gob politieke vereniging
gob
gob sittard geleen politiek
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties)

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake verzekering vrijwilligers(organisaties)

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard Geleen 

Drs. G.J.M. Cox
Postbus 1080
6130 AA  Sittard

Holtum, 18 februari 2019

Geachte voorzitter,

Op de website van de gemeente lezen we: Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van het vrijwilligerswerk afdekken. Het betreft de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis.

De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers(organisaties) nodig.

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Het gaat alleen om vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Sittard-Geleen.

Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd! Stagiaires die deelnemen aan maatschappelijke stages voor scholieren vallen sinds kort ook onder de vrijwilligersverzekering.  

Het gob heeft van diverse vrijwilligers(organisaties) begrepen dat er besturen van organisaties zijn die niet weten dat deze verzekering bestaat of onvoldoende duidelijk is wat er nu wel en niet onder deze verzekeringen valt. Het gob zou dan ook het college willen oproepen om de vrijwilligers(organisaties) hierover te informeren.

De duidelijkheid hierover heeft als bijkomend voordeel dat vrijwilligers(organisaties) zich onnodig tegen allerlei zaken verzekeren indien hier in de verzekeringspakketten van de gemeente is voorzien en dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van de vrijwilligersverzekering.

We ontvangen graag een reactie binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie

Marcel Claessens

Ph. van Heinsbergstraat 8
6123 AT Holtum
0630120622

Raadslid.claessens@sittard-geleen.nl