gob online
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Onze fractievoorzitter Yvonne Salvino stelde vragen aan het college inzake de verkeersveiligheid in de kerkdorpen Limbricht, Einighausen en Guttecoven.

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verkeersveiligheid in Limbricht, Guttecoven en Einighausen.

Geachte voorzitter,

Van inwoners binnen onze gemeente ontvangen we als gob-fractie regelmatig reacties aangaande verkeersveiligheid in genoemde kerkdorpen.

Gelet hierop wil ik via deze brief de volgende punten aan de orde stellen:

1.     Het is niet nieuw dat op de Provinciale Weg te Limbricht veel te hard wordt gereden. N.a.v. eerdere klachten werd hierop door de gemeente al de nodige actie ondernomen. Zo is er op de hoek bij het Italiaans restaurant een oversteekplaats met verkeerslicht en er zijn er al eens snelheidsmeters geplaatst. Toch blijft dit een weg waar veel te hard gereden wordt. Overdag is dit zeer gevaarlijk in verband met overstekende kinderen en ouderen. In de avond en nacht wordt deze weg vaak gebruikt als racebaan met het nodige geluidsoverlast als gevolg. Ondanks dat er dus al maatregelen zijn genomen blijven we klachten van inwoners ontvangen.

2. Ook over de Veeweg tussen Limbricht en Einighausen krijgen we in toenemende mate opmerkingen van wandelaars. Op de Veeweg tussen Limbricht en Einighausen ontbreekt namelijk een stuk trottoir. Lopend aan de zijde van de boerenbond, is er eerst een stukje trottoir, vervolgens moeten de voetgangers de rijweg op en daarna is er weer een stukje trottoir. Aan de andere zijde van de weg, waar nieuwe huizen zijn gebouwd, houdt op enig moment ook het trottoir op en is de voetganger genoodzaakt tot aan het kapelletje op de rijbaan te lopen. Wij zijn ervan op de hoogte dat beginspraak is opgestart m.b.t. de Everstraat en Veeweg. Wij verzoeken u dan ook deze wens voor de aanleg van een trottoir in de plannen mee te nemen.

3. Verder krijgen we ook regelmatig reacties over de weg tussen Bornerweg te Limbricht en de Beukeboomseweg, te Guttecoven. Aldaar is in geheel geen trottoir en fietspad aanwezig en dienen de voetgangers over de rijbaan te lopen. Ook voor fietsers is dit absoluut geen veilige weg.

Gelet op het vorenstaande,  vragen we het college om m.b.t. de hiervoor genoemde situaties te onderzoeken welke maatregelen er kunnen worden ondernomen, t.b.v. vergroten van de verkeersveiligheid.

We hopen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen van u te vernemen of u bereid bent onderzoek te doen en ons vervolgens zo spoedig mogelijk over het resultaat te informeren.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob fractie

Yvonne Salvino