gob sittard
gob politieke vereniging
gob online
gob sittard geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vooralsnog geen aanslag reclamebelasting, inkomsten Centrummanagement blijven gewaarborgd.

brief ex art. 43 RvO het niet innen van belastingen voor
ondernemers in Sittard-Geleen Sittard-Geleen, 4 februari 2021
VERZONDEN 0 4 FEB, 2021

Geachte mevrouw Salvino,

Op 8 november jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen artikel43 R.v.O. inzake het niet innen van belastingen voor ondernemers in Sittard-Geleen.

U geeft aan dat de gemeente Venlo heeft besloten om in 2021 geen reclamebelasting in de binnenstad en geen terrashuur voor horeca te heffen.

U verzoekt het College om te onderzoeken of een dergelijke belastingvrijstelling, dus op reclamebelasting en terrashuur, ook voor de ondernemers in Sittard-Geleen mogelijk is, dan wei de ondernemers op andere wijze hierin tegemoet te komen.

Wij kunnen u laten weten dat wij momenteel verschillende opties bekijken. In afwachting hiervan zullen de aanslagen reclamebelasting voor 2021 vooralsnog niet worden opgelegd.
Zoals u weet wordt de reclamebelasting gebruikt voor de financiering van het centrum management Geleen en Sittard. Oe financiering van de
centrummanagementorganisaties blijft gewaarborgd.

Overigens merken wij nog op dat wij te aanzien van de ’terrashuur’ hebben
besloten om de ingezette lijn van 2020 voort te zetten in 2021. Dit houdt in dat de horeca ondernemers in 2021 geen precarioheffing krijgen over de terrassen gedurende de periode dat de horeca van Rijksweg gesloten is.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen