regio’s in Nederland (en België) waar het ‘Knopen Lopen’ nog niet is geïmplementeerd. De voordelen zijn groot, zeker ook op economisch en internationaal vlak. Zo kunnen er grensoverschrijdende connecties met de routestructuren naar Echt-Susteren, Noord- en Midden-Limburg, Aken en de Voerstreek gemaakt worden. Bovendien biedt het ondernemers de kans om eenvoudig arrangementen aan te bieden.”

Voor het gob is de ontwikkeling van het toerisme een belangrijk speerpunt. In  het verkiezingsprogramma van het gob staat dat we de kansen van de vrijetijdseconomie in Sittard-Geleen willen uitwerken. Stimuleren van de economie is ook een van onze bouwstenen. Dit artikel klinkt ons als gob fractie dan ook als muziek in de oren.

Naar aanleiding van bovenstaand artikel heeft de gob fractie dan ook een aantal vragen aan het college van B&W.

  1. Het Knopen Lopen-wandelnetwerk wordt in heel Zuid-Limburg uitgezet. Kan het college aangeven wat er in Sittard-Geleen allemaal gaat gebeuren? Kan het college in de beantwoording ingaan op de onderstaande vragen?

1.b Worden er nieuwe wandelnetwerken gecreëerd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

1.c Wordt er geanticipeerd op toekomstig te realiseren netwerken, zoals mogelijke nieuwe netwerken in de omgeving van de grensmaas?

1. d Is er reeds nagedacht over hoe de routes bij de mensen onder de aandacht kan worden gebracht?

1.e Worden er relaties gelegd met de aanwezige horeca en/of andere bedrijven/instanties? Er wordt in het artikel namelijk gesproken over nieuwe economische kansen. Wordt er gesproken met de ondernemers hoe zij deze ontwikkeling als kans voor hun bedrijf kunnen inzetten? Wordt er wat verwacht van de ondernemers, zodat zij zich mede-’owner’ van dit project voelen waardoor het slagen van dit project vergroot wordt?

1.f Wordt er door middel van informatieborden of anderszins informatie verstrekt over het betreffende wandelgebied/wandelroute?

1.g Is het mogelijk om kleine ommetjes rondom kleine kernen of in de centra van steden aan te sluiten op het Knopen-lopen wandelnetwerk?

  • Hoe is de financiering en het onderhoud van het nieuwe Knopen-lopen wandelnetwerk geregeld?
  • Er wordt in bovenstaand artikel gesproken over grensoverschrijdende connecties met de routestructuren naar Echt-Susteren, Noord- en Midden-Limburg, Aken en de Voerstreek. Is er reeds contact gelegd met de betreffende regio’s/gemeentes in Duistland en/of Belgie? Hetgob heeft zich in het verleden reeds sterk gemaakt voor de relatie met o.a. het Duitse achterland en zou er dan ook voorstander van zijn om dergelijke verbindingen te leggen.

We ontvangen graag een reactie binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie
Marcel Claessens

Bijlage