gob politiek geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob geleen
gob online
gob
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Hergebruik van bestaande agrarische bebouwing.

Sittard-Geleen, 20 mei 2021

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vrijkomende bebouwing in het buitengebied.

Geachte voorzitter,
Er bereiken ons berichten dat er in onze gemeente agrarische gebouwen, binnen een agrarische bouwkavel, niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk als zodanig gebruikt worden.
Regelmatig is er geen opvolger voor het bedrijf. Vaker wordt verzocht aan de gemeente na te gaan of er andere functies of mogelijkheden zijn.

Als gob vinden we het belangrijk dat we kijken naar hergebruik van bestaande agrarische bebouwing voor een (niet) agrarische functie.

Belangrijk is een kwaliteitsverbetering te stimuleren voor deze locaties. Door het leegkomen van deze locaties kan verloedering makkelijk optreden. Een oplossing zou kunnen zijn dat er ruimere hergebruiksmogelijkheden geboden worden.

De rijksoverheid denkt ook aan de ruimtelijke inrichting landelijke gebieden (studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied). Er zijn reeds diverse voorbeelden van gemeenten, zoals Best, Peel aan de Maas, Hof van Twente, Gennep etc. met beleidsnotitie in de trant van
“nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) bebouwing in het buitengebied”.


Namens de gob fractie hebben we de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte dat er agrarische bedrijven geheel of gedeeltelijk niet meer voortgezet worden.
  2. Is het college met ons van mening dat we samen moeten kijken naar mogelijkheden voor hergebruik van deze locaties?
  3. Is het college bereid om een beleidsnotitie met deze strekking in overweging te nemen?
  4. Is het college bereid om deze beleidsnotitie met de raad te delen?

Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie
Jos Vroemen en Kitty Creemers