gob politieke vereniging
gob
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Overlast in wijk lindenheuvel.

Geleen, 08-06-2020

Onderwerp:     brief ex art. 43 inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen.

Geachte voorzitter,

In de wijk Lindenheuvel is een onhoudbare situatie ontstaan als gevolg van absoluut ontolereerbaar overlast veroorzaakt door Poolse gastarbeiders.

De klachten komen van zowel de inwoners als van de ondernemers en zijn zo ernstig dat hieraan niet voorbij kan worden gegaan. Op korte termijn ingrijpen van de overheid is hier absoluut vereist.

De Poolse gastarbeiders lopen in groepsverband vaak onder invloed van alcohol of anderszins door de wijk Lindenheuvel. Ze richten vernielingen aan, vervuilen de omgeving en veroorzaken ernstig geluidsoverlast. De klachten worden steeds ernstiger. Hiertoe behoort diefstal, agressie en openbare dronkenschap. Het is zelfs voorgekomen dat een van hun zijn grote behoefte in een van de winkels “achter de pakken met melk” heeft gedaan.

Ondernemers van supermarkten moeten extra personeel inzetten om hun continu te laten surveilleren in de winkel om diefstal te voorkomen. De afgelopen weken heeft men diverse malen de politie moeten bellen voor overlast door de Poolse gastarbeiders.

Uit alle problemen van de afgelopen maanden blijkt dat bij 3 van de 4 incidenten het gaat om deze groep mensen.

Zowel de inwoners als ondernemers voelen zich geïntimideerd en voelen zich niet meer veilig in hun eigen omgeving.

De Poolse gastarbeiders wonen sinds vorig jaar aan de burgemeester Lemmensstraat. De woningen waarin deze gastarbeiders wonen zijn vorig jaar nieuw gebouwd. De eerste maanden waren deze woningen een ware verbetering voor de Burgemeester Lemmensstraat.

Helaas wordt er door de gastarbeiders totaal geen onderhoud uitgevoerd rondom de woningen en afval gedumpt, wat ongedierte aantrekt en risico’s voor de volksgezondheid met zich brengt. Dit geeft een verpauperd straatbeeld. Dit was toch echt bij het realiseren van deze nieuwbouw woningen absoluut niet de bedoeling.

De gastarbeiders zijn hier komen wonen via het bedrijf Stay Solutions. Dit is een bedrijf gespecialiseerd in het huisvesten van internationale werknemers.

De gastarbeiders worden iedere dag vervoerd van en naar Venlo met bussen. Deze bussen staan geparkeerd op de Kampstraat. Iets wat op zich ook al een overtreding is.

We zijn ons er van bewust dat ook gastarbeiders gehuisvest moeten worden, maar ook zij dienen zich te houden aan de normale maatschappelijk geldende regels en dienen zeker geen wetsovertreding te plegen in een land waar ze feitelijk, zoals de naam “gastarbeider” al zegt, ten gast zijn.

Namens de gob-fractie heb ik de volgende vragen:

  • Is het collega op de hoogte van de ernstige problematiek rondom deze groep van Poolse gastarbeiders?
  • Heeft er voor de komst van deze Poolse gastarbeiders overleg met de gemeente Sittard-Geleen plaatsgevonden?
  • Bent u bereid op zeer korte termijn in overleg met de politie passende maatregelen te nemen?
  • Ziet u, gezien de hoge werkdruk bij de politie, mogelijkheden om de eigen gemeentelijke toezicht en handhavingsdienst in te zetten?

Wij verzoeken het College indringend adequate maatregelen te nemen!

We hopen op een spoedig actie uwerzijds en beantwoorden van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen.

Met hartelijke groet,

Raadslid politieke groepering gob,

Roy Breidenbach

Raadslid.breidenbach@sittard-geleen.nl