gob politiek limburg
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Ontkoppelen prijs warmtenet aan gasprijs.

Geleen, 24 januari 2022

Betreft: ontkoppelen prijs stadswarmte van de gasprijs

Geachte voorzitter,

De erg gestegen gasprijzen hebben voor veel inwoners een grote financiële impact. Daarvoor is al herhaaldelijk aandacht gevraagd in de raad. Daarnaast willen we als gemeente een warmtetransitie inzetten en daarbij is stadswarmte een goed alternatief. Maar de prijs van stadswarmte is indirect gekoppeld aan de gasprijs. Dus ook de prijs van de stadswarmte is erg gestegen. Dit wordt ook aangegeven in een brief van o.a. de Stichting Huurdersbelangen Limbricht, Sittard e.o en de Huurdersvereniging Geleen.

In de Transitie visie warmte, zoals we die in december in de raad vastgesteld hebben, stellen we dat onze inwoners gestimuleerd moeten worden om over te gaan naar stadswarmte. Dit is moeilijk uit te leggen als de prijs van stadswarmte gekoppeld blijft aan de gasprijs, omdat er dan ook geen financiële prikkel meer is.Als gemeente kunnen we de koppeling tussen stadswarmte en de gasprijs niet aanpassen, omdat dit verankerd is in de warmtewet.

Daarom wil gob aan het college vragen:

1. Herkent u de bovengenoemde problematiek?
2. Klopt het dat we hier als gemeente of als Ennatuurlijk niets aan kunnen wijzigen?
3. Kunt u dan via de VNG bij het kabinet aandringen op het zodanig aanpassen van de warmtewet, dat de prijs van stadswarmte losgekoppeld wordt van de prijs van gas?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen de gestelde termijn te reageren.

Met vriendelijke groeten,
Ivo Tillie
raadslid gob

gob – art 43 vragen ontkoppelen prijs warmtenet aan gasprijs – 20220124 (003)