gob sittard
politiek sittard geleen
gob
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake nieuwsbericht Albert Heijn Geleen.

Sittard-Geleen 6 januari 2024

Geachte heer Breidenbach en mevrouw Janssen,

Op 15 november ontvingen wij een brief ex art. 43 RvO over het nieuwsbericht Albert
Heijn in Geleen. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Limburger
van 14 november jongstleden. Hieronder treft u onze reactie aan.

Vraag 1
Is het College op de hoogte van de plannen voor de verhuizing van Albert Heijn in het
centrum van Geleen?

Het college heeft periodiek overleg met Albert Heijn en is op basis van deze
gesprekken op de hoogte dat zij zich (continu) oriënteert Of en hoe zij zich met
hun Albert Heijn vestiging[(en) kunnen versterken. Dit geldt ook voor de huidige
twee vestigingen in Geleen.

Vraag 2
Heeft het College overleg gehad met de eigenaar van Albert Heijin Geleen over de
mogelijke verhuizing en zo ja, wat is daaruit voortgekomen?

Het college heeft overleg gehad met Albert Heijn als eigenaar van de twee Albert
Heijn vestigingen in Geleen. Naast dat Albert Heijn zich oriënteert hoe zijhun
vestigingen in Geleen toekomstbestendig maakt, is op dit moment geen sprake
van een concrete verhuizing

Vraag 3
Bent u bekend of Albert Heijin de vestiging aan de Rijksweg Zuid (op korte termijn) wil
sluiten, mede in het licht van de omvorming van de Jan Linders aan de Nieuwe Markt?

Nee, Albert Heijin heeft niet aangegeven de Albert Heijn vestiging aan de Rijksweg
Zuid in Geleen (op korte termijn) te willen sluiten.

Vraag 4
Acht u het kansrijk om een nieuwe locatie binnen of aan de rand van het centrum van
Geleen te vinden om Albert Heijn op die manier voor Geleen te behouden met de door
het bedrijf gewenste moderne full-service supermarkt.

Ja, het college is in gesprek met Albert Heijn om de mogelijkheden te bespreken
voor het realiseren van een toekomstbestendige Albert Heijn vestiging(en) in/aan
de directe rand van het kernwinkelgebied en het aanloopgebied in Geleen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake nieuwsbericht Albert Heijn Geleen.