gob geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard geleen politiek
gob
gob sittard
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

art. 43 RvO inzake sluiten milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid

Sittard, 8 april 2020

Betreft: brief ex art. 43 RvO inzake sluiten milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid

Geachte voorzitter,

Ondanks dat dit niet de periode is om het college te belasten met art. 43 brieven, hebben wij toch besloten, gezien de urgentie, hiervan gebruik te maken.

Met toenemende verbazing hebben we kennis genomen van het handelen van RWM met verwijzing naar het coronavirus. In heel Nederland wordt met veel inzet, creativiteit en flexibiliteit door zorginstellingen, winkels en bedrijven gezorgd dat de dienstverlening in stand blijft. Bij de inwoners is de indruk ontstaan dat er door RWM niet gezocht wordt,  of niet voldoende gezocht wordt naar oplossingen om de dienstverlening zo goed als mogelijk in stand te houden.

Zo wordt er geen oud papier meer huis aan huis opgehaald. Ook worden er geen vrachtauto’s met chauffeurs ingezet om samen met de verenigingen het oud papier op te halen. Ook worden er geen containers meer geleverd bij de verenigingen om het oud papier op te halen.

Zo worden de glasbakken niet meer tijdig geleegd. Dit veroorzaakt veel overlast en onveilige situaties. Denk o.a. aan onze kinderen die momenteel niet naar school kunnen.

Veel mensen zijn momenteel thuis. Het weer is uitermate goed. Factoren die met zich meebrengen dat veel mensen gaan klussen. Omdat de milieuparken bij Stein en Born gesloten zijn, brengen de mensen hun afval naar Geleen en Sittard. In Geleen en Sittard zijn de wachttijden al lang, echter door deze ontstane situatie nog veel langer, met alle gevolgen van dien.

Het zwerfafval neemt toe. Dat zal u niet ontgaan zijn.

Wij hebben er alle begrip voor dat RWM zijn bedrijfsvoering dient aan te passen. Dat ook zij te maken hebben met zieke werknemers. Bij inwoners is echter de indruk ontstaan dat er bij RWM niet voldoende gekeken wordt naar creatieve oplossingen maar voor een oplossing die voor de eigen organisatie ‘intern’ de minste weerstand oproept. Creativiteit is nu een must. Huur chauffeurs in van andere bedrijven. Ook het plaatsen van containers kan uitbesteed worden aan containerbedrijven.

Beste college, wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend met RWM in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar een oplossing. In deze moeilijke tijd moeten wij goed voor elkaar zorgen en op elkaar letten. Deze zorg is niet van levensbelang maar draagt wel toe aan ons  gezamenlijk welzijn en  leefbaarheid.

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, niet de gebruikelijke termijn van 30 dagen voor deze brief in acht te nemen, en dat u ervoor kiest om per direct hiervoor in actie te gaan. Onze dank krijgt u hiervoor alvast.

                   Met vriendelijke groet

                   Fractievoorzitter gob

                   Yvonne Salvino